Avalehele
Koroonaaja väikeettevõtete investeerimistrendid ja võimalused

Koroonaaja väikeettevõtete investeerimistrendid ja võimalused

Eelmise aasta 366 päeva sisse mahtus mitme aasta jagu sündmusi. Aasta alguses olid prognoosid head ja oodata oli head äriaastat. Kevadel tabas ettevõtteid järsk seisak, mis suvel lühikeseks ajaks leevendus, et sügisel taas tagasi tulla ja ärielu raputada.

Täna on ühele osale ettevõtetest alanud ellujäämisvõitlus juba kaotusega lõppenud. Teised on seda pidamas ja kolmandad peavad olema nutikad ja ettenägelikud, et tekkinud karide vahelt välja navigeerida ja kriisiga tekkinud uusi ärivõimalusi edukalt ära kasutada. Kriis katkestas harjumuspäraseid koostöösuhteid ja rutiine ning hea ärivaistu puhul sai seda olukorda ära kasutada oma teenuste või toodete müügiks või uue äri alustamiseks.

Kõige tugevamini vajutasid piduri põhja Läti ettevõtted

Kui võrrelda Eesti, Läti ja Leedu väikeettevõtjate tegutsemist koroonakriisis, siis puhtalt finantseerimise põhjal võib tõdeda, et võrreldes Eestiga vajutasid piduri kõige tugevamini põhja Läti ettevõtted. Seda kinnitab liisingute ning lühi- ja pikaajaliste laenude märkimisväärselt vähenenud uusmüük. Leedu väikeettevõtjad asusid aga investeeringuid suurendama. Seda näitab pikaajaliste laenude ja liisingute kasv, mis hõlmavad nii seadmeid kui ka sõidukeid.

Eesti ettevõtja vaatas samal ajal ettevaatlikult tulevikku. Enim vähenes sõidukite liisingute uusmüük. Samas aga kasvasid tootmisseadmete oma ning võrreldes aasta varasemaga kasvas lühi- ja pikaajaliste laenude maht. Kuigi avalikkuses kõlas müüt, et pangad asuvad laenude andmist piirama, jäid laenumahud tegelikkuses varasemaga võrreldes samale tasemele. Laenumahtude kasvu hoidsid tagasi hoopis ettenägelikud ettevõtjad ise, kes mõistsid, et rahavoo vähenemise tingimustes võib keerulisel hetkel läbimõtlematult võetud laen  tähendada ettevõttele kiiret lõppmängu. Oskus olukorda adekvaatselt hinnata näitab ettevõtjate mõistlikkust.

Pangad ulatasid abikäe

Pangad võimaldasid eritingimustel maksepuhkuseid nii laenudele kui ka erandkorras liisingutele. Oluline on siinkohal aga meeles pidada, et pank pakub laenupuhkust või finantseerimisalast nõustamist, kui ettevõtte esindaja selleks eelnevalt ise soovi avaldab. Erinevalt ehk mõnest muust tegevusalast, ei maksa pangast nii nõu kui pakkumise küsimine ettevõtjale midagi, mistõttu soovitan seda võimalust julgelt kasutada.

Ettevõtjatele pakuvad kohalike riiklike tagatiste kõrval abikätt Euroopa Liidu väikeettevõtete käendusprogrammid Cosme ja EaSi. Need, Swedbanki poolt esimesena kasutusele võetud tagatised, on ettevõtte jaoks tasuta ja boonusena suurendasid tagatise ulatust. Kokku kasutas eelmisel aastal erinevaid finantseerimisi ligi 5500 väikeettevõtet. Kokku investeerisid väikeettevõtted eelmisel aastal oma ettevõtetesse ligi 122 miljonit eurot. Valdkondadest olid aktiivsemad, transpordi-, tööstus-, põllumajandus- ja ehitusettevõtted.

Keerulisele ajale kohaselt kasvasid nii laenunõudlus kui ka summad, mida väikeettevõtted investeerimiseks või käibekapitaliks kaasasid. Kokkuvõttes tähendas see panga vaates ettevõtete finantseerimisel konkurentsi tihenemist, mis on ettevõtlusele oodatud ja positiivne trend. Teiselt poolt otsiti vahendeid põhjalikumalt läbi mõeldud projektidele, mis muutis laenuotsustuse protsessi kiiremaks. Koroona-aasta näitas, et ettevõtetel aitavad arenguhüpet saavutada võrdlemisi väiksed summad, sest lühiajalised laenusummad olid keskmiselt 16 000 eurot ja pikaajalised laenud suurusjärgus 40 000 eurot.

Kõigi raskuste ületamisel näitas praktika, et edukaks osutavad need ettevõtted, kes suudavad hoolimata segasest olukorrast hoida pea selge. Euroopa on väga rikas regioon ja meie oleme osa Euroopast ajal, kui rahvusvahelistes tarneahelates on alustatud sunnitud muutustega. Näiteks hankijate võrgustike laiendamine suurkorporatsioonide poolt loob järgmistel aastatel võimalusi Eesti ettevõtetele, kes suudavad kriisi jooksul tehased töös hoida ja antud lubadustest kinni pidada. Sellistest harva tekkivatest võimalustest ei ole tark loobuda ainult sellepärast, et oled kedagi kuulnud rääkimas laenukraane kinni keeravatest pankadest. Tingimused edukaks koostööks pangaga võivad konkurentsi arvestades olla täna paremad kui veel vaid mõni aasta tagasi.

Märksõnad: Ettevõte, Ettevõtja