Avalehele
Swedbank finantseerib Enefit Greeni strateegiliste projektide elluviimisel

Swedbank finantseerib Enefit Greeni strateegiliste projektide elluviimisel

Enefit Green ja Swedbank sõlmisid laenulepingu muudatuse, millega suureneb 2022. aastal võetud 50 miljoni euro suurune laenusumma 100 miljoni euroni. Lisaks pikeneb laenulepingu tähtaeg 2028. aasta detsembrini.

Enefit Greeni juhatuse liikme ja finantsjuhi Veiko Räime sõnul on ettevõttel väga hea meel tugevdada koostööd olulise finantspartneri Swedbankiga. „Investeeringud energeetikasse on pikaajalised ja kapitalimahukad, mistõttu on täiendav rahastus oluline käimasoleva investeerimisprogrammi jaoks. See parandab oluliselt meie likviidsuspositsiooni ja võimaldab jätkata strateegiliste projektide elluviimist,“ kommenteeris Räim.

„Swedbanki ja Enefit Greeni koostöö on tulemuslik ja kestnud aastaid. Meil on hea meel toetada oma klienti tema eesmärkide saavutamisel ning uute ambitsioonikate projektide elluviimisel, et seeläbi edendada Eesti roheenergia lipulaeva kiiret arengut. On oluline, et Enefit Green jätkaks taastuvenergiavõimsuste turule toomise arendamist, et seeläbi soodustada taastuvenergia kättesaadavust ja vähendada Eesti energiasõltuvust taastumatutest maavaradest,“ märkis Mihkel Utt, Swedbanki korporatiivpanganduse osakonna juhataja.

Enefit Green kasutab täiendavat laenuraha tuule- ja päikeseparkide ning salvestuslahenduste rajamiseks, kui ka üldisteks ettevõtte vajadusteks.

Enefit Greenil on praegu ehituses viis tuuleparki koguvõimsusega 540 megavatti ja neli päikeseparki koguvõimsusega 97 megavatti. Ettevõttel on käimas kolme suuremahulise tuulepargi ehitus Eestis ja Leedus, mis on oluliseks sammuks energiajulgeoleku ja kliimaprobleemide lahendamisel. Sopi-Tootsi (255 megavatti), Kelme I (80 megavatti) ja Kelme II (87 megavatti) tuuleparkide valmimisel lisandub regiooni üle 1, 2 teravatt-tunni konkurentsivõimelist taastuvelektrit.

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest ja arendajatest Läänemere piirkonnas. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil ja ettevõttel on ligi 64 000 investorit. Ettevõte opereerib tuuleparke Eestis, Leedus ja Soome, päikeseparke Eestis ja Poolas, kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides.

Märksõnad: Finantseerimine, Swedbank