Avalehele
Enim võtavad kodulaenu 1000–1500eurose sissetulekuga 28–30aastased inimesed

Enim võtavad kodulaenu 1000–1500eurose sissetulekuga 28–30aastased inimesed

25.05.2018

Kinnisvara- ja eluasemelaenude turg püsib Eestis aktiivsena ning uusarenduste osakaal kinnisvaratehingutes on kasvamas. Samas on laenusoovijate laenukoormus tasakaalus ja eelistatakse mõistliku suurusega vara.

Head majandusnäitajad soodustavad jätkuvalt laenamist. Kasvavad sissetulekud on uue kodu ostmisel tugevdanud inimeste kindlustunnet, kuid laenu võtmisele eelneb põhjalik analüüs ja laenuvõtjad teevad läbimõeldud valikuid. Laenuvõtjate laenukoormus on mõistlik ning inimestel jääb raha ka muudeks kulutusteks. Samas on näha, et kuigi eluasemelaenude võtmine on tõusutrendis, on mahud võrreldes 2007. aastaga pea poole väiksemad.

Eestimaalased eelistavad väiksemaid varasid

Pea pooled laenuga soetatud korteritest on vähem kui 55 ruutmeetri suurused ja üle 60% majadest on kuni 150 ruutmeetri suurused. Keskmine laenusumma on 77 000 eurot ning keskmine omafinantseering 28 000 eurot. Enim laenuvõtjaid on 28–30 aasta vanused. Suurimad laenud võetakse siiski 30ndates, millal on ka kõige suurem vajadus endale eluase soetada või vahetada praegune kodu suurema vastu, sest tihti just selles vanuses sünnivad perre lapsed. Enamiku laenajate netosissetulek on jätkuvalt vahemikus 1000 kuni 1500 eurot, kuid nende osakaal on vähenemas ja üle 1500eurose sissetulekuga laenajate osakaal on kasvamas.

Kõigist kinnisvaratehingutest moodustavad uued korterid ligi kolmandiku. Arendajad pööravad lisaks energiatõhususele ja siseviimistlusele üha rohkem tähelepanu ka elukeskkonnale laiemas mõistes. Keskmine uusarenduse ostja on noor 26- kuni 35-aastane inimene sissetulekuga 1500 euro ringis. Enamasti võetakse laenu koos kaastaotlejaga ja arendajad oskavad arvestada noore pere vajadustega. Keskmine laenusumma uusarenduste puhul on 105 000 eurot.

Laen KredExi käendusel

2016. aastal hakkas Swedbank väljastama eluasemelaenu KredExi käendusel. Võimalust võtta eluasemelaenu väiksema omafinantseeringuga kasutab iga kuues laenusaaja. Kõigist KredExi käendusega soetatud varadest on ca 90% korterid. KredExi käendusega laenajatest pooled on vanusegrupis 26–30 aastat ning kuuluvad valdavalt noore spetsialisti sihtgruppi. Keskmise omafinantseeringu summa jääb suurusjärku 10 000 eurot.

Vaata ka 24. mail toimunud eluasemelaenude teemalist pressiüritust!