Avalehele
Torulekete arv on kodudes kasvamas

Torulekete arv on kodudes kasvamas

Eesti Kindlustusseltside Liidu statistika kohaselt hüvitas kindlustus mullu kodude  taastamiseks 33 miljonit eurot. Koduga seotud kindlustusjuhtumeid oli kokku 18 tuhat ja pooled neist põhjustasid torulekked, mille kogukahju oli 15 miljonit eurot.

Kindlustusseltside liidu kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa sõnul on torulekete arv viimase viie aastaga kasvanud kaks korda. „Sageli põhjustavad toru purunemist rõhu muutused, ehitusvead, väsimuspurunemine ning väliskeskkonna halb mõju nagu pidev niiskus või toru külmumine. Metalltorude peamine lekke põhjus on korrosioon ehk roostetamine,“ ütles Reimets.

Reimets hoiatas, et torulekke hilisel avastamisel võivad kahjustused olla väga suured. “Neid saab ära hoida torustike hoolduse ja perioodilise ülevaatusega. Kui torud ei ole nähtaval, aitab lekkeid varakult avastada lekke detektor,“ selgitas Reimets.

Möödunud aastal oli 30 elamus torulekke kahjusumma üle 20 tuhande euro. Torulekkest põhjustatud keskmine kahju oli 1740 eurot.

Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuhi Liina Laksi sõnul on mõistlik teha koos kodukindlustusega ka vastutuskindlustus, mis katab kahju naabritele. „Eelmisel aastal olid Swedbanki kodukindlustuse kahjujuhtumitest ligi 40 protsenti seotud veega. Veekahjud on üldjuhul märkimisväärsed, sest lisaks enda kodu rikkumisele saavad sageli kahju ka alumiste naabrite kodud. Kõige suurem kahju, mille käigus sai kannatada nii kindlustatud korter, seal olevad asjad kui ka naabrite vara, ulatus ligi 31 600 euroni,“ ütles Laks.

Swedbank´i kodukindlustuse lehel, on olemas mugav kalkulaator, mille abil saad välja arvutada oma võimaliku igakuise kodukindlustusmakse.

Lisaks toruleketele põhjustas elamute kindlustusjuhtumitest üheksa protsenti torm või muu loodusjõud. Kokkupõrke või löögi tagajärjel said hooned kahjustada viiel protsendil juhtumitest. Elektririkked moodustasid neli protsenti ning kolm protsenti juhtumitest olid nii tulekahjud kui murdvargused ja vandalism. Suurimate kahjustustega juhtumid olid tulekahjud.

Eesti Kindlustusseltside Liit (EKsL) on kõiki Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav erialaliit, mis arendab kindlustust ja kahjuennetust ning analüüsib ja avaldab kindlustusstatistikat. EKsL korraldab kindlustusvaidluste lahendamist kindlustuse lepitusorgani kaudu.

Märksõnad: Kodukindlustus