Avalehele
Miks pank minu andmete vastu huvi tunneb?

Miks pank minu andmete vastu huvi tunneb?

Viimasel ajal räägitakse palju pankade hoolsuskohustuse täitmisest ja tööst tunne-oma-klienti-põhimõtte rakendamisel. Miks pangad sellega tegelevad?

Panga ja kliendi suhe toetub vastastikusele usaldusele. Et pakkuda pangateenuseid läbipaistvalt ja ausalt, peame kliente hästi tundma. Selle kohustuse panevad meile ka rahapesu tõkestamise seadus ja paljud muud regulatsioonid. Meie eesmärk on tagada, et meie infrastruktuuri ei kasutaks kuritahtlikud ja teistele kahju tekitada võivad isikud. Samuti aitab võimalikult täpne info meil kliente ka kaitsta.

Finantsmaailm on suur, keerukas ja rahvusvaheliselt läbi põimunud. Ühelt poolt annab see meile kõigile lisavõimalusi, teisalt loob paraku ka pinnase kuritegudeks, mille vastu riigid ja rahvusvahelised institutsioonid ühiselt võitlevad. Kui meie käsutuses on detailne info, saame tagada kontode turvalisuse, takistada petturite tegevust, peatada kahtlasi tehinguid ja kaitsta seega meie kliente rahalise kahju eest.

Mida see minu kui Swedbanki kliendi jaoks kaasa toob?

Klientide jaoks tähendab see, et pangad koguvad nende kohta andmeid. Selleks palume täita kliendiandmete ankeeti ning aeg-ajalt neid andmeid uuendada ja täiendada. Kui Teie andmed muutuvad, uuendage need esimesel võimalusel ka meie andmebaasis. Nii on Teie info alati asjakohane ja saame vajaduse korral Teiega kiiresti ühendust võtta.

Mis andmeid Swedbank klientidelt küsib ja miks?

Küsime klientidelt kontaktandmeid ning näiteks infot kodakondsuse, maksuresidentsuse ja tegevusala kohta.

Kuna pank peab samuti olema võimeline tuvastama kliendi vara päritolu ja jälgima, et kliendi tehingud oleksid kooskõlas tema profiiliga, võime vajaduse korral tehingute kohta lisainfot küsida.

Osa meie kliente peab olema valmis jagama meiega ka põhjalikumaid andmeid. Peame kindlaks tegema riikliku taustaga isikud, kelle ühiskondlik roll tingib kõrgendatud tähelepanu. Riikliku taustaga isikuteks loetakse ka avaliku võimuga seotud isiku perekonnaliikmeid ja lähimaid kaastöötajaid.

Kuidas tagame Teie andmete turvalisuse ja kes võib neid andmeid näha?

Kogu Swedbanki töö põhineb järgmistel väärtustel: avatus, hoolivus ja lihtsus. Suhtume klientide isikuandmete hoidmisse väga hoolivalt. Teie andmed on Swedbankis turvaliselt kaitstud. Kasutame neid vaid seadusega ettenähtud puhkudel ja selleks, et saaksime Teid paremini teenindada. Teie andmed on kaetud pangasaladusega. Pank võib sellist infot väljastada ainult kliendile endale või tema esindajale (v.a krediidiasutuste seaduses ette nähtud juhtudel, kui andmeid tuleb jagada ka valitsusasutuste ja ametnikega).