Avalehele
Milleks mulle elukindlustus, kui see ei too tagasi tervist ega elu?

Milleks mulle elukindlustus, kui see ei too tagasi tervist ega elu?

Rahaasjade Teabekeskuse uuringud Baltimaades on aastaid viidanud, et kuigi sääste omavate inimeste arv tasapisi tõuseb, ei ole suuremal osal elanikkonnast piisavalt rahalist tagavara saamaks hakkama näiteks töökaotuse või pikema haiguse korral. Säästude puudumise tõttu on leibkonnad haavatavad ja ootamatused võivad pere-eelarve kergesti miinusesse viia.

2015. aasta leibkondade kindlustatuse analüüsi andmeil tunnistas 63% Eesti elanikest, et neil puuduvad säästud, millega tagada perekonna majanduslik toimetulek õnnetusjuhtumi korral. Abi oleks oma elu ja vara kindlustamisest, kuid uuringust selgus, et enamus inimesi selliseid võimalusi ei kasuta.

infograafika säästude puudumine

Sageli hakatakse oma tervise ja elu kindlustamisele mõtlema alles siis, kui juhtub õnnetus, haigestutakse ise või kogetakse mõne lähedase rasket haigust. Tervise Arengu Instituudi statistika näitab, et Eestis on esimene surma põhjus südame- ja veresoonkonnahaigused (peamiselt infarkt ja insult). Aastas registreeritakse veidi üle 80 000 uue südame-veresoonkonnahaiguse ja igal aastal haigestub insulti ligikaudu 5000 inimest ehk üks inimene iga pooleteise tunni järel.

infograafik insult

Valdav osa elukindlustuslepinguid sõlmitakse õnnetuste kartuses, kuid tegelikult on enamik surmajuhtumitega seotud elukindlustuse väljamakseid seotud hoopiski haigustega. 2016. aastal suri 4569 inimest vanuses 20–69 eluaastat. 85% neist juhtumitest oli põhjustatud raskest ja ootamatust haigusest.

infograafika mida kardetakse vs mis tegelikult juhtub

Eesti elanike üldine meelestatus kindlustuste osas on positiivne ja elu kindlustamist peetakse tähtsaks. Samas on käärid hoiakute ja käitumise vahel suured ja elu kindlustanud inimesi on märksa vähem kui neid, kes kindlustamist tähtsaks peavad. Vaid 15 protsendil tööealistest elanikest on olemas elukindlustus.

Eesti inimesed eelistavad kindlustada esmajoones oma vara, seejärel tervise ja elu

Liiklus- ja varakindlustus aitavad taastada sõiduki või eluaseme. Elukindlustus tervist või elu tagasi anda ei saa, kuid see aitab oluliselt leevendada Sinu pere rahalisi kohustusi. Iga kolmas inimene on seisukohal, et ta ei saa kindlustamist endale lubada, kuna see on liiga kallis. Kuid kas teadsid, et keskmine elukindlustuse kuumakse on poole soodsam kui auto kaskokindlustusel?

infograafik kuumaksete võrdlus

Elukindlustus ei saa tagasi anda tervist või elu, kuid see aitab leevendada pere rahalisi kohustusi eelkõige juhul, kui puuduvad säästud

Kas tood perele toidu lauale või hoolitsed laste kasvatamisega seotud kulude eest? Tasud pere igakuiseid kommunaalmakseid või maksad tagasi laenu? Kui vastasid vähemalt ühele küsimusele jaatavalt, siis peaksid kindlasti mõtlema oma elu kindlustamisele. Sobiva kindlustuskaitse summa valimisel tasub lähtuda sellest, et see võiks katta igakuised kohustused vähemalt ühe aastapalga ulatuses.

infograafik kindlustuskaitse ulatus