Avalehele
Miks pank minu andmeid uurib?

Miks pank minu andmeid uurib?

Viimasel ajal räägitakse palju pankade tööst tunne-oma-klienti põhimõtte rakendamisel ja hoolsuskohustuse täitmisest. Miks pangad sellega tegelevad?

Et teha läbipaistvat ja ausat äri, peame oma klientide ärist võimalikult hästi aru saama. Selle kohustuse panevad meile ka rahapesu tõkestamise seadus ning mitmed muud regulatsioonid. Meie eesmärk on tagada, et meie infrastruktuuri ei kasutaks kuritahtlikud ja teistele kahju tekitada võivad isikud. Samuti aitab võimalikult täpne info kliendi tegevuse kohta meil teda ka kaitsta. Kui omame detailset infot, saame tagada kontode turvalisuse, takistada petturite tegevust, peatada kahtlasi tehinguid ja nii kaitsta Sind rahalise kahju eest.

Mida see Swedbanki kliendi jaoks kaasa toob?

Klientide jaoks tähendab see, et pangad koguvad nende äritegevuse kohta väga täpseid ja põhjalikke andmeid. Sama kehtib muide ka ettevõtjate endi kohta – ka Sinu äri ja koostööpartnerite huvides on tunda oma partnereid, teada, kes on nende ettevõtete omanikud ja lõplikud kasusaajad, kellega äri teete. Finantsmaailm on suur, keerukas ja rahvusvaheliselt läbi põimunud. Ühelt poolt annab see meile kõigile erinevaid võimalusi, teisalt loob paraku võimalusi ka erinevateks kuritegudeks, mille vastu riigid ja erinevad rahvusvahelised institutsioonid ühiselt võitlevad. Pankadel ja ettevõtjatel on selles võitluses oluline roll.

Milliseid andmeid Swedbank oma ettevõtjast kliendilt küsib ja miks?

Küsime ettevõtte registreerimisandmete, maksuresidentsuse, tegelike kasusaajate kui ka tegevusvaldkonna kohta. Samuti peame jälgima, et kliendi tehingud oleksid kooskõlas tema majandustegevuse laadi ja ulatusega. Vajadusel küsime tehingute kohta lisainfot (nt vara päritolu). Selle info saamiseks palume kliendil täita majandustegevuse ankeedi ja aeg-ajalt palume selles toodud andmeid kontrollida ja vajadusel uuendada. Kui Sinu ettevõtte andmed muutuvad, muuda need ise esimesel võimalusel õigeks ka meie andmebaasis. Nii saame vajadusel Sinuga alati kiiresti ühendust võtta ja meie info Sinu äritegevusest on asjakohane.

Kuidas tagame Sinu andmete turvalisuse ja kes andmeid näha võib?

Swedbanki väärtused on avatus, hoolivus ja lihtsus. Need väärtused on aluseks kogu meie töös. Suhtume klientide isikuandmete hoidmisse väga hoolivalt. Sinu andmed on Swedbankis turvaliselt kaitstud. Kasutame Sinu andmeid seadusega ette nähtud puhkudel ja selleks, et saaksime oma kliente paremini teenindada. Sinu andmed on kaetud pangasaladusega. Pank võib väljastada sellist infot ainult kliendile endale või tema esindajale (v.a krediidiastuste seaduses ette nähtud juhtudel, kui peab andmeid jagama ka  valitsusasutustele ja ametnikele).

Märksõnad: Ettevõtja, Regulatsioonid