Avalehele
Tänavuse TOP101 Eesti väärtuslikem ettevõte on Swedbank Eesti

Tänavuse TOP101 Eesti väärtuslikem ettevõte on Swedbank Eesti

Firmade ostu ja müügi nõustamise ettevõtte Prudentia ja Nasdaq Tallinna koostatud värske TOP101 Eesti väärtuslikemate ettevõtete edetabeli kolm esimest olid 2022. aasta lõpu andmete põhjal Swedbank Eesti väärtusega 1,53 miljardit eurot, Enefit Green 1,46 miljardit eurot ja Luminor Bank 1,35 miljardit eurot. 

Swedbank Eesti võitis TOP101 edetabeli nii tänavu kui ka eelmisel aastal. „Tugev ja vastutustundlik finantssektor on majanduskasvu jaoks eriti oluline olukorras, kui majanduses on keerulisemad ajad. Swedbanki Eesti parimatest spetsialistidest koosnev meeskond on oma klientidele selline partner, kes mõistab tema äri ja kellega koos leiab ta endale parima lahenduse. Meie eesmärk on läbi erinevate majandustsüklite olla osa lahendusest, mitte osa probleemist,“ ütles Eesti väärtuslikuima ettevõtte tiitli  vastu võtnud Swedbank Eesti juhatuse liige ja ettevõtete panganduse juht Eero Treumann.

TOPi koostamise eestvedaja, Prudentia juhtivpartneri Illar Kaasiku sõnul oleks tänavuse kahe selge liidri Swedbanki ja Enefit Greeni edu võinud tegelikult ainsana ohustada edetabelis 13. kohale platseerunud valdusfirma Infortar. „Seda juhul kui tabeli lukkumineku ajaks oleks nad jõudnud ära teha kavandatava IPO ning selle käigus oleks firma väärtuseks kujunenud rohkem kui 1,53 miljardit eurot,“ märkis ta. Järgmiseks aastaks ennustab Kaasik tihedat rebimist pangandussektori, taastuvenergia ettevõtete ning börsile tulevate uute tegijate näol. Illar Kaasiku sõnul peegeldab värske edetabel hästi nii Eesti kui meie regiooni majanduses toimuvat, sest protsentuaalselt on kõige rohkem aastaga väärtust kaotanud transiidi- ja puidusektoris tegutsevad ettevõtted.

Murrang investorite suhtumises

Nasdaq Balti börside juhi Kaarel Otsa sõnul on nii tänavusest TOP101 edetabelist kui Eesti väärtuslikemate tehnoloogiaettevõtete edetabelist TechTOP näha, et ettevõtete väärtuste kujunemises ja investorite suhtumises on toimunud murrang. „Mulle tundub, et emotsioonide pendel liigub suure hooga ühest äärmusest teise – kui aastaid oli eufoorilises kasvutsüklis oluline peamiselt ettevõtte ilus narratiiv ja kasv iga hinna eest, siis täna ollakse kasumi otsingutel. Aga olenemata sellest, mida teevad intressid või mis otsuseid teevad või ei tee poliitikud, siis elu viivad ka tulevikus edasi ettevõtlike inimeste ambitsioonikad ideed ja riskijulgus. Sellega tihti kaasnevast kasvust osa saamiseks on peamiselt kaks varianti – alustada ise ettevõtlusega või neisse investeerida,“ nentis Ots.

Eesti väärtuslikumate ettevõtete TOP101 eristub Kaarel Otsa sõnul mitmetest Eestis koostatavatest ettevõtluspingeridadest sellega, et parimate väljaselgitamisel arvestatakse mitte ainult käibe-, kasumi- ja kasvunumbritega: „Ettevõtetele antakse ka selge tagasiside, kuidas neid vaatab ja hindab ühiskond, keskkond ja rahastajad. Edetabeli kokkupanekul annab Nasdaq Tallinn hinnangu ettevõtte läbipaistvusele läbi ühingujuhtimise (Corporate Governance) skoori, mis ettevõtte lõplikku väärtust mõjutab kuni 20% ulatuses,“ märkis ta.

Muutused sektorite jaotuses

Sektorite jaotuses on 2023. aasta TOP101 edetabelis toimunud muutusi. Kasvanud on kinnisvara sektori osakaal ca 0,68 protsendipunkti (pp) võrra, tõenäoliselt 2024. aasta edetabelis see trend muutub. Kasvanud on ka loodusvarade sektor 0,5 pp võrra (RMK) tänu kõrgetele puiduhindadele. 0,22 pp kasvas ka transpordi ja logistika sektor. Langustrendis sektor on tootmine: näiteks tarbekaupade sektoris – 0,48 pp, kuhu alla liigituvad eelkõige toidu- ja joogitootjad. Languse peamiseks põhjuseks on osade tootmisettevõtete väljalangemine edetabelist. Langustrendis on samuti energiakandjate sektor, mille põhjuseks on AS Kirde Varad (VKG) aruande mitteesitamisest tulenev  olukord.

Suurimad väärtuse kasvatajad protsentuaalselt olid tänavuses TOPis Tavid (127%), Infortar (88%), Eften Real Estate Fund 4 (65%). Kõige rohkem kahanesid protsentuaalselt UPM-Kymmene (-28%), Nord Terminals’i (-26%) ja Graanul Investi (-21%) väärtus. 

Edetabeli koguväärtus on kasvanud

2023. aasta TOP101 väärtuslikuma ettevõtte edetabeli koguväärtus 31 miljardit eurot on veidi kasvanud võrreldes eelmise aastaga (29,6 miljardit eurot). Eesti SKP 2022. aastal jooksevhindades oli 36 miljardit eurot. Hindade kasv mõjutas SKP kasvu jooksevhindades, samas inflatsioon on mõjunud pärssivalt Eesti 101 väärtuslikuma ettevõtte koguväärtusele.

Minimaalne väärtus, mida pidi ettevõtte näitama, jõudmaks TOP101 tabelisse, oli tänavu 84,25 miljonit eurot ehk võrreldes aasta varasemaga (84,36 miljonit eurot) sisulist muutust ei toimunud. Maagilise ühe miljardi piiri ületanud ettevõtteid on 2023. aasta edetabelis 9 ehk ühe võrra rohkem kui eelmisel aastal. TOP101 2023 edetabelist puuduvad aga sellised tuntud ettevõtted nagu näiteks  AS Kirde Varad (VKG), AS Tiigi Keskus ja Circle K, kuna nende ettevõtete aruandeid polnud edetabeli koostamise perioodiks (15. oktoober 2023) esitatud. Edetabelist langesid välja veel näiteks AS Maag Grupp ja AS Liviko.

Prudentia Tallinn koostöös Nasdaq Tallinnaga koostas juba viiendat aastat TOP101 Eesti väärtuslikuma ettevõtte edetabelit, eesmärgiga edendada Eesti kapitaliturgu ja Eesti ettevõtjate panust Eesti majanduse jätkusuutlikusse. Eesti ettevõtjad loovad töökohti ning riigi toimimiseks vajalikku maksutulu. 101 väärtuslikuma ettevõtte nimekirja koosseisu ja koguväärtuse muutus iseloomustab seda, kuhupoole liigume ja mis meid ees ootamas on.