Avalehele
Kinnisvaraturgu veavad aktiivses tööeas inimesed

Kinnisvaraturgu veavad aktiivses tööeas inimesed

22.09.2021

Kodulaenuturg on selle aasta algusest olnud eriti aktiivne, pea kõigil on tuttav, kes hiljuti kinnisvara ostis, on praegu ostmas või hoopis müümas. Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma vaatas aasta esimesele kaheksale kuule tagasi.

Taotlused

Swedbankis on selle aasta kaheksa kuu vältel tehtud keskmiselt 1010 kodulaenu taotlust nädalas. Huvi laenude vastu oli madalaim juunis, mil nädalas laekus keskmiselt 744 taotlust. Kõrgeim aga aprillis keskmiselt 1234 taotlusega nädalas. Septembri algus on näidanud tuntavalt laenuhuvi kasvu, mille üheks põhjuseks on ilmselt teisest pensionisambast raha välja võtnud klientide huvi kasutada saadud raha omafinantseeringuks.

Esitatud laenutaotlus ei tähenda muidugi veel laenulepinguni jõudmist. Igakuiselt sõlmitakse Swedbankis tänavu keskmiselt 700 kodulaenu lepingut. Julgustame laenutaotlust esitama juba siis, kui on soov arutada lähi- või kaugemas tulevikus laenu võtmist. Kinnisvara ost on reeglina põhjalikult kaalutletud otsus ning on tavapärane, et panga poole pöördutakse oma võimaluste välja selgitamiseks juba 6-8 kuud enne endale sobiva kinnisvara leidmist.

Laenusaajad

Kinnisvaraturgu veavad täna eest aktiivses tööeas inimesed: 31-45-aastastele väljastati suisa 55% laenudest. Neile järgnevad 19%-ga vanemad kui 45-aastased kliendid ja noored vanuses 26-30 17%-ga.

Maja ostes võetakse laen kahepeale 80 protsendil kõikidest majatehingutest ning 56 protsendil korteritehingutest. Kui majalaen võetakse kahe peale on majadel keskmiselt 147m2, kui laenuvõtjaid on üks, on majal keskmiselt 139m2. Korteritehingutes on need keskmised vastavalt 68m2 ja 55m2.

Keskmine kodulaen

Ostetav kinnisvara

Piirkonna statistika püsib läbi aastate sarnane. Suurem osa ehk ligi 70% tehinguid tehakse Harjumaal, sh Tallinnas, millele järgneb 15%-ga Tartumaa, sh Tartu. Ülejäänud 15% jaguneb üle Eesti. 31% tänavu tehtud tehingutest on sooritatud uue kinnisvara ostmiseks, millest 83% on energiamärgisega A või B. Uusarenduste osakaal on tänavu õige pisut vähenenud, sest uusarenduste pakkumisi on turul juurde oodata alles hilissügisel ja järgmise aasta alguses (pakkumised vähenesid veidi koroona tõttu). Kõikidest korteri tehingutest 54% tehakse kinnisvaraga, mis on valminud enne aastat 2000.

Majade (era, – rida-, paaris-) ostjad soetavad või ehitavad täiesti uue vara 36%-l juhtudest ning varem kui 2000. aastal ehitatud maja osteti 41% juhtudel.

Laenu suurus

Kodulaenu keskmine laenusumma on 103 000 eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama ajaga on kasvanud 10 000 euro võrra. Tuleb aga tõdeda, et eelmise aasta madalam tase oli ka koroonakriisi tõttu ootuspärane.

Eelmise aasta novembris tuli Swedbank välja Kodu energiatõhususe laenu pakkumisega ning see majaomanike poolt hästi vastu võetud. Laenu eesmärk on era-, rida- või paarismaja energiatõhusaks renoveerimine ning keskmiselt on selleks võetud 43 000 eurot.

Keskmine laenuperiood on sel aastal välja antud laenude puhul olnud 23,8 aastat ning see on mõnevõrra kasvanud, eelmise aasta keskmine oli 22,3. Kuid suurem laenusumma võetaksegi keskmiselt pikemaks perioodiks.

KredExi käendusega laenud moodustasid 17% kõikidest väljastatud laenudest. Muudel juhtudel algab omafinantseering alates 15% ning keskmiselt panustavad inimesed omafinantseeringuks ligi 30%.

Intressitase on eelmise aastaga võrreldes veidi langenud. Kui eelmisel aastal tõime välja keskmise kodulaenu intressina 2,2%, siis selle aasta põhjal on see 2% ringis, tugevama profiiliga kliendil isegi alla selle.

Kontorisse tulema ei pea

Swedbank vastab laenutaotlusele kuni kolme tööpäeva jooksul, reeglina jõutakse ostu-müügitehinguni kolme nädala jooksul ning vahepealsel ajavahemikul esitatakse kinnisvara eksperthinnang, sõlmitakse laenuleping ning arutatakse halduriga laenuga kaasnevaid üksikasju. Tehinguid on palju ning kui laenuleping sõlmitakse meiega, saame pakkuda kiireima notariaja.

Paljudele võib tulla üllatusena, et Swedbankist laenu võtmiseks ei ole vaja külastada pangaesindust. Nõustame telefoni teel (ka siis, kui laenusoovijaid on rohkem kui üks), laenuleping sõlmitakse elektrooniliselt ning nüüd on võimalik ka notariaalne kinnisvara ostu-müügitehing teha kaugtõestuse teel ehk distantsilt. Kaugtõestuse tehingute osakaal on tõusnud juba 30%-ni ning trend on selgelt kasvav.

Iseteenindus

Swedbanki kliendid kasutavad oma kodulaenu haldamiseks enamjaolt internetipanka. Käesoleva aasta kaheksa kuu statistika näitab, et keskmiselt muudetakse maksekuupäeva 84 lepingul kuus, teenindavat kontot 41 lepingul. Populaarseim muudatus on laenu osaline ennetähtaegne tagastamine. Keskmine osaliselt tagastatud summa on 2600 eurot ja seda on kasutatud 800 korda. Enim on osaliselt tagastanud augustis, üle 1150 korra, samas keskmine summa on olnud väiksem – umbes 1700 eurot. Täielikult maksab laenu internetipangas tagasi keskmiselt 180 klienti kuus, keskmine jääk on olnud 15 000 eurot. Enim on tagastatud veebruaris ja märtsis.

Kas ostmiseks on õige aeg?

Kuldreegel on, et kodu osta on alati õige aeg, kui enda finantsolukord seda võimaldab. Investeerimiseesmärgil kinnisvara ostmise puhul tuleb turgu juba rohkem jälgida. Igal juhul tuleks võetavat laenu valida sama hoolsalt nagu kodu. Teise kinnisvara jaoks või investeeringuks laenu võttes panusta veidi rohkem omafinantseeringut, et ennast võimaliku turu kõikumise vastu paremini positsioneerida.