Avalehele
Mida pank vaatab laenu andmisel?

Mida pank vaatab laenu andmisel?

28.02.2024

Laenu, eriti kodulaenu taotlemine on oluline finantsotsus, mis peab olema väga põhjalikult läbi mõeldud, kuna tegemist on pikaajalise rahalise kohustusega. Samas ei pea taotleja liigselt muretsema, sest pank hindab enne laenu väljastamist laenutaotleja(te) krediidivõimet ja muid tingimusi väga hoolikalt.

Milliseid andmeid pank laenutaotlejatelt uurib, et laenukohustuste täitmine ei muutuks hiljem probleemiks nii kliendile endale kui ka pangale?

Krediidiajalugu

Laenutaotlust analüüsides võetakse arvesse kõiki laenusoovi aspekte. Esiteks peab pank veenduma, et kliendil on regulaarne ja jätkusuutlik sissetulek. Samuti analüüsib ta olemasolevaid finantskohustusi ja nende varasemat täitmist, samuti säästmise võimekust. Laenu saamise esmaseks eelduseks on püsiv sissetulek, millest peab jaguma laenu tagasimaksmiseks ja muude püsikulutuste katmiseks. Laenutaotlust tehes tuleb märkida kõik ametlikud sissetulekud, sealhulgas vanemahüvitis, üüritulu ja regulaarselt laekuvad dividendid.

Kui laenusoovijal on varasem krediidikogemus, mida ta on regulaarsest sissetulekust tasunud, siis see suurendab kindlust, et ta oskab ka võetava laenuga arvestada. Kodulaen on pikaajaline kohustus, keskmiselt 26 aastat, seega on nii pangale kui ka laenuvõtjale oluline olla veendunud, et ta saab laenumaksetega majandustsüklite tõusude-languste ja muudatustega majanduslikus olukorras hakkama. On selge, et pika laenukohustuse jooksul võib tekkida olukordi, kus pere sissetulek väheneb või kulutused suurenevad.

Riskikäitumine

Laenutaotlust hinnates arvestab pank ka kehtivate ja varasemate võlgnevustega. Kui selgub, et laenusoovijal on korduvalt olnud probleeme finantskohustuste täitmisega, võib laenusoov saada eitava vastuse.

Laenutaotluse puhul vaadatakse üle ka taotleja olemasolevad laenukohustused, üheks mõjutavaks teguriks on kiirlaenude võtmine. Kui on näha, et see mõjutab laenutaotleja finantsstabiilsust ja maksevõimet, võib see mõjutada ka laenuotsust. Mis puudutab loto mängimist või kasiinos käimist, siis pank vaatab ainult äärmuslikke käitumismustreid.

Laenusaaja vanus

Oluline on märkida, et laenutaotleja vanuse vaatamisel ei ole oluline vanus kui number. Vanuse puhul võivad aga rolli mängida mõned sellega seotud aspektid.

Näiteks noored täiskasvanud võivad olla tööteed alles alustanud, seega neil on küll regulaarne ja jätkusuutlik sissetulek, kuid krediidiajalgu veel mitte. Noored on vaatamata lühemale raha teenimise ajale üsna sageli vägagi eesmärgipäraselt kogunud omafinantseeringut oma kodu ostuks, kuid kui nad sobivad KredExi käenduse sihtgruppi, siis on võimalik minimaalne omafinantseering 10%. Lisaks sissemaksele võib noortel küsimus olla laenumaksete tasumise võimekuses, arvestades, et sissetulek võib karjääri alguses või näiteks ülikooli kõrvalt osalise ajaga töötades olla tagasihoidlikum. Siin on abiks laenu taotlemine näiteks koos elukaaslasega, harvematel juhtudel võetakse laen koos lapsevanemaga.

Keskealisel laenutaotlejal on ilmselt tagatud küll pikaajaline stabiilne krediidiajalugu, kuid siin tuleb hakata arvestama ka sellega, et pika laenuperioodi puhul võib see ulatuda pensioniikka välja. Mõistlik on valida laenusumma ja laenuperiood nii, et laen saaks tasutud aktiivsel tööperioodil ning sissetulekute vähenedes püsiks maksevõime ja elukvaliteet.

Ostetava kinnisvara väärtus

Kinnisvara ostuks laenu taotledes mängib rolli ka ostetava kinnisvara väärtus. Ostetava kinnisvara müügihinna lepivad kokku ostja ja müüja. Tavaliselt saab ostetavast varast ka laenu tagatisvara ning tagatise kohta tuleb esitada aktsepteeritud hindaja koostatud eksperthinnang. Seega on hea teada, et laenu võttes arvestab pank arvustusi tehes madalamat väärtust, olgu sees siis hinnangus toodud turuväärtus või müügihind.

Kui eksperthinnangus on kinnisvara väärtus hinnatud madalamaks, kui ostja ja müüja kokku lepitud müügihind, võib see tähendada ostja jaoks suuremat omafinantseeringu protsenti. Eriti oluline on see nendel juhtudel, kus ostja plaanis tehingu teha minimaalseima omafinantseeringu protsendi ehk 10%-ga.

Intressimäär

Pankade laenu intressimäära määramisel on arvestatavaid tegureid, et laenuandmise protsess oleks läbipaistev ja riskid maandatud.

Intressimäär koosneb baaintressist ja marginaalist. Seega üheks komponendiks intressimääras on baasintress – kuue kuu euribor ehk Euroopa Liidu rahaturu intressimäär. Teine komponent on marginaal, mis on personaalne ning sõtub laenuvõtja krediidiajaloost, sissetulekust ja soetatava vara energiatõhususest. On elementaarne, et laenu tagasimaksmine peab olema laenuvõtjale jõukohane läbi tsüklite, samas kui laen on keskmisest riskantsem, siis marginaal peaks olema ka keskmisest marginaalist kõrgem.

Kodulaenud on üldiselt teistest laenudest soodsamad. Kodulaenu tagatiseks on kinnisvara ning lisaks on see ka eluase, mille tasumist peetakse laenude tasumisel juba seepärast oluliseks.

Tagatised

Laenu tagatiseks on hüpoteek kinnisvarale ning tagatis on samuti laenulepingu oluline komponent, mis annab laenuandjale kindlustunde ja tagatise selle eest, et laenusaaja täidab oma kohustusi. Tagatis on see, mida laenuandja saab realiseerida, kui laenusaaja ei täida laenulepingust tulenevaid kohustusi, sh laenu tagasi maksmine vastavalt kokkuleppele. Pank küsib laenu taotlemisel neid andmeid mitmel põhjusel. Esiteks aitab see pangal hinnata laenu taotleja maksevõimet ja usaldusväärsust. Põhjalik riskianalüüs aitab hinnata, kas laenusaaja suudab laenatud summa tagasi maksta. See aitab kaasa pankade finantsstabiilsusele ja klientide huvide kaitsele.