Avalehele
Olukorrast kodulaenuturul

Olukorrast kodulaenuturul

27.03.2024

Olukord laenuturul on stabiilne ja uusi laene väljastatakse sarnases mahus, mis aasta tagasi. Kuivõrd aga võrreldes viimaste aastatega liigub uusi kliente laenuturul vähem, on pangad aktiivsemalt hakanud rääkima refinantseerimise võimalustest, et meelitada teiste pankade laenukliente enda juurde üle tulema. Milline on laenude kvaliteet ja milleks peaks valmis olema?

Refinantseerimine

Refinantseerimisvõimalusi on mitmeid ning sellest tuleb juttu mitmes seltskonnas. Arutatakse, kas, miks, kuhu ja milleks ning jagatakse kogemusi. Laenuvõtja, kes on juba mõnda aega laenu tasunud ning kelle laenujääk võrreldes tagatiseks oleva vara väärtusega on oluliselt muutunud, on väärtuslik, sest selline klient on reeglina selleks ajaks panga jaoks juba tõestatult madalama riskiga. Tegemist on tubli kliendiga, kelle finantsasjad on korras ja kes tasub laenumakseid korralikult. Iga pank teeb enda kliendi hoidmiseks kõik, mis võimalik. Eriti kui veel tegemist on eeskujuliku kliendiga.

Refinantseerimine on lihtne, vaja on aega, läbirääkimisoskust ning veidi raha. Laenude üleviimine võib kaasa tuua erinevaid tasusid, sh lepingutasu, kinnisvara hindamistasu, notaritasu ja riigilõivu. Sõltuvalt pakkujast võivad need olla erinevad. Siin muutuvadki nüüd olulisemaks laenutingimused ja lahendused, mis laenu haldamisel võib aastate jooksul ette tulla. Swedbanki esindajana saan rõõmustada, et laenulepingu tingimused on laenuvõtjale selged ning üsna vähe piiravad, näiteks laenuperioodi jooksul vara välja üürides ei ole vaja üürilepingule panga kooskõlastust, kui vara üüritake välja turutingimustel. Teine näide – laenuvõtjal ei ole juba mõnda aega lepingutes arveldamiskohustust, samas me soovitame seda laenuvõtjal teha, et vältida ootamatud võlgnevusi. Statistika põhjal saame aga öelda, et suurem osa meie laenuvõtjatest ongi panga arvelduslahendustega väga rahul ja meil ei ole vaja neid kohustada, pigem on see meeldiv ja kõrgelt hinnatud funktsionaalsus mobiilipanga, makselahenduste ja internetipanga näol.

Eluasemelaenu keskmine pikkus lepingu sõlmimisel on 26 aastat. Iga laenuvõtja soov on, et see aeg mööduks ilma ühegi probleemita. Laenuvõtjal on soov, et pank mõtleks temaga kaasa ja et tal on võimalik ise internetipangas teha pisitoiminguid. Näiteks maksekuupäeva muutmine ja osaline ennetähtaegne tagastamine on muudatused, mis peavad olema kliendile mugavad, kiired ning ilma vajaduseta keerulisteks protseduuriseks.

Euribor

Praeguses majandusolukorras küsitakse pankade käest tihti, kas kliendid on hakanud laenumaksete tasumisega hätta jääma? Oleme nentinud varasemalt ja saame ka praegu tõdeda, et Eesti inimesed on väga tublid ning võrreldes eelmise suure majanduskriisiga üle kümne aasta tagasi on maksete tasumisega raskustesse sattujaid endiselt minimaalselt.

Palju on juttu olnud kõrgest euriborist ja selle mõjust kodulaenudele. Eelmise aasta oktoobris nägime ära euribori tipu, mis oli 4,1% juures. Kui me vaatame, kuidas see rahaliselt kodulaene mõjutas, siis nn ujuva intressiga laenude maksed tõusid eelmise aastaga võrreldes 70%-l kodulaenuklientidest alla 100 euro. 21%-l vahemikus 100 -250 eurot ning ainult 8%-l laenuvõtjatest üle 250 euro. Me näeme, et vajadusel on inimesed teinud korrektuure oma väljaminekutes ja kulutustes ning raskuseid maksete tasumisel on pigem vähestel.

