Avalehele
Kas praegu on õige aeg II samba pensionifondi vahetamiseks?

Kas praegu on õige aeg II samba pensionifondi vahetamiseks?

11.05.2020

Koroonaviirus on globaalsetel aktsiaturgudel kaasa toonud suured langused ning selle mõjud on tunda ka pensionifondides. Nii mõnelegi tundub täna hea mõte valida pensionifond, mis on vähem kukkunud ja osakud sinna vahetada. Kas praegu on selleks õige aeg?

Pensionifondides olevad väärtpaberid saab väga laialt jagada aktsiateks ja võlakirjadeks. Aktsiate hinnad reageerivad turu suunamuutustele järsemalt. Kui kogumisperiood on piisavalt pikk, tasub parema tulemuse saavutamiseks eelistada pensionifondi, mis investeerib kas kõik või valdava osa pensioniraha aktsiatesse. Pikemas perspektiivis on just aktsiahinnad tõusnud kiiremini, võlakirjade tootlus on seevastu olnud stabiilsem.

Just pikk kogumisperiood ja suurem aktsiate osakaal pensionifondis aitavad langustest välja tulla ning nii taas plussi jõuda. Eelmisel aastal jõustunud seadus andis võimaluse Eesti II samba pensionifondidel paigutada rohkem raha aktsiatesse ning pikas perspektiivis tõstab see Eesti pensionifondide kasvuootusi. Kas täna tasuks siiski jätkuvas ebaselguses, mis valitseb maailmas, valida pensionifond, mis on vähem kukkunud ja osakud sinna vahetada?

Langus pöördub tõusule

Pensionifondide vahetamine toimub aastas kolm korda. Järgmine vahetusperiood lõpeb juulis ja osakuid vahetatakse alles septembris. Fond, mis on rohkem kukkunud, on tõenäoliselt suurema aktsiate osakaaluga ning üldreeglina on sellise fondi investeerimispõhimõte, et iga langus pöördub varem või hiljem tõusule. Kuna langused on tavaliselt lühema-ajalised ja järsumad kui tõusuperioodid, siis ei oska keegi täna ennustada, kas sügiseks on olukord muutunud ja suurem langus selleks ajaks ehk juba minevik.

Vahetades rohkem aktsiatesse investeerivast fondist konservatiivsemasse fondi, kus investeeritakse valdavalt võlakirjadesse või rahasse, tuleb arvestada, et rohkem võlakirjadesse investeeriv fond on praeguseks küll vähem kukkunud, aga selle tõusupotentsiaal on ka oluliselt madalam.

Sellise vahetusega kaotatud tootluse tagasi teenimine on väga keeruline, mõnel juhul ehk lausa võimatu, sest nii võtate vastu juba tekkinud miinuse, ent jääte ilma võimalikust tulevasest kasvust.

Kas oled vanusele vastavas fondis?

Enamikul meist on pensionini palju aega ja turud jõuavad selle aja peale uuesti tõusta. Aktsiate hinnad on kerkinud pikas perspektiivis rohkem. Enne pensioniiga muutub turgude hetkeseis aga märksa olulisemaks, sest kogutud on arvestav summa, mida tuleb hoida.

Sellepärast rõhutame veelkord, et ülioluline on olla vanusele vastavas fondis. Mida pikem aeg on jäänud pensionini, seda julgemalt aktsiatesse investeerivas fondis tasub olla. Pensioniea lähenedes on mõistlik aga järk-järgult aktsiate osakaalu vähendada.

Nüüd aga vastus küsimusele: mida on tarvis teha seoses koroonaviirusega oma pensionisambaga? Lihtne vastus on – kontrolli üle, kas kogud enda vanusele vastavasse fondi. Kui jah, pole põhjust muretsemiseks. See on kindel rusikareegel ka rahulikumatel aegadel – turud tõusevad ja langevad, kuid vanusele vastavas fondis olles ei pea muretsema järskude kukkumiste ega saamata jäänud tulude pärast.

Swedbank tuletab kogujatele meelde, millal on õige aeg vanuse tõttu pensionifondi vahetada – mida noorem, seda suurema aktsia osakaaluga fond sobib ja kui pensioniiga on lähemale jõudmas, siis soovitame riskide maandamist. Alla 30- aastased noored saavad aga koguda elutsüklifondis, kus aktsiate osakaal hakkab automaatselt ajas vähenema ja pole mingit muret fondi vahetamisega tulevikus.

Vaata ka meie Facebook videot, kus rääkisime lisaks pensionifondi vahetamisele ka kriisi mõjust ning fondide käekäigust.

 

Swedbanki pensionifondide fondivalitseja on Swedbank Investeerimisfondid AS. Tutvuge fondide prospektide ja põhiteabega aadressil www.swedbank.ee/fondid või lähimas Swedbanki kontoris. Lisainfo saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil 613 1606 või e-posti aadressil investeerimistugi[at]swedbank.ee.

Vaata lisaks

 

Märksõnad: Pension, Pensionifond