Avalehele
Swedbank muudab dividendipoliitikat

Swedbank muudab dividendipoliitikat

Siiani on Swedbank maksnud dividendideks 60% teenitud kasumist, ülejäänu on kogunenud reservi. Alates 2017. aasta algusest oleme otsustanud maksta dividendina välja kogu Eestis teenitud kasumi. See tähendab, et ka tulumaksu tasume kogu teenitud kasumi pealt siis kui see teenitakse. Robert Kitt, Swedbanki juht Eestis kommenteeris, et kuna Swedbank on kogunud korraliku kapitalipuhvri, ei ole meil enam vaja täiendavat kapitali koguda: “Arvestades muutusi Eesti maksusüsteemis, on see muudatus mõistlik.”

Mis täpsemalt Swedbanki dividendipoliitikas muutub?

Alates 2017. aastast maksab Swedbank Eestis dividendi ehk omanikutuluna välja kogu jooksvalt teenitud kasumi, seni maksime 60%. Kogu dividendilt maksame vastavalt Eesti seadustele ka tulumaksu. See tähendab, et hakkame igal aastal maksma tulumaksu kogu teenitud kasumilt, seni tasusime 60% pealt. Ülejäänud kasum kogunes reservina, seda omanik välja ei võtnud. Aastate jooksul on meile kogunenud suur kapitalipuhver.

Miks Swedbank seda teeb?

Muutuse põhjuseks on Eesti maksuseaduste muudatused ja meie suur kapitalipuhver. Seadused muudavad muutuse mõistlikuks, teisalt pole meil vajadust koguda veel rohkem kasumit kapitalipuhvriks.

Kui palju Swedbank mullu ettevõtte tulumaksu maksis ja palju maksab järgmisel aastal?

Eelmise aasta eest maksime 2017. aasta alguses 24 miljonit eurot ettevõtte tulumaksu, 2017. aasta kolme esimese kvartali eest oleme tulumaksu tarbeks kõrvale pannud juba 32 miljonit eurot. Sellele lisandub veel neljandalt kvartalilt arvestatav summa.

Mis maksuseadustes muutus ja kuidas see mõjutab Swedbanki?

Tuleval aastal jõustub ühekorraga kaks üksteisest sõltumatut maksumuudatust. Esiteks peavad pangad hakkama tasuma tulumaksu jooksvalt kasumilt. 14% suurune maks tasutakse igas kvartalis teenitud kasumilt. Kui hiljem võtab pank dividende ehk omanikutulu, saab maksukohustust tasaarveldada ehk kaks korda samalt kasumilt maksu maksma ei pea.

Teiseks jõustub maksusoodustus kõigile ettevõtetele, kes maksavad regulaarselt dividende. See tähendab, et kolme aasta pärast peavad ettevõtted maksma välja võetavalt dividendilt tulumaksu ainult 14%. Seda aga ainult selles ulatuses, kui palju nad on ka eelmise kolme aasta jooksul omanikutulu välja võtnud.

Senine Swedbanki dividendipoliitika on ette näinud, et maksame igal aastal omanikutuluna välja 60% maksude eelsest kasumist. See tähendaks, et kolme aasta pärast tasuksime 14% tulumaksu, kui võtaksime välja samuti 60% teenitud kasumist. Kui aga sooviksime välja võtta näiteks 75% kasumist, peaksime ülejäänud 15% pealt tasuma tulumaksu 20%.

Mõlemad seadusemuudatused koosmõjus muudavad igati mõistlikuks selle, et maksaksime kogu teenitud kasumi dividendina emaettevõttele välja. Nii ka teeme ja seda tagasiulatuvalt juba alates 2017. aasta algusest.

Kuidas mõjutab muutus Swedbanki kasumit ja kapitaliseeritust?

Kolmas kvartal tõi Swedbanki jaoks Eestis kaasa umbes 11 miljoni euro jagu erakorralist maksukulu, mille tulemusena meie kasum oli mõnevõrra väiksem. Tegime seda selleks, et luua puhver järgmise aasta mõnevõrra suuremaks tulumaksu makseks. Ka viimases kvartalis täiendame maksupuhvrit, mis põhineb neljanda kvartali tulemustel.

Meie kapitaliseeritust ei kahjusta kasumi omanikutuluna väljamaksmine kuidagi, kuna me oleme aastate jooksul kogunenud väljamaksmata kasumi toel väga tugevalt kapitaliseeritud. Varem kogunenud kasumit me välja maksta ei plaani.

Märksõnad: Eesti, Kasum, Maksud, Tulumaks