Avalehele
Milleks pangale nii palju andmeid?

Milleks pangale nii palju andmeid?

Olete ilmselt märganud, et viimasel ajal on pank küsinud teilt tavapärasest rohkem andmeid ning hiljuti on paljud oma pangakontol käinud kliendid pidanud täitma majandustegevuse ankeedi. Selle taga on järjest rangemaks muutuvad seadused, mille eesmärk on kaitsta ühiskonda rahapesu ja muude illegaalsete tegevuste eest.

Et ankeedi täitmine on paljudes klientides tekitanud küsimusi, anname neile siinkohal vastused nii, et nendega saavad tutvuda ka kõik ülejäänud huvilised.

Miks tuleb majandustegevuse ankeeti täita?

Nii nagu lennule minnes peame alati läbima turvakontrolli, peavad pangad, mille kaudu liigub riigist riiki raha, kontrollima, et tehingute taga ei oleks kurjategijaid ega terroriste. Põhjus selleks on lihtne: kuritegude toimepanemiseks või kuritegeliku raha pesuks üritatakse tihti kasutada finantssüsteemi. Seetõttu on pankadele seadustega pandud kõrgendatud hoolsusnõuded selliste tegevuste tõkestamiseks.

Miljonite klientide seast kurjategijate või terroristide väljasõelumiseks tuleb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RPTS) § 13 lg 1 järgi kõiki oma kliente, ettevõtete omanikke, põhitegevust ja maksetavasid hästi tunda ning nende andmeid regulaarselt uuendada. Eesmärk on saadud info alusel luua kliendi riskiprofiil ja võrrelda seda kliendi tehingutega, et kahtlased liikumised üles leida ja kuritegelikku tegevust takistada, tagades sellega kõigile turvalisema keskkonna.

Kes on tegelik kasusaaja ja miks tema kohta infot küsitakse?

Rahapesu tõkestamiseks on oluline kindlaks teha, kes saab ettevõttest kasu ja kelle huvides see tegutseb (tegelik kasusaaja). RPTS § 8 loeb tegelikuks kasusaajaks isiku, kes omab 25% ettevõttest või omab ettevõtte üle kontrolli muul viisi (nt hääleõiguse, pereliikmete või advokaadi kaudu).

Kes on riikliku taustaga isik ja miks tema kohta infot küsitakse?

Riikliku taustaga isikute tuvastamine on eelkõige seotud sellega, et hoida ära või avastada korruptsiooni. RPTS § 20 järgi on need isikud, kes täidavad või on täitnud riigi juhtimises olulisi ülesandeid: Riigikogu või valitsuse liikmed, erakondade, riiklike ettevõtete või asutuste juhid, riigikohtunikud, diplomaadid, kaitseväe kõrgemad ohvitserid. Samad reeglid kui riikliku taustaga isikutele kehtivad ka nende pereliikmetele (vanemad, abikaasa või elukaaslane, lapsed ja nende abikaasad/elukaaslased) ja lähedaste kaastöötajatele (ettevõtte kaasomanikud, lähimad nõunikud või esindajad), mistõttu tuleb tuvastada ka nemad. Aus riigivalitsemine on meie kõigi huvides.

Mida kujutab endast maksualase teabevahetuse seadus?

Samuti on meie kõigi huvides aus maksukeskkond. Et tuvastada maksudest kõrvalehoidumist, on USA, EL ja OECD riigid kokku leppinud reeglid maksualase teabe vahetamiseks. Eestis on need reeglid kirjas just maksualase teabevahetuse seaduses. Selle järgi peavad pangad tuvastama erinevate riikide maksuresidendid ja esitama välisriikide maksuresidentide teatud kontoinfot (nt kontojääk, intressid, dividendid) rahvusvaheliseks koostööks maksu- ja tolliametile. Eesti maksuresidentide Eesti pankades asuvate kontode infot see teabevahetus ei puuduta. Lisaks peavad pangad tuvastama, kas ettevõttel on ka tegelik majandustegevus või on see eelkõige seotud passiivse varade haldamisega (nt intressid, dividendid, üüri- või renditulu, teatav kapitalitulu).

Kuidas on tagatud andmete turvalisus?

Kõigile pangatöötajatele laieneb pangasaladuse hoidmise kohustus ja usaldust kuritarvitanud isik ei saa pangatööd jätkata. Seega kasutatakse teie esitatud andmeid vaid seaduses toodud ülesannete täitmiseks.

Mida ankeedi täitmisel arvesse võtta?

Kohustuslikud küsimused on märgitud tärniga, ülejäänud küsimustele vastamine on vabatahtlik. Samuti pange tähele, et välismaiste isikute kohta küsitakse põhjalikumat infot. Seetõttu jälgige, kas küsimus on esitatud Eesti ettevõtte või mitteresidendi kohta.

Mida pärast andmete täitmist arvesse võtta?

Kui pangatöötajal tekib esitatud andmete alusel lisaküsimusi, pöördutakse teie poole andmete täpsustamiseks. Tegemist on regulaarse kohustusega ja pank võib teatud ajavahemiku järel teie poole uuesti pöörduda. Soovitame oluliste muudatuste korral juba varakult enda initsiatiivil ankeedi andmed muuta. Sellisel juhul saate leida endale sobivaima aja ja ankeedi täitmine ei sega teie igapäevategevusi.