Avalehele
Kas laenumaksekindlustus kehtib ka pandeemia ajal?

Kas laenumaksekindlustus kehtib ka pandeemia ajal?

Kodulaen on paljude jaoks üks suurimaid laenukohustusi, mis endale võetakse. Lisaks on ta tihti ka üks pikaajalisemaid ja seetõttu mängib meie elus üsna suurt rolli.

Koroonaviiruse ja üleilmse pandeemia tõttu on Swedbanki klientidel tekkinud küsimusi laenumaksekindlustuse kohta, millest mõned oleme antud sündmuste valguses koondanud siia artiklisse abistamaks ka teisi.

Kuidas mind aitab laenumaksekindlustus?

Laenumaksekindlustus aitab Sind, kui jääd tööandja algatusel ootamatult töötuks või   õnnetuse/haiguse tõttu haiguslehele. Töötus tuleb registreerida Eesti Töötukassas ja hüvitise saamiseks on vajalik esitada Eesti Töötukassa tõend. Hüvitist arvestatakse alates teisest kuust*, 30 päeva pärast kindlustusjuhtumi toimumist. Laenu kuumakset katvat hüvitist võib saada kuni 12 kuud.

*Kui Sinu laenu kuumakse on 210 € ja Sa jääd haiguslehele 50 päevaks ning kuus on 30 päeva, saad hüvitist 20 päeva eest. Sellisel juhul saad päeva eest hüvitist 7 € (kuumakse 210 € ÷ 30 päeva). Hüvitise suurus 20 päeva eest on kokku 140 € (7 € x 20 päeva).

Kas pandeemia või epideemia korral on hüvitis välistatud?

Tegemist ei ole välistustega.

Kas kindlustus hüvitab minu laenumakseid, kui mul diagnoositakse koroonaviirus ja pean sellepärast pikemat aega haiglas viibima?

Jah, kui haigusleht kestab üle 30 päeva.

Mul on arsti väljastatud haigusleht, sest pean olema kodus karantiinis ja hoolitsema ka laste eest, kuigi oleme tegelikult kõik terved. Kas sellisel juhul hüvitab kindlustus laenumaksed?

Karantiinis viibimist, kui Sa ei ole nakatunud koroonaviirusesse ega mõnesse muusse haigusesse, ei peeta kindlustusjuhtumiks. Seega kindlustus seda ei hüvita.

Kas pean laenumaksekindlustuse eest tasuma ka maksepuhkuse ajal?

Laenumaksekindlustuse kuumakse arvutatakse välja Sinu igakuise laenumakse põhjal.

Kui võtad maksepuhkust ja pead sel ajal tasuma vaid intressi, on ka laenumaksekindlustuse makse sel ajal väiksem. Kindlustus hüvitab tegeliku laenumakse vastaval kuul, olgu selleks põhiosamakse koos intressiga või ainult intress.

Mida pean tegema, kui mul on kehtiv laenumaksekindlustuse leping ja kaotan maksepuhkuse ajal töö?

Selles olukorras soovitame saata meile internetipangas laenumaksekindlustuse kahjuteate. Kui laenumaksekindlustus kehtib ja tegemist ei ole kindlustuslepingus märgitud välistusega, saad hüvitist, mis katab laenu kuumakse.

Töötan välismaal ja pean minema teadmata ajaks palgata puhkusele, sest riigipiir on koroonaviiruse tõttu suletud. Kas sellisel juhul kindlustus hüvitab minu laenumaksed?

Kuna Sinu tööleping kehtib ja Sa ei ole töötu, siis sellises olukorras kindlustus hüvitist ei maksa. Töötus tuleb registreerida Eesti Töötukassas ja hüvitise saamiseks on vajalik esitada Eesti Töötukassa tõend.

Kas kindlustus kehtib, kui sõlmin täna uue laenumaksekindlustuse lepingu ja kaotan peatselt töö?

See sõltub töö kaotamise hetkest, sest kindlustus on mõeldud kaitseks ootamatute ja ettenägematute sündmuste eest. Töötuse kaitse hakkab kehtima 90 päeva pärast lepingu jõustumist.

Töötuse kaitse ei kehti kui jäid töötuks või said töötuks jäämisest teada ajal, mil töötuse kaitse ei olnud veel kehtima hakanud.

Kui tööandja saadab mind palgata puhkusele või vähendab minu töötasu, aga töösuhe jätkub, kas tegemist on kindlustusjuhtumiga?

Ei ole. Kuna Sinu tööleping kehtib ja Sa ei ole töötu, siis sellises olukorras kindlustus hüvitist ei maksa.

Kui tööandja ei saa pakkuda kokkulepitud ulatuses tööd, võib ta minu töötasu vähendada. Juhul kui ma pole palga vähendamisega nõus, on mul õigus tööleping üles öelda. Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga?

Tegemist on töölepingu erakorralise ülesütlemisega töötaja poolt majanduslikel põhjustel (Töölepinguseadus § 37 lg 5) ja antud tingimustes on tegemist kindlustusjuhtumiga.

Vaata lisaks

Märksõnad: Kindlustus