Avalehele
Toiduainetööstuse kulud kasvavad kiiremini kui tulud

Toiduainetööstuse kulud kasvavad kiiremini kui tulud

Tänavu esimeses kvartalis kasvas Eestis toitu töötlevate ettevõtete käive võrreldes eelmise aastaga 19%, aga sektor lõpetas kokkuvõttes kvartali kahjumis. Toiduainetööstuse kulud on kasvanud kiiremini, kui ettevõtted on suutnud hinnatõusu tarbijatele edasi anda. Selliselt jätkates ähvardab toiduainetööstust pankrottide laine. Tarbija võib eelnevast järeldada, et hoolimata juba kiirelt kasvanud hindadest tuleb valmis olla jätkuvaks toiduainete hinnatõusuks.

Kuigi viimastel aastatel on sektor suutnud vahelduva eduga hoida puhast lisandväärtust, tänu millele on suudetud iga-aastaselt tõsta palkasid ning hoida kasumit samal tasemel, siis alates 2021 aasta neljandast kvartalist on puhas lisandväärtus pööranud langusele ning 2022 aasta esimeses kvartalis tuli sektoril kokkuvõttes tunnistada kahjumit.

Tööjõukulud jätkasid kasvu ja võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga oli kogu sektori tööjõukulud kasvanud 4%. Samal ajal on tööga hõivatute arv vähenenud. Mõningast efektiivsust on leitud ilmselt läbi protsesside automatiseerimise ja digitaliseerimise ning need muudatused on võimaldanud samal perioodil keskmist palka kasvatada veelgi enam ca 7%. Palgakulude kõrval on mitte väga üllatuslikult siiski peamised kulude allikad energia ja toorained, mis on viinud sektori kahjumisse, kuigi samal ajal on inflatsioon toidukaupade osas olnud üks kiiremaid ja toiduainete hinnad on kasvanud kauplustes ligi viiendiku.

Lisaks on viimase viie aasta statistika põhjal see esimene kord, kui esimeses kvartalis sektori laovarud ei vähene vaid kasvavad. Mitte ainult ei kasva, vaid kerkivad suurusjärgus, mida me näeme tavaliselt aasta kolmandas kvartalis, kui paljud põllumajandustooted valmis saavad. Toorainete varud on kasvanud viimased kolm kvartalit järjest. Oma osa on nii hindade kasvul, kui veebruaris alanud Ukraina sõjast tuleneval ebakindlusel, mistõttu on vajalik luua turvapuhvreid, et tarneahelate häirete korral oleks võimalik tootmist jätkata ja lepingutest tulenevaid kohustusi täita. See omakorda seob ettevõtete kapitali kallite laovarude alla, ning tingib täiendava vajaduse tõsta väljamüügi hindu.

Tavapäraselt peavad toiduainetööstused jaekettidega hinnaläbirääkimisi mitte tihedamalt, kui kord kvartalis, kuid aasta algusest on muutunud ka see praktika. Tänases olukorras muud ei jää üle ja parem varem, kui hilja. Sügisel ees ootav prognoositav energia defitsiit ja kallinemine eeldab toiduainete hinnatõusu jätkumist, et sektori ettevõtted ellu jääksid ja inimesed tööd saaksid.

Kolmas fookus, kulude edasi kandmisel ja toorainetega varustatuse kindlustamise kõrval on sektoril energia varustuskindlus, kus toiduainetööstused teevad aktiivselt investeeringuid maagaasi asendamiseks. Investeeringute osas tervikuna aga näeme murettekitavat trendi, kus viimasel viiel aastal on investeeringute mahud pigem languses ja käesolevaks aastaks prognoosisid sama trendi jätkumist ka kevadel läbi viidud Swedbanki tööstusuuringus osalenud ettevõtted.

Kuigi väljakutseid toiduainetööstuse sektoril jagub, siis positiivsena võib välja tuua, et 52% samas uuringus osalenud ettevõtetest tõi välja, et nende üks investeeringute fookuseid on keskkonna-säästlikkus ning ligi kaks kolmandikku on enda tööstuse keskkonna jalajälje juba kaardistanud. Võrreldes teiste sektoritega on see hea näitaja. Pikemas perspektiivis on jätkusuutlikkuse valdkonna terviklik ja kiire arendamine hädavajalik, et jätkata õiges suunas liikumist. Hetkel on siiski kõige olulisem tagada likviidsus ning tegeleda kulude edasi kandmisega, et sektori lisandväärtus pööraks kasvule, mis võimaldaks jätkuvalt tõsta inimestel palkasid ning samal ajal teha vajalikke investeeringuid.

Swedbanki tööstusuuring 2022

Swedbank viib igal kevadel läbi tööstusettevõtete seas uuringu, et mõista ettevõtete prognoose ja plaane eesootavaks aastaks. Tänavu märtsis-aprillis vastasid tööstusuuringu küsimustele kokku 205 Eestis tegutsevat tööstusettevõtet, kes planeerivad hoolimata järjestikuste kriisidega kuhjunud probleemidest tänavu kasvukursil püsida, kuid raskusi, mida ületada ja muretut kulgemist ettevõtted lähitulevikust ei oota. Vaata lähemalt uuringu kokkuvõtet.