Avalehele
Kuidas arendada unikaalset toodet?

Kuidas arendada unikaalset toodet?

Tihti räägitakse, et ettevõtjad ja teadusasutused peaksid tegema enam koostööd, et luua uusi ja väärtuslikke tooteid ning teenuseid. Miks see on oluline? Ja kui lihtne või keeruline on seda teha?

Teadus- ja arendustegevus mõjutab ettevõtete kasumeid

Meie ettevõtjad on siiani väliskeskkonna mõjudega hästi toime tulnud, kuid tulevikku vaadates pakub mõttekohta lisandväärtuse (lihtsustatult kasum +  palgad) kasvatamine. Lisandväärtuselt  ühe töötaja kohta oleme  Euroopa 28 riigi seas 22-l kohal. Kuidas lisandväärtust kasvatada? Ühelt poolt tegelevad ettevõtted aastast aastasse sisemise efektiivsusega. Teine võimalus on panustada arendustöösse, et luua uusi ja arendada olemasolevaid tooteid ja teenuseid, mille eest on kliendid valmis rohkem maksma. Heaks näiteks on siin Cleveroni pakiautomaadid,  mida konkurendid Hiinast on juba proovinud kopeerida.

Eesti kulutab teadus- ja arendustegevustele 1,3% SKPst. Euroopa keskmine tase on 2% ja Põhjamaade näitaja on 3%. Teiste Euroopa riikide tulemusi vaadates näeme, et kulutused teadus- ja arendustegevusele on aga otseses seoses lisandväärtuse kasvuga.

Uuring kinnitab – määravaks saab unikaalse toote olemasolu

Juba seitsmendat korda toimus Swedbanki eestvedamisel Eesti tööstusettevõtete uuring. Küsisime ettevõtjatelt, kuidas hakkavad muutuma nende konkurentsieelised. Vastused viitasid, et kõige olulisem on täna paindlikkus, head kliendisuhted ja kiirus. Viie aasta perspektiivis nägid ettevõtjad ees aga olulist muutust: kõige olulisemana toodi välja unikaalse toote olemasolu. Samas oli huvitav, et koostööd teadusasutuste ja koolidega hindasid ettevõtjad vaid keskmiselt oluliseks – 5,9 palli 10-st. Leiti, et koostööd piirab kohati liiga akadeemiline lähenemine ja ettevõtetele vajalike kompetentside puudumine Eestis. Enam kui veerandil küsitletutest on olemas koostöökogemus teadusasutuste ja koolidega. Nende ettevõtjate hinnang koostöö olulisusele oli märgatavalt kõrgem – 7,4 palli – võrreldes nendega, kel koostöökogemus puudub.

Kuhu oma idee või küsimusega pöörduda?

Nüüd on Eestis uus huvitav lahendus – Adapter. Adapter.ee veebileht ühendab 12 Eesti ülikooli ja teadusasutust ettevõtjatega.  Sisestatud ideele või probleemile lubatakse leida 5 tööpäeva jooksul õige vastaspool 3,500 spetsialisti ja teadlase seast.

Teadus- ja arendustegevuse edendamiseks on ellu kutsutud ka erinevad toetusprogrammid. Näiteks SA Archimedese programmist “Nutikas“ on saanud tootearendusele ja rakendusuuringutele toetust juba 21 ettevõtet kogusummas 6,4 miljonit eurot. Toetustega arendatakse näiteks uusi piimhappebaktereid, luuakse saematerjali töötlemise automatiseerimislahendust, uuritakse võimalusi mineraalveel baseeruva ninasprei väljatöötamiseks ja arendatakse uut tõhusamat teravilja kuivatamise meetodit.

Selge on see, et arendustegevusse investeerimine eeldab ka ettevõtte enda panust ja finantseerimist. Kuna majanduse struktuur on muutumas, suureneb ettevõtete bilansis ka intellektuaalsete ja digitaalsete varade osakaal. Ettevõtete vajadustele vastamiseks plaanib Swedbank senisest enam fokusseerida digitaalse ja intellektuaalse vara investeeringute finantseerimisele.

Arendame koos Eesti majandust!