Avalehele
Panga teekond rohelise laenuportfellini

Panga teekond rohelise laenuportfellini

Jätkusuutlik põllumajanduse finantseerimine, eripakkumine elektrisõidukitele, korteriühistu energiatõhususe laen, taastuvenergia laen ning teised meie tegevuse mõju keskkonnale ja kliimamuutustele vähendavad laenutooted ilmuvad järjest Swedbanki teenuste hulka. Miks Swedbank pingutab, et pakkuda soodsamaid ja tarbijaid väiksema süsiniku jalajälje poole suunavaid tooteid?

Palju räägitud rohepööre tähendab lihtsamalt öeldes, et oleme maailmas jõudnud ühise arusaamani, et jätkates tänases kasvutempos ootab meid ees hulk probleeme. Lõputu kasv ei ole realistlik ootus, mistõttu on rohepööre teekond, kus otsime ühiselt uut tasakaalu looduse ja majanduse vahel.

Tasakaalu otsimine ei saa olema ainult riigi, finantssektori või ettevõtete ülesanne, mille lahendab ära keegi meie eest. Me peame kõik koos kasvama ja andma oma panuse. Tõeline muutus tekib kui mõistame, et peame ennast riigi, ettevõtete ja inimestena päriselt muutma ja ei saa ennast rohepöördest välja osta ega oodata, et see kuidagi üle läheb.

Eesti suurima pangana me mõistame, et vähemalt osa soovitud muudatustest saavutatakse läbi finantseerimise reeglite muutmise. Isegi kui juhtub, et mõni osapool, näiteks avalik sektor jääb jalgu lohistama, siis liiguvad sellel teel kiiremini edasi ettevõtjad ja finantssektor. Näiteks pangale on laenuportfelli süsiniku jalajälg oluline, sest vähemalt osa klientideni jõudvast laenurahast kaasab pank turgudelt, mida juba täna huvitab väga laenuportfelli jalajälg. Keskkonnakahjulike ettevõtete näol on juba Euroopas näiteid, milliseks muutub raha hind kui kliimaeesmärkide saavutamine jääb tahaplaanile. Sama kehtib järjest enam ka pangale – mida väiksema süsiniku jalajäljega on laenuportfell seda soodsam on kapitali kaasamine turgudelt.

Finantseerija võimalus toetada roheinnovatsiooni

Kahe kolmandiku ulatuses Euroopa majanduse rahastajatena kannavad pangad olulist vastutust, et kliimamuutuste leevendamiseks pakkuda välja reaalseid lahendusi. Esimene ja kõige lihtsam samm on keskkonda panustavate lahenduste finantseerimine muuta soodsamaks, et alternatiivide olemasolu korral oleks motivatsioon teha valik, mis annab esialgu väikese aga olulise panuse kliimaneutraalsuse teekonnal, mis kestab kuni keskkonnaga vähem arvestav tehnoloogia on välja vahetatud.

Sellega paralleelselt peavad rohelaenud ja -liisingud keskenduma tõenäoliselt ka võimalike korvamismehhanismide loomisele ja kasutamisele. Kuid sellega ei tohi ka rutata, sest ennekõike tuleb keskenduda sektori tegelikule mõjule ja selle vähendamise võimalustele. Näiteks põllumajandus on üks võtmesektor kliimamuutuste vastases võitluses sest ookeanide järel on just mullad kõige suuremad süsinikdioksiidi sidujad maailmas.

Seetõttu alustas Swedbank möödunud sügisel koostööd Eestist üle maailma laienenud iduettevõttega eAgronom, et pakkuda põllumajandussektori ettevõtetele rohefinantseerimist, mis paremate laenutingimuste abil suunab põllumajandustootjaid võtma kasutusele kliimasõbralikke põllumajanduspraktikaid. See on hea näide panganduse tulevikusuundadest, kus jätkusuutliku majandustegevuse normiks muutumise eeldus on, et see oleks ka lühiajaliselt kasumlik.

Selliste toodete arendamine on panga jaoks võimalik koostöös uuenduslikke ärimudeleid rakendavate (idu)ettevõttega, kes suudavad kontrollida, et panga jätkusuutlik laenutoode vastab ka näiteks Euroopa Komisjoni kestliku rahastamise tegevuskava nõuetele ja Euroopa Liidu taksonoomia määruses sätestatud tingimustele. Panga jaoks seda üksi arendada oleks keeruline, kuid koostöös saame luua jätkusuutlikke laenutooteid, mille sarnaste leidmine kogu maailmast on väga keeruline ülesanne.

Swedbank ja Arbonics alustavad koostööd

Swedbank on tänaseks jõudnud kokkuleppele ka järgmise ambitsioonika iduettevõttega Arbonics, et asuda koostöös toetama ettevõtete süsiniku jalajälje vähendamist läbi uue metsa istutamise. Arbonics viib läbi keeruka süsiniku tõestamise protsessi ja Swedbank pakub ettevõtetele uue metsa rajamiseks tavapärasest soodsamatel tingimustel finantseerimist.

Selline koostöömudel ja käesoleval suvel Swedbanki toodete hulka lisanduv jätkusuutlik laenutoode tõstab maaomaniku motivatsiooni võtta kasutusele uuenduslikke ärimudeleid. Teenida lisatulu selle eest, et nende maal kasvab mets. Jätkusuutlikkuse perspektiivist on metsa kasvamine süsiniku sidumine, mille muudab ettevõtete jaoks lisasissetulekuks ja rahaliseks väärtuseks Euroopas järjest enam arenev vabatahtlik süsinikuturg.

Kui suurt tulu maaomanik uue metsaga võiks prognoosida, saab katsetada Arbonicsi süsinikutulu kalkulaatorist.