Avalehele
Kuidas läheb pensionifondidel ja millal on oodata valitsuse lubatud maksete tootluse kompenseerimist?

Kuidas läheb pensionifondidel ja millal on oodata valitsuse lubatud maksete tootluse kompenseerimist?

Maailmaturgudel on viimase aasta jooksul domineerinud korralikud rohelised tootluste numbrid. Kaire Peik ja Tarmo Tanilas Swedbankist arutasid hiljutisel veebiseminaril selle mõju pensionifondidele. Lisaks selgitati koroonakriisist tingitud pensionisamba maksete peatamist ning ajakava millal kogujad kompenseeritud tootluse kätte võiksid saada.

Kaire Peiki sõnul on pensionifondidel viimasel aja väga hästi läinud ja kehtib see nii teise, kui ka kolmanda samba fondide kohta. Globaalsete finantsturgude positiivne seis on tähendanud osadele fondidele ligi 30% aastatootlust, mida võib pidada äärmiselt erakordseks. Ka kümne aasta perspektiivis võib näha aastatootlusi 6% kuni 7% ringis, mis on väga hea. See hea tootluse periood aga kattub ajaga, mil otsustati peatada pensionisammastesse riigi poolt sissemaksed.

Siiski hoiatas Tarmo Tanilas, et iga pidu saab kord läbi ning head tootlust on aina keerulisem leida. “Mida suurem hulk raha otsib tootlust, seda väiksemaks lähevad tootlused”.

Kuigi turgudel tasub ettevaatlik olla, kinnitas Kaire Peik, et need kes jätkavad pensionifondis ei pea muretsema, pensionifondid jätkavad investeerimist nagu varem, loomulikult tuleb ka pensionifondides arvestada finantsturgude liikumisega.

Teise samba väljamakse võimaluse tulemusel on fondides olev summa muutunud augusti lõpus olnud 5,5 miljardi pealt 4,3 miljardini. “Septembrist taastab riik vahepeal peatanud sissemaksed  teise sambasse mis paneb taas pensionifondide mahud taas kiiremini kasvama” lisas Peik. Reaalsuses tähendab see seda, et alates septembrist makstud palkadest hakkab oktoobrist taas laekuma rohkem raha ehk kogujatele taastub 2+4 sissemaksete skeem.

Riigipoolsete sissemaksete peatamise kompenseerimise

Need, kes on otsustanud kogumist jätkata saavad riigipoolsete sissemaksete peatamise  ajal (2020 juuli – 2021 august)  sotsiaalmaksu 4% arvelt tegemata sissemaksed oma pensionikontole aastatel 2023-2024 ning seda koos pensionifondide keskmise tootlusega, mida arvutatakse perioodi 1. juuli 2020 – 31, detsember 2022 eest. Kompensatsioonimakse laekub selle tegemise  hetkel olevasse aktiivsesse valikusse, st kas fondi või pensioni investeerimiskontole, kuhu inimene on uued sissemaksed suunanud. Teisest sambast lahkujad tootluse kompensatsiooni ei saa Nemad saavad juurde riigi poolt maksmata jäänud nelja protsendi sotsiaalmaksu maksed aga tootlust ei kompenseerita.

III sammas võimaldab samuti soodsalt investeerida

Hinnanguliselt annavad riiklik pension ja II sammas kokku vaid 40% inimese pensionieelsest kuusissetulekust ja siin peab arvestama, et kõrgema palga puhul võib see jääda madalamaks! Seega tasub lisaks koguda ka kolmandasse sambasse, et hoida ka vanemas eas väljakujunenud elustandardit. Selleks kaotas septembri alguses  Swedbank oma kõikidelt kolmanda samba fondidelt ära ühe kihi tasusid, jättes ainsaks kuluks valitsemistasu.

Nii nagu teise samba puhul, saab ka kolmandas sambas investeerida läbi indeksfondide, saades maksimaalselt osa finantsturgude liikumisest ning tehes seda soodsate tasudega. Swedbanki kolmanda samba jätkusuutlikult investeerivad pensionifondid on võrreldes konkurentide sarnaste fondidega, soodsamate tasudega. Nii Swedbank III Samba Pensionifond Indeks, kui ka samuti indeksitesse investeerivate kolme piiratud väljumisega III samba fondi tasu on vaid 0,29% aastas.  Aktiivselt ja samuti jätkusuutlikult investeerimise põhimõtteid jälgivate fondide V30, V60 ja V100 fondide tasud jäävad vahemikku 0,95% – 1,15% aastas.

Swedbank ei võta oma pensionifondidelt muid täiendavaid tasusid nagu näiteks edukustasu heade tulemuste ees ning pakub kogumiseks turu soodsamate tasudega fonde.

Swedbanki pensionifondide fondivalitseja on Swedbank Investeerimisfondid AS. Tutvuge fondide prospektide ja põhiteabega aadressil www.swedbank.ee/fondid või lähimas Swedbanki kontoris. Lisainfo saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil 613 1606 või e-posti aadressil investeerimistugi[at]swedbank.ee.

Vaata veebiseminari: