Avalehele
Muudatused 2019. aasta tulude deklareerimisel

Muudatused 2019. aasta tulude deklareerimisel

Alates 15. veebruarist saab internetipangas tutvuda enda kohta käivate andmetega ning esitada Maksu- ja Tolliameti lehel tuludeklaratsiooni. Möödunud aasta lõpus muutis riigikogu tulumaksuseadust ja sel puhul on põhjust rääkida mõnest tähtsast muudatusest, mis oma olemuselt on õnneks lihtsad.

Tuludeklaratsiooni esitamine

Esiteks peab arvestama, et füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise uus tähtpäev on 30. aprill varasema 31. märtsi asemel ning üleüldine tulumaksu juurde- ja tagasimaksmise tähtpäev on 1. oktoober. Seega on maksumaksjatele antud tuludeklaratsiooni esitamiseks sisuliselt üks kuu juurde ning paljudel juhtudel on varasemaga võrreldes rohkem aega ka tulumaksu juurde maksmiseks. Seeläbi loodetakse vähendada deklaratsioonide parandamise vajadust ja muutusi maksetes. Need muudatused kehtivad juba sel kevadel 2019. aasta tuludeklaratsiooni esitamisel.

Muudatused maksuvabastustes

Teiseks on tehtud mitu muudatust maksuvabastustes, kusjuures nende jõustumise aeg erineb. Tagasiulatuvalt ehk 2018. aastast kehtib tähtis muudatus, mille kohaselt on aasta IV kvartalis saadud sünnitus-, lapsendamis- või koondamishüvitise saajal õigus tuludeklaratsiooni alusel periodiseerida see tulu pikema aja peale ning muuta ka järgmise aasta maksuvaba tulu arvestust. Kui laps saab toitja kaotuse korral toitjakaotus- või rahvapensioni, siis käesolevast aastast lapsevanemale lapse eest antav täiendav maksuvaba tulu ei vähene. Alates 2020. aastast on lapsevanema täiendav maksuvaba tulu 3048 eurot alates kolmandast lapsest (teise lapse eest endiselt 1848 eurot). Alates 2021. aastast on maksuvaba toetus, mida makstakse füüsilisele isikule lasterikka pere elamistingimuste parandamiseks või väikeelamu energiakasutuse tõhustamiseks.

Mahaarvamispiirangud

Lisaks on alates 2020. aastast kaotatud välismaalt saadud tulu proportsiooniga seotud mahaarvamispiirangud (varem olid mahaarvamised piiratud, kui välismaalt saadud tulu moodustas inimese maksustatavast tulust 75%).

Muudatusi on tulumaksuseaduses veidi rohkem, kuid peamiselt oli muudatuste fookus äriühingute maksustamisel Euroopa Liidu direktiividest lähtudes.