Avalehele
Uuring: kolmandik Eesti elanikest ei ole oma pärijaid selgeks teinud

Uuring: kolmandik Eesti elanikest ei ole oma pärijaid selgeks teinud

Kolmandik eestimaalasi ei tea või ei ole mõelnud sellele, kes on nende pärijateks, ning iga viies elanik ei ole teadlik, et lisaks varale päritakse ka võlad, selgus Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse poolt esmakordselt läbi viidud pärimisteemalisest uuringust.

12% elanikest ei olnud teadlik, kes täpselt pärib nende varad ja kohustused, kui nad surevad, ning 20% polnud sellele mõelnud. Teadlikumad olid oma pärijatest üle 65-aastased elanikud ning naised. Kõige vähem olid oma pärijatele mõelnud üksi elavad inimesed.

infograafika teadlikkus pärijast

Miks on pärimine oluline?

Tänapäeva majanduselu eripäraks on inimeste suur laenukoormus. Eesti elanike finantskohustuste jääk oli eelmise aasta lõpu seisuga 8,4 miljardit eurot. Varasemad Rahaasjade Teