Avalehele
Swedbank tõi turule uue energiatõhususe laenu korteriühistutele

Swedbank tõi turule uue energiatõhususe laenu korteriühistutele

09.04.2021

Swedbank laiendas jaanuarist korteriühistute laenuvõimalusi – intress ja laenu maksimaalne pikkus sõltub nüüd energiaklassist. Ühistutele, kes teevad täisrenoveerimise, pakume parimaid laenutingimusi. Tänu 10 aastat pikemale perioodile on laenuraha kättesaadavam paljudele ühistutele, sest kuumaksed on märgatavalt taskukohasemad.

A ja B energiaklassi projektid

Meie eesmärk on innustada korteriühistuid turu kõige pikema laenutähtaja ja parima intressiga mõtlema renoveerimistöödel tavapärasest enam energiasäästule ja ehituskvaliteedile, mis on kasulik nii korteriomanikele kui ka keskkonnale.

Kui projekteerite oma korterelamu vähemalt B energiaklassi tasemele, saate laenu küsida kuni 30 aastaks. Samas, mida pikem on laenuperiood, seda suuremad on intressikulud, seega soovitame lähtuda enamiku korteriomanike maksevõimest.

Eriti energiatõhusate renoveerimislahenduste puhul ehk A või B energiaklassi saavutamisel pakume sõltuvalt projektist intressimäära alates 1,99%.

C energiaklassi projektid

Nüüd saame varasema 20aastase perioodi asemel pakkuda laenu kuni 25 aastaks, sest ka C klassi saavutamine on vanemate korterelamute puhul väga hea tulemus. Intressimäär võib jääda ehk pisut kõrgemaks kui B klassi projektidel, kuid on siiski võrreldav kodulaenude keskmise tasemega. Samal ajal pole ühistutel vaja mingit kinnisvara tagatiseks panna.

Miks investeerida oma kodumajja?

Pikas perspektiivis peame mõtleme ka sellele, et meie keskkonnamõju jalajälg oleks võimalikult väike. Targalt investeerimine annaks ühistutele võimaluse kokku hoida maksimaalselt soojusenergiat. Elamu soodsa asendi korral oleks võimalik toota lisaks päikeseenergiat. Üha rohkem on ühistud lisanud oma projektidesse päikesepaneele, millega ühistu muutub tarbijast tootjaks. Osa elektrienergiat saab ära kasutada ühistu üldelektrina. Eesti suurima pangana soovime toetada nii korteriomanikke kui ka ühistute efektiivsemat majandamist. Teame, et pere eelarves moodustavad suure osa eluasemekulud. Ühistu laenuga maja korda tehes on võimalik saada eluasemekulud parema kontrolli alla, sest terviklikult rekonstrueeritud majas pole järgneva 25–30 aasta jooksul suuremaid investeeringuid vaja teha ja omanikud saavad keskenduda oma koduga seotud teemadele.

Ventilatsioon – milleks?

Elukvaliteedi oluliseks osaks on hea sisekliima. Kui 20 aastat tagasi algas laialdane plastakende paigaldamine kortermajadele, siis sageli ei teadvustatud, et sellega rikuti ära projektijärgne õhuvahetus. Juhtus see, et vanade akende ebatihedustest enam värsket õhku peale ei tulnud ja seetõttu lakkas korteritest ka loomulik väljatõmme. Tulemuseks olid niiskus- ja hallitusprobleemid ning nende tekitatud tervisekahjustused. Taltech-i uuringute järgi võivad sisekliima halvast kvaliteedist tulenevad otsesed tervisekulud olla kogu Eesti peale suurusjärgus ca 200 miljonit eurot aastas, millele lisanduvad töövõime, üldiste tervisenäitajate ning heaolu langus.

Õnneks on nüüdseks välja töötatud ja praktikas toimivad ventilatsioonilahendused, et eluruumides tagada värske õhk koos soojusenergia tagastusega. Paljude ühistute kogemused selle kohta võiks anda julgustust kahtlejatele, et investeering sisekliimasse on vältimatu.

KredExi toetuse kasutamine

Kuigi tervikrenoveerimist saab teha ka ilma KredExi toetuseta, siis majanduslikult on põhjendatud kasutada võimalikult palju riigi pakutavat abi. Toetusega seotud projektide statistikale tuginedes saavutas varasemate meetmete umbes 250 projektist A või B energiaklassi taseme ca 23% ühistuid.

KredExi toetuse kasutamiseks on mitu head põhjust:

  • Toetusega renoveerides on võimalik teha suurema eelarvega rohkem töid, millest muul juhul tuleks osa esialgu kõrvale jätta ja teha hiljem ilma toetuseta.
  • Tervikrenoveerimise projektid on paremini läbi mõeldud, arvestades elamut kui tervikut, mille tulemuseks on parem ehituskvaliteet.
  • KredEx korraldab projekti ekspertiisi, mille käigus kontrollitakse projekti vastavust nõuetele ja see on ühistule tasuta.
  • Ettevalmistusprotsessi on vajalik kaasata erinevaid eksperte. Kogemustega tehniline konsultant aitab professionaalselt kogu projekti juhtida ja hankeid korraldada.
  • Tervikprojekti eeliseks on see, et kogu projekti ettevalmistus ja läbiviimine on nii juhatusele kui ka omanikele ühekordne pingutus ning ebamugavuste talumine.
  • Projekteerimise ja ekspertide kaasamise kuludele on ette nähtud 50% toetus.

Võimalused üldkoosoleku korraldamiseks piirangute ajal

Soovitame laenutingimused, samuti koosoleku korraldamise vorm ja otsuste sisu enne üldkoosoleku toimumist pangaga läbi rääkida, koos leiame parimad lahendused just teie ühistule.

Arvestades Covidi piiranguid füüsiliste koosolekute korraldamiseks, on ühistutel siiski erinevaid võimalusi oluliste otsuste vastuvõtmiseks:

  1. Koosolek, kus saab osaleda kohapeal või elektroonselt – uus ja paindlik lahendus, kus omanikel on võimalik valida, millisel viisil neile paremini osaleda sobib.
  2. 100% elektroonne koosolek, kus juhatusel on eelnevalt teada, et kõikidel on võimalik elektroonselt osaleda. Selle eelduseks on juhatuse võimalused koosolekut digiseadmete vahendusel läbi viia.
  3. Kirjalik koosolek, kus omanikud võivad oma otsused fikseerida paberkandjal või e-posti teel. Selle vormi juures aga tuleb vaadata põhikirja, kas on piiranguid osalejate või häälte arvu osas.

Meil on ette valmistatud üldkoosoleku otsuste protokolli näidis ja soovituslik juhis erinevate koosoleku korraldamise vormide osas, mille kohta saab lisainfot küsida ka ku[at]swedbank.ee.

Swedbankis ühistuid nõustavad laenuhaldurid on pika töökogemusega ja meilt on laenu võtnud juba üle 4000 ühistu, seetõttu oskame pakkuda parimaid lahendusi kõikidele ühistutele ja elamutüüpidele.

 

 

Märksõnad: Korteriühistu, KredEx, Laen