Avalehele
Millised toetused on olemas algajale ettevõtjale?

Millised toetused on olemas algajale ettevõtjale?

Kuigi Eestis on ettevõtlusega alustamine ning oma firma püsti panemine üpriski lihtne, on hoopis raskem leida idee teostuseks vajalikku rahastust. Alustaval ettevõtjal kerkib tihti mitmeid küsimusi – milliseid toetuseid on võimalik taotleda? Kust leida toetust ning arenguvõimalusi oma innovaatilistele ideedele? Kellelt küsida nõu ettevõtlusega alustamise kohta? Tasub uurida, sest tegelikult on olemas üsna mitmeid just alustavale ettevõtjale mõeldud toetuseid.

 1. Starditoetus

Starditoetus on mõeldud ettevõttele, mis on asutatud viimase 24 kuu jooksul. Toetuse eesmärk on aidata ettevõtjal käivitada oma ettevõte ja jõuda kindlaks ajahetkeks soovitud tulemusteni, mille seas peab ka olema töökohtade loomine ja müügitulu kasv. Enne taotluse esitamist tuleb läbida kohustuslik eelnõustamine maakondlikus arenduskeskuses ning saada eelhinnang projektile. Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 eurot ning projekti omarahastus peab olema vähemalt 20%.

 1. Töötukassa toetus

Ettevõtluse alustamise toetuse (EVAT) abil saab alustada äriga, mille abil luuakse tööd iseendale, kas äriühingu asutamiseks või füüsilisest isikust ettevõtjaks hakates. Taotleja peab olema Töötukassas töötuna arvel ning läbinud ettevõtluskoolituse või omama vähemalt aastast ettevõtluskogemust või kõrgharidust majanduse alal. Toetuse maksimaalne suurus on 6 000 eurot.

 1. Horisont 2020

Horisont 2020 on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm. Toetus on mõeldud ühiskonnaprobleemide lahendamiseks ja Euroopa konkurentsivõime suurendamiseks läbimurdeliste innovatsioonide turule toomise abil. Toetust saab taotleda nii äriplaani koostamiseks kui tootearenduse läbiviimiseks.

 1. Prototron

Swedbanki, TalTechi ja Tallinna Teaduspargi Tehnopol asutatud nutikate ideede rahastu aitab alustavaid ettevõtjaid esmase prototüübi loomisel. Sealt tasub rahastust taotleda siis, kui tegemist on tehnoloogilise idee elluviimise vajadusega. Prototron on aidanud turule jõuda 86 tehnoloogilisel lahendusel ja investeerinud ideede elluviimisesse enam kui miljon eurot. Hetkel on just käimas kevadine taotlusvoor, mis kestab 25. märtsini.

 1. Ajujaht

Ajujaht on Eesti suurim äriideede konkurss ja ideede kiirendi, mis pakub ettevõtlusega alustamiseks intensiivset arenguprogrammi ja kogenud mentoreid. Kuigi selleks aastaks on kandideerimine juba lõppenud, võid kandideerida oma uudse ideega juba selle aasta teises pooles. Ainus tingimus Ajujahil osalemiseks on see, et esitatava ideega ei tohi olla 6 kuud enne konkursile kandideerimise tähtaega olla teenitud tulu.

 1. Tasuta nõustamine

Toetuseid projektidele aitavad leida ka 15 Eesti maakondlikku arenduskeskust, mis pakuvad tasuta nõustamisteenust. Konsultandid pakuvad ettevõtjale starditoetuse eelnõustamist, alustava ettevõtja baaskoolitust, mentorlusprogrammi ning palju muud infot ning tegevusi, mis on abiks alustavale ettevõtjale.

Teised toetused:

 • PRIA pakub ettevõtjatele erinevaid toetusi põllumajanduse valdkonnas. Hetkel avatud toetusvoorud leiad PRIA koduleheküljelt.
 • Tallinna Ettevõtlusameti lehelt tasub algajal ettevõtjal uurida messitoetuse, väikeettevõtte välismessitoetuse, praktika juhendaja toetuse ning väikeettevõtja digilahenduste toetuse kohta.
 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) pakub alustavale ettevõtjale toetusi ja nõustamisteenuseid ning ka praktilisi koolitusi, töötubasid, mida juhendavad valdkonna eksperdid. Avatud toetusvoore ning teenuseid on võimalik leida
 • Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest on võimalik taotleda toetusi konkreetsetele projektidele avatud taotlusvoorude kaudu, mille kohta on lähemalt võimalik lugeda
 • Rahandusministeerium toetab projekte, mis aitavad kaasa Eesti regionaalarengusse. Näiteks jagatakse toetuseid väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavusele ja kvaliteedi parandamise
 • Kindlasti tasub riiklike toetuste kõrval uurida ka maakondlike toetuste kohta.