Avalehele
Tallinna eluaseme taskukohasus kolmandas kvartalis pisut paranes

Tallinna eluaseme taskukohasus kolmandas kvartalis pisut paranes

Swedbanki eluaseme taskukohasuse indeksi järgi Tallinna eluaseme taskukohasus selle aasta kolmandas kvartalis võrreldes aastatagusega veidi paranes. Kinnisvara hinnakasv aeglustus 4,1 protsendini aastases arvestuses. Tööjõuturul on olukord jätkuvalt pingeline ning hoogsa majanduskasvu tingimustes palgasurve püsib. Kolmandas kvartalis suurenes pealinlaste netopalk 6,6 protsenti aastases arvestuses. Seega ületas palgakasv korterite hinnakasvu, mis muutis eluaseme veidi taskukohasemaks.

Viimasel kolmel kvartalil on eluasemete lisandumine olnud stabiilne

Selle aasta esimese kolme kvartali jooksul on uute eluruumide lisandumine olnud väga stabiilne. Igas kvartalis on lisandunud umbes 600 uut korterit. Majanduse tugeva kasvu ja inimeste ostujõu paranemise tingimustes ei ole põhjust eeldada, et turule lisanduvate korterite arv lähiajal oluliselt langeks. Kuigi uued ja head korterid leiavad ostja juba enne valmimist, ei toimu viimasele buumile sarnast tormijooksu. Eluasemelaenude jääk suureneb jätkuvalt mõõdukas tempos – oktoobris 6,7% aastases võrdluses – vaatamata sellele, et intressid on jätkuvalt madalad ning laenuraha oluliselt odavam kui 2007. aastal.

Majanduskeskkond soosib stabiilset kinnisvara hinnakasvu

Järgnevatel kvartalitel peaks majandus- ning palgakasvu tempo veidi raugema. 2018. aastal netopalga reaalkasv tänu maksumuudatustele küll kiireneb, kuid selle mõju uute eluasemete lisandumisele on ilmselt tagasihoidlik. Uue korteri ostja on keskmisest suurema sissetulekuga ning maksumuutuse suhteline mõju netopalgale väiksem. Seega peaks lähiajal uute eluasemete lisandumine püsima stabiilne ning nõudlus ja pakkumine olema tasakaalus, mis peaks kinnisvara hinnatõusu hoidma 5 protsendi lähedal.

Riia ja Vilniuse korterite taskukohasus paranes

Swedbanki indeksi järgi paranes selle aasta kolmandas kvartalis ka Riia ja Vilniuse korterite taskukohasus. Riias kasvavad korterite hinnad ja palgad kiiresti, kuid intressimäärad on viimase aasta jooksul langenud ning jõudnud Eestiga samale tasemele. Vilniuses on nii palga kui ka korterite hinnakasv veidi raugenud, kuid palgakasv ületab jätkuvalt korterite hinnakasvu. Balti riikide pealinnadest oli kolmandas kvartalis eluase kõige taskukohasem Riias.

 

*Swedbanki Balti eluaseme taskukohasuse indeksi aluseks on võetud leibkond, kelle sissetulek on võrdne 1,5-kordse keskmise netopalgaga ja kes soovib osta 55 m²-suurust korterit. Taskukohasuse all on peetud silmas olukorda, kus kinnisvara ostuks võetud 30 aasta pikkuse ja 15% suuruse omafinantseeringuga kodulaenu maksed moodustavad 30% leibkonna netopalgast.

Swedbanki 2017. aasta kolmanda kvartali Balti eluaseme taskukohasuse indeks