Avalehele
Tööstusettevõtete optimismi varjutab hulk tootmist piiravaid tegureid ja riske

Tööstusettevõtete optimismi varjutab hulk tootmist piiravaid tegureid ja riske

Vaatamata tarnehäiretele, tööjõupuudusele, energiahindade tõusule ja pandeemiaga seotud piirangutele ja riskidele nii Eestis kui ka enamikel meie kaubanduspartneritel, suutsid tööstusettevõtted, sealhulgas töötleva tööstuse ettevõtted, eelmise aasta lõpus oma tugevat tootmismahu kasvu jätkata.

Novembris suurenes tööstussektori tootmismaht aastases võrdluses üle 6%, sealhulgas töötleva tööstuse tootmismaht 7% ja energiatootmises 19%. Mäetööstuses aga tootmismahu tugev langus jätkus, vähenedes aastaga ligi kolmandiku võrra. 11 kuu kokkuvõttes suurenesid eelmisel aastal tootmismahud töötlevas tööstuses 6% ja energiatootmises 15%, kuid vähenesid mäetööstuses 14%. Kuigi töötleva tööstuse ja energiatootmise eelmise aasta kasvude taga oli paljuski ka 2020. aasta tootmismahtude langus, mis viis võrdlusbaasi madalale, on nende majandusharude tootmismahud tõusnud tublisti kõrgemale ülemöödunud aasta alguse ehk pandeemia-eelsest tasemest.

Töötleva tööstuse tootmismahtude kasvu taga kõige enam puidutööstus

Novembris toetasid töötleva tööstuse tootmismahu kasvu kõige enam puidu- ja toiduainetööstus ning elektriseadmete, masinate ja seadmete tootmine, kuid kasvu pidurdas tugevasti elektroonikatööstuse tootmismahtude langus. 11 kuu kokkuvõttes mõjutasid töötleva tööstuse tervikpilti kõige enam tootmismahtude suurenemine puidutööstuses ning metalltoodete, mootorsõidukite ja haagiste tootmises, samal ajal aga tootmismahu vähenemine elektroonikatööstuses. Elektroonikatööstuse tootmismahud on teinud tugeva languse juba alates möödunud aasta juunist. Selle tegevusala tootmismahud on pikemas vaates olnud küll üsna volatiilsed, kuid on viimastel aastatel siiski allapoole liikunud.

Põlevkivi kaevandusmahud vähenevad, kuna seda kasutatakse elektri tootmiseks vähem

Energiatootmises toetavad kodumaise elektri tootmist kõrged elektri börsihinnad ja suurenenud nõudlus. Mäetööstuse tootmismahu languse taga on aga kogu möödunud aasta kestnud põlevkivi kaevandusmahtude tugev vähenemine. Samas on põlevkivi kaevandusmahud vähenenud järsult juba alates 2019. aasta algusest. Nii oli näiteks eelmise aasta novembris põlevkivi kaevandusmaht 5,4 korda väiksem, kui 2018. aasta lõpus. Põlevkivist elektri tootmise vähenemine on tegelikult pikemaajalisem trend, kuid viimasel kolmel aastal on see kukkumine eriti tugev olnud. Põlevkivi asemel kasutatakse energia tootmiseks rohkem nüüd teisi allikaid, peamiselt taastuvaid.

Tootjahindade väga tugeva kasvu toel on tööstussektori käibed teinud eriti kiire tõusu

Aastases võrdluses suurenes tööstussektori käive novembris 27%, sealhulgas töötlevas tööstuses 22% ja energeetikas lausa 87%. 11 kuu kokkuvõttes olid need kasvud aga vastavalt 18%, 16% ja energeetikas 62%. Töötleva tööstuse ekspordikäive suurenes novembris küll 20%, kuid samal ajal tõusid ka ekspordihinnad ligi 19%. Kuigi ettevõtete käibed on kiiresti kasvanud, tuleks arvestada, et kiiresti on kasvanud ka ostetud tootmissisendite hinnad. Nii on töötleva tööstuse impordihinnad kasvanud kiiremini kui tootja- ja ekspordihinnad, mis tähendab muuhulgas ka ettevõtetele kaubandustingimuste halvenemist.

Tööstusettevõtete optimismi varjutab hulk tootmist piiravaid tegureid ja riske

Kuigi paljud ettevõtted kurdavad tööjõupuuduse ja tarnehäirete üle – selliste ettevõtete osakaal on pikemas võrdluses väga kõrgele tõusnud – siis hinnangud tellimuste ning tootmismahtude ja ekspordi väljavaate kohta olid novembris veel väga positiivsed. Tööstusettevõtete kindlustunde paranemine jätkus novembris nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis, samas kui Lätis ja Leedus on see juba mõnda aega halvenenud. Euroalal, kuhu läheb ligi pool Eesti kaupade ekspordist, jätkas ostujuhtide indeks detsembris küll langust – seda peamiselt teenuste sektori mõjul, kuid näitas siiski veel majandusaktiivsuse tõusu. Töötleva tööstuse ostujuhtide indeks liikus sügiskuudel veidi allapoole, kuid näitas ülejäänud majandusega võrreldes oluliselt tugevat seisu. Järgmisel aastal euroala, põhjamaade ja USA majanduskasvud küll aeglustuvad, kuid peaksid jätkuvalt pakkuma häid ekspordivõimalusi. Samas on tootmist piiravaid tegureid, mida ma juba eelpool mainisin, kogunenud väga palju.