Võlgnevused

Kui analüüsime inimesi, kellel on laenumaksete tasumisega siiski võlgnevused tekkinud, siis peamiselt on need tingitud töökoha kaotamisest. See on ka ootuspärane, arvestades, et töötuse määr 2023. aasta viimases kvartalis oli 6,3%. Teine peamine põhjus maksetega raskustesse sattumisel on liigne laenukoormus, uute laenude võtmise teel olemasolevate tasumine.  Kui enne sai Eesti inimesi kiidetud õigel ajal tehtud muudatuste eest kulude ja tulude planeerimisel kõrgema euribori ja inflatsiooni valguses, siis teisest küljest näeme aina enam, kuidas just kõrgema sissetulekuga laenuvõtja ei pööra pärast oma laenukoormuse suurenemist säästmisele piisavalt tähelepanu ning seetõttu leitakse ennast töökaotuse puhul väga keerulisest olukorrast.

Lisaks inimeste enda heale finantsdistsipliinile on ka pankadel endil oluline roll selles, et valdavalt ei jää inimesed võetud kohustustega hätta. Nimelt jälgitakse kodulaenu maksimaalse ülempiiri arvutamisel väga täpselt, et laenuvõtja igakuised finantskohustused ei oleks suuremad kui pool tema sissetulekutest. Lisaks arvutakse kliendi võimalik laenuvõimekuse risk läbi talle pakutava intressimääraga, millele lisatakse veel kaks protsenti. Alates 1. aprillist käesoleval aastal arvutatakse laen intressimääraga minimaalselt 6%-ga või tegelikuga, kui see on suurem kui 6%.

Loomulikult on ootamatu töökaotus ja ka teised põhjused laenumaksetega hätta jäämisel laenuvõtja jaoks ehmatavad. Swedbank julgustab aga inimesi, kellel on sellised mured tekkinud, kohe ühendust võtma ja nendest teada andma, sest makseraskuste leevendamiseks on mitmeid võimalusi, näiteks maksepuhkus. Siiski tasub taoliste leevenduste puhul arvestada, et need on ajutised ja laenu põhiosa ning intressid sellest ei vähene.

Üks oluline asi, mida me laenu võtmisel laenuvõtjatele soovitame ja millest reaalselt on raskel ajal palju abi, on laiaulatuslik kindlustuskaitse. Swedbanki laenuklientidel on võimalik sõlmida laenukindlustus, mis aitab tasuda laenumakseid töö kaotamisel ja enda või lapse haiguse või trauma korral, mille ravi kestab rohkem kui 30 päeva.

Reklaam

Nagu alguses öeldud, siis on pangad asunud aktiivsemalt rääkima laenu refinantseerimise võimalustest, ehk meelitama teiste pankade kliente kolima laenu enda juurde ümber. Refinantseerimise lihtsustamisest rääkisid hiljuti ka Eesti Pank ja Finantsinspektsioon, kes pakkusid selleks välja mitmeid viise. See on omakorda tekitanud arutelu, kas ka Eestis võiks lõdvendada reklaamiseadust sellisest, et pankadel oleks võimalik laenutingimusi, sealhulgas pakutavat intressi, avalikult reklaamida. Swedbank toetab vastutustundlikku laenamist ja me näeme, et osad piirangud laenude reklaamimisele on vajalikud. Samas, kodulaenu võtmine on põhjalikumalt analüüsitud ja planeeritud, kui tarbimislaenud. Seetõttu oleme seisukohal, et kodulaenu puhul võiks klientidele ka läbi reklaamide rohkem informatsiooni edastada, kui see täna lubatud on. See toetaks ühelt poolt tihedamat konkurentsi turul ning võimaldaks ka rääkida investeerimisest kodude energiatõhususse. Meie elamufond vajab uuendamist ning seetõttu on oluline kliente selle valdkonna võimalustest ka teavitada.