Avalehele
Millest peaks äriklient kaskokindlustust valides lähtuma?

Millest peaks äriklient kaskokindlustust valides lähtuma?

Äriklient on tihti sõidus, tuhisedes maanteel ehitusobjektile või tihedas linnaliikluses kliendikohtumisele. Kuna ettevõtte sõidukit kasutatakse enamasti rohkem kui isiklikku, tõuseb ka risk, et autoga võib midagi juhtuda. Kuidas valida kaskokindlustust, mis vastaks ettevõtte vajadustele ja kaitseks ootamatuste eest? Selgitab Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Maria Lootsma.

Eelmisel aastal registreeris Swedbanki kindlustus üle 18 200 kaskojuhtumi, millest üle veerandi olid seotud äriklientide sõidukitega. Suurim hüvitis, mis ettevõttele sõiduki kahjustumise eest tasuti, oli umbes 46 000 eurot. Juhtumi põhjustas teelt väljasõitmine.

Kõige sagedasemad kaskojuhtumid ongi õnnetusjuhtumid, nagu kokkupõrge teise sõidukiga või teelt väljasõit. Eelmisel aastal moodustasid need veidi alla poole kõikidest kaskojuhtumitest. Sageduselt teisel kohal olid kaskojuhtumitest klaasikahjud.

Kaskoga on alati kindlam

Kui liikluskindlustus on vastutuskindlustus, kus kindlustusandja hüvitab kulud kannatanule, siis kaskokindlustus kaitseb ettevõtte enda autot. Kuigi kaskokindlustus on kõigile autodele vabatahtlik (v.a liisingus olevatele autodele, kus nõue võib tuleneda liisinglepingust), valivad paljud autoomanikud kohustuslikule liikluskindlustusele lisaks ka kaskokindlustuse, et mitte riskida õnnetuse korral suurte kulutustega.

Tihti pakuvad kindlustusseltsid ka erinevaid lahendusi. Näiteks Swedbankis kindlustades saab valida kahe paketi vahel: standardkasko ja eliitkasko. Standardkasko katab suure osa juhtumitest, olgu selleks liiklusõnnetus, sõiduki kokkupõrge metsloomaga, vandalism, tulekahju, loodusõnnetus, vargus või rööv, mille tõttu saab sõiduk kahjustada või hävib.

Kaskokindlustusega on kaitstud nii sõiduk kui ka selle lisavarustus. Sõidukiga koos on kaitstud sellele püsivalt kinnitatud esemed, näiteks audioseadmed, veljed ja lisatuled. Lisavarustusena on kindlustatud ka kindlustusjuhtumi ajal sõiduki külge kinnitatud ilma koormata kerghaagis (täismassiga kuni 750 kg), katuseraam või -boks, ratta- või suusahoidja, lapse turvahäll või -tool, teisaldatav GPS-seade ja numbrimärk. Samuti on kindlustatud ka lukustatud ruumis hoitav komplekt lisarehve ja -velgesid.

Kui sõidukiga ei ole võimalik liiklemist alustada või jätkata, võib loota kõikjal Euroopas 24 h autoabile.

Autoomanikul on kasulik läbi mõelda, kuidas saavad asjad aetud siis, kui oma autoga peaks toimuma kindlustusjuhtum. Sellisteks puhkudeks tasub valida juurde asendusauto lisakaitse – päevalimiidi üle (kas 30 või 60 eurot) saad Swedbankis lepingu sõlmimisel ise otsustada. Päevalimiidi ulatuses võib ise valida, kas rentida sõiduk, sõita takso või ühistranspordiga või hoopis vurada kestlikult ringi elektritõukerattaga.

Veelgi võimsam kaskokindlustus

Et olla veelgi rohkemate juhtumite puhuks kindlustatud, tasub uurida, kas kindlustusselts pakub ka laiema kaitsega lahendust. Swedbankis on selleks näiteks eliitkasko pakett. Lisaks kõigele eelnevale abistab eliitkasko ka sõiduki võtmete kadumise ja kahjustumise korral ning kindlustatud on ka sõidukis olevad isiklikud asjad. Näiteks on kindlustatud kindlustusjuhtumi ajal sõidukis olnud ja kahjustada saanud või varastatud esemed, sealhulgas ka sõidukile kinnitatud jalgrattad või katuseboksis olevad asjad.

Eliitkasko paketis sisaldub ka õnnetusjuhtumikindlustus, millest on abi, kui autojuht või kaasreisijad peaksid õnnetuse tagajärjel saama vigastada ning see põhjustab töövõime kaotuse või surma.

Ka neile, kes autoga reisivad, on eliitkasko hea valik. Näiteks, kui auto tehnilise rikke, varguse või võtmete kadumise tõttu pole võimalik reisi jätkata, hüvitab kindlustusandja autoomaniku ja kaasreisijate koju naasmise kulud ja vajadusel ka majutuse.

Mis on omavastutus?

Tavapäraste kindlustusjuhtumite korral, nagu liiklusõnnetus, teelt väljasõit, kõksud parklas ja liiklusmärgi vastu või tormi tagajärjel auto peale langenud puu, peab autojuht arvestama ka omavastutusega, mis arvestatakse maha hüvitatavast summast. Omavastutus on summa, mis kindlustusjuhtumi korral jääb kliendi kanda ning selle suurus lepitakse kokku kindlustuslepingu sõlmimisel.

Erandiks on autoklaasid, kus sõidu- ja pakiautode klaasivahetus ja parandus on Swedbankis kindlustades ilma omavastutuseta. Kokkupõrkel looma või linnuga ei rakendata omavastutust sõidukitele, mille suurim lubatud registrimass on kuni 3,5 t. Tehniliste rikete kõrvaldamise või hoolduste, näiteks piduriketaste ja klotside vahetamise, kulud jäävad aga omaniku kanda.

Kuidas kujuneb kasko hind?

Kaskokindlustuse hinda mõjutab muuhulgas auto mark ja mudel, sõiduki võimsus, vanus, kasutusala, kindlustussumma ning ka kliendi kahjuajalugu. Õnnetusjuhtumi korral võib ühe auto parandamine ja varuosad minna tunduvalt kallimaks kui teise sõiduki omad ning see kajastub ka kaskokindlustuse hinnas.

Kaskokindlustus sõlmitakse tihtipeale üheks aastaks. Enne kindlustusperioodi lõppu teeb kindlustusandja pakkumise järgmiseks kindlustusperioodiks, kus toob välja muuhulgas sõiduki kokkuleppelise väärtuse. Sõiduki varguse või täieliku hävimise korral hüvitab Swedbanki kindlustus kahest väärtusest kõrgema – kas poliisis kokku lepitud sõiduki väärtuse või turuhinna enne kahju tekkimist. Selle tõttu on vajalik kontrollida üle, kas poliisile märgitud sõiduki väärtus on piisav ja vastab kliendi ootustele.

Igal juhul tasub autot kasutada nii nagu kaskokindlustust poleks ning kindlustusjuhtumi korral teha kõik mis võimalik, et kahju suurenemist vältida.

Mõtle läbi oma vajadused ning arvuta oma ettevõtte auto kaskokindlustuse makse värskelt valminud kaskokindlustuse kalkulaatori abil.

Enne lepingu sõlmimist loe kindlasti tähelepanelikult läbi ka kindlustustingimustes välja toodud välistused.