Avalehele
Uuring: Kriisiolukorras muretsetakse enim säästude vähesuse ja töökaotuse pärast

Uuring: Kriisiolukorras muretsetakse enim säästude vähesuse ja töökaotuse pärast

06.04.2020

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse läbiviidud uuringust selgus, et vaid 10% küsitletutest on piisavalt sääste ning seetõttu hindavad nad koroonaviirusest tingitud kriisi mõju enda majanduslikule toimetulekule minimaalseks. 40% vastanutest säästab rohkem kui varem ning 22% elanikest loodab majanduslike raskuste korral saada abi riigilt ja kohalikult omavalitsuselt.

Koroonaviirusest tingitud eriolukorras on inimeste suurimaks mureks säästude vähesus või puudumine, võimalik töökoha kaotus, raskused ülalpeetavate eest hoolitsemisel ja finantskohustuste tasumine. Vähem ollakse mures kinnisvara väärtuse võimaliku muutuse ja uue laenu saamise pärast, kui seda peaks vaja olema.

Mure sissetulekute vähenemise pärast on suur

17% vastanutest on sissetulek juba vähenenud ja sissetuleku vähenemise pärast lähiajal on mures 62%. Enim on sissetulek vähenenud teenindus- ja müügitöötajate (34%), iseendale tööandjate (26%) ja oskustööliste (19%) seas. Sissetulekute lõikes on sissetulek enim vähenenud kuni 750 eurost netopalka saavate inimeste seas.

Sissetuleku vähenemist kardavad kõige enam 1251-1500 euro suurust sissetulekut saavad inimesed, 40-59-aastased ja kolmeliikmelised leibkonnad. 21% vastanutest ei ole sissetulek vähenenud ja nad ei tunne selle pärast ka muret. Enesekindlamad on elanikud, kes teenivad 1500 eurost netopalka või rohkem.

Rohkem pööratakse tähelepanu eelarvestamisele

Pingelise majandusliku olukorra tõttu plaanib 61% elanikkonnast vähendada igapäevaseid kulutusi ja osta vaid vajalikke kaupu. 55% vastanutest pöörab rohkem tähelepanu oma sissetulekute ja väljaminekute arvestamisele ning 40% plaanib säästa rohkem raha kui varem.

Laenukohustuste kiirem tagasimaksmine ei ole aga praeguses olukorras prioriteet – ainult 9% paneb rõhku sellele, et saaksid oma laenukohustused kiiremini tagasi maksta. 4% vastanutest on hädas laenukohustuste tasumisega ning teeb panka avalduse maksepuhkuse saamiseks. 22% loodab majanduslike raskuste korral riigi ja kohaliku omavalitsuse abile.

Suuremad plaanid lükatakse edasi

Ligi pooled vastanutest (48%) ei plaani laene ja liisinguid lähiajal juurde võtta ning ka suuremate ostude tegemist lükatakse edasi – vaid 4% vastanutest plaanib lähiajal teha suurema ostu (nt auto, kodu). Töökoha vahetuse lükkab praeguses olukorras edasi 13%. Enim lükkavad töökoha vahetust edasi just noored vanuses 18-29 (20% vastanutest).

Raha hoitakse kokku nii meelelahutuse kui toidu arvelt

Uuringutulemustest selgus, et enim plaanitakse raha kokku hoida reisimise (74%), kultuuri, meelelahutuse ja vaba aja veetmise (70%) ning väljas söömise ja toidu koju tellimise (69%) arvelt. Ka hoitakse kokku igapäevase toidu (26%), majapidamise (27%) ja transpordi arvelt (35%). Kõige vähem hoitakse kokku tervise, hariduse ja sideteenuste pealt.

 

Elanike kriisiaegse majandusliku toimetuleku uuringu viis Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellimusel läbi Norstat märtsi viimasel nädalal. Uuringus osales 794 inimest vanuses 18–74 eluaastat.