Avalehele
6 soovitust iseendale tööandjaks hakkamisel

6 soovitust iseendale tööandjaks hakkamisel

Kui hing ihkab palgatöö asemel suuremat eneseteostust, paindlikkust ja vabadust või otsid võimalusi sissetuleku suurendamiseks, tasub oma oskused ja teadmised käiku lasta. Swedbanki Rahaasjade Teabekeskus annab nõu, millele mõelda enne, kui kontoriukse lõplikult selja taga kinni lööd.

1. Kõik algab ideest, kasuta olemasolevaid ressursse

Kõik saab alguse suurepärasest ideest, kuid mõistlik on iseseisvat äri alustada juba olemasolevaid ressursse kasutades – sinu oskused, kogemused ja kontaktid on väärtuslikud. Valdkonna spetsialistina kaalu võimalust müüa oma oskusi eraettevõtjana. See võimaldab valida nii kliente, töö tegemise aega kui ka töötasu. Äriks võid muuta ka oma hobi – kui tegeled fotograafiaga, valdad väga heal tasemel võõrkeeli või tegeled veebikujundusega, võid pakkuda oma oskusi teenusena. Lisatööga võid esialgu tegeleda põhitöö kõrvalt.

2. Kogu varakult stardikapitaliks

Eestis on osaühingu loomine lihtne. Seda saab kiirelt teha interneti teel ja kui tulevane tegevusvaldkond kapitalimahutusi ei nõua, siis võid alustada ilma osakapitali sisse panemata. Siiski arvesta, et piisava käibevoo tekitamine võib võtta aega ning ka alustava ettevõtjana tuleb rahaasjadega hakkama saada. Mõistlik on koguda endale paari kuu jagu rahalist puhvrit, millega katta nii elamiskulud kui ettevõtluse alustamisega seotud väljaminekud, nagu riigilõiv, kontori rendipind või teenuse pakkumiseks vajalike töövahendite soetamine.

3. Koosta äriplaan, sea selge eesmärk

Kui oled otsustanud oma ettevõttega alustada, koosta võimalikult täpne äriplaan. Selleks analüüsi turgu ja konkurente, kirjelda pakutav teenus ja too välja oma eelised, kaardista potentsiaalsed kliendid ja nendeni jõudmise kanalid, prognoosi oodatavad kulu- ja tuluallikad ning sea endale eesmärk, milleni soovid jõuda. See annab sinu tegevusele vajaliku raamistiku ning konkreetse sihi, mille nimel töötada.

4. Tee selgeks raamatupidamise põhitõed

Iseendale tööandjaks olemine tähendab ka raamatupidamisega tegelemist ja esialgu võib erinevatest aruandlus- ja maksukohustustest läbi närimine olla võrdlemisi keeruline. Internetist leiad materjale teadmiste omandamiseks ja vajalikke programme, mis aitavad raamatupidamist korraldada. Arvesta, et kui palgatöötajana tasub sotsiaal- ja tulumaksu sinu eest tööandja, siis eraettevõtjana on need sinu kanda. Seega peab teenitav tulu olema suurem kui summa, mille endale palgaks maksad. Kui sa end numbritega kindlalt ei tunne, usalda aruandlus professionaalsele raamatupidajale.

5. Kindlusta tagala, sõlmi lepingud

Teenuste pakkumisel peaks koostöö põhinema kokkulepetel, kus on kirjeldatud mõlema poole õigused ja kohustused. Nii on kindlam tunne, et saadakse just seda, mida tellitakse ja kui ei saa, saab lepingule viidates oma õigusi nõuda. Kindlasti peaks lepingus olema ära toodud tellitava töö ja pakutava teenuse sisu, töö tegemiseks kuluv aeg, selle üleandmise vorm ja koht ning töö eest saadav tasu.

6. Planeeri töö- ja puhkeaega

Kindlasti nõuab oma ettevõtte loomine aega ja sageli tuleb seda leida puhkeaja arvelt. Ära siiski üle tööta. Vastasel korral võid end peagi avastada olukorrast, kus sul ei ole enam energiat, et edasi tegutseda. Läbipõlemise ennetamiseks võta endale aega nii töö tegemiseks, puhkamiseks kui lähedaste ja sõpradega koosolemiseks.