Avalehele
10 nõuannet ettevõtlusega alustamiseks

10 nõuannet ettevõtlusega alustamiseks

Rahaasjade Teabekeskuse hiljutise uuringu järgi soovivad järjest rohkemad eestimaalased tegeleda ettevõtlusega. Oma äri on proovinud alustada iga viies elanik, nendest pooltel ehk igal kümnendal on toimiv ettevõte ka praegu. Koguni 40% elanikest on ettevõtte loomise peale mõelnud, kuid pole mõtte ellurakendamiseni seni jõudnud.

Peamiste väljakutsena oma äri alustamisel nimetatakse toodete või teenuste müügi korraldamist, rahastuse leidmist ja seaduste mittetundmist. Motivaatoritena tuuakse välja sissetuleku suurendamist, eneseteostust ja paindlikumat tööaega.

Kui ka sina oled kaalunud ettevõtjaks hakata, siis siin on sulle kümme nõuannet ettevõtlusega alustamiseks:

 1. Testi oma iseloomuomadusi

Teadlased jaotavad ettevõtja edutegurid kolmeks:

 • väliskeskkonnast tulenevad;
 • ettevõtja strateegilistest ja taktikalistest otsustest tulenevad;
 • ettevõtja isikust tulenevad.

Edukal ettevõtjal on sageli järgmised isikuomadused:

 • vaimne võimekus – loovus, intelligentsus, analüüsi- ja üldistusvõime;
 • teotahe – soov midagi ära teha, mitte alla anda;
 • vastutusvõime – teadlikkus ja võimekus vastutada, olles iseenda peremees ja vaba oma tegudes;
 • suhtlemisoskus – hea suhtlemisoskus partnerite, klientide ja töötajatega;
 • enesekindlus koos otsustusvõimega – usk endasse, optimism, julgus otsustada;
 • eesmärkide seadmise oskus – jõuline ja sihikindel tegutsemine eesmärkide saavutamise nimel;
 • valmisolek riskida – julgus tegutseda ebakindlates tingimustes.

Ülaltoodud eelduste kõrval on määravaks siiski inimese soov saada ettevõtjaks, mille teostamiseks tuleb astuda konkreetseid samme.

 1. Leia äriidee

Mõtle, kas saaksid kasutada juba olemasolevaid ressursse – sinu oskused, kogemused ja kontaktid on väärtuslikud. Äriks võid muuta ka hobi: kui tegeled fotograafiaga, valdad väga heal tasemel võõrkeeli või tegeled veebikujundusega, võid pakkuda oma oskusi teenusena.

 1. Testi oma ideed

Enne kui teed suuri investeeringuid, leia potentsiaalsed kliendid ja küsi pakutava toote või teenuse kohta nende arvamust.

 1. Koosta äriplaan ja sea selge eesmärk

Analüüsi turgu ja konkurente, too välja oma teenuse või toote eelised.

 1. Kalkuleeri idee rahaliselt läbi

Koosta finantsprognoos ja mõtle, kas sinu idee on ka äriliselt tasuv.

 1. Paku lahendusi

Kliendid tarbivaid tooteid ja teenuseid selleks, et lahendada probleeme. Pea alati silmas potentsiaalsete klientide huve. Kuigi ettevõtte asutamine on sinu teha, aitavad sinu ettevõttel kasumit toota ja kasvada teenuste või toodete tarbijad.

 1. Küsi nõu

Leia endale mentor, kes on nõus jagama oma kogemusi ja teadmisi ning kes seeläbi aitab sul kiiremini areneda ja vältida suuremaid vigu. Näiteks tegutseb igas maakonnas mentorklubi. Ära pelga küsida nõu ka teistelt ettevõtjatelt ja sõpradelt.

 1. Tutvu seadustega ja vali sobiv ettevõtlusvorm

Hea ülevaate ettevõtte loomise ja maksude kohta leiad portaalist eesti.ee

 1. Kogu varakult stardikapitali

Mõistlik on koguda paari kuu jagu rahalist puhvrit, millega katta ettevõtte alustamisega seotud väljaminekud. Kui rahalist puhvrit endal ei ole, võib rahastuse saamiseks pöörduda ka oma lähedaste poole, ehk kolme F-i poole – friends, family and fools. Uuri ka erinevate toetuste kohta. Näiteks saab alustav ettevõtja taotleda starditoetust EAS-st.

 1. Astu esimene samm!

Paljud pelgavad teha just seda esimest sammu, peljatakse oma ideest rääkida ja tegutseda. Mõni aga lihvib oma toodet või teenust peensusteni ja turule jõudes selgub, et sellel polegi turgu. Oluline on pealehakkamine.