Avalehele
Kestlikkuse aruandlusega tuleks alustada juba täna

Kestlikkuse aruandlusega tuleks alustada juba täna

Selle peatüki valmimisse on panustanud KPMG kestlikkusaruandluse spetsialistid Elina Vahi ja Siim Kannistu (KPMG Eesti) ning Ieva Kustova (KPMG Läti), Dainius Pupkevičius ja Agnė Grigaitytė (KPMG Leedu).

Kliima- ja keskkonnaprobleemide esilekerkimine on tekitanud uusi riske, millest ettevõtted ei saa enam mööda vaadata, ent loonud samas ka uusi võimalusi. Maailma Majandusfoorum on hinnanud, et vähemalt järgmisel kümnendil mõjutavad äritegevust peamiselt just ESG valdkond. Üha rohkem ettevõtteid on hakanud koostama kestlikkuse aruandeid. Selle põhjuseks ei ole olnud ainuüksi seaduse kohustus, vaid ka mõistmine, et keskkonnaküsimused, sotsiaalsed aspektid ja juhtimiskvaliteet mõjutavad ettevõtte finantstulemusi ning väärtust.

Video: Mis on kestlikkuse aruandlus ja miks see oluline on?


Kestlikkuse aruandlus ei ole enam pelgalt suurettevõtete pärusmaa, vaid mõjutab kogu väärtusahelat. Ettevõtted, kes jätkusuutlikkuse raporteid ei koosta, võivad ühel hetkel ootamatult avastada, et on konkurentidest lootuselt maha jäänud. Selleks, et ESG põhimõtted ettevõttes juurutada ja esimene kestlikkuse aruanne koostada, kulub keskeltläbi 6–18 kuud – ning see on ESG teekonnal alles algus. Selles valdkonnas ei ole kiireid lahendusi.

Konkurentsis võidavad kiiremad

Niisiis on parim nõuanne alustada ESG aruandlusega praegu, isegi kui seadused selleks (veel) ei kohusta. Jätkusuutlikkuse aruannete parima praktika kohaselt peab ettevõte suutma tõendada oma ESG tulemusi mitte ainult aasta kaupa, vaid vähemalt kolme aasta lõikes ja muutuspõhiselt – et näidata ka võrdlustulemusi ja arengut.

Kui hakkate andmeid koguma juba praegu, olete konkurentidest sammu ees ning paremini valmis ajaks, kus kestlikkusaruandlus on kõigile kohustuslik.

Klikitavad slaidid: Kestlikkusaruandlusega alustamine

Rahvusvahelised standardid kestlikkusaruande koostamiseks

Investorite ja ettevõtjate seas on tekitanud probleeme ühtsete mitte-finantsaruandluse standardite puudumine. Sestap on viimastel aastatel olnud märgata kestlikkuse standardite ühtlustamist. Kestlikkusaruandluses ja -auditites ongi juba toimunud suuri muutusi. Järgmiste aastate jooksul kiireneb areng ilmselt veelgi, sest standardeid ühtlustatakse mitme rahvusvahelise algatuse raames.

Maailmas enim kasutatav ja tunnustatud ESG mõjude raporteerimise standard on Global Reporting Initiative (GRI).

Klõpsatav PDF: Aruandlusraamistikud ja -standardid

Ettevõtte jätkusuutlikkuse poliitika on osa ettevõtte äristrateegiast – nõnda saab ESG aruande koostamise töövahendeid kasutada ka äristrateegia tugevdamiseks.

Ettevõtte jaoks on jätkusuutlikkuse aruandlusest enim kasu siis, kui kestlikkuse prisma kaudu hinnatakse ka äririske ja -võimalusi, ettevõtet mõjutavaid trende ning riskijuhtimise protsesse. Kestlikkusaruandlus võimaldab ettevõttel olla sidus- ja sihtrühmade jaoks nähtavam ning läbipaistvam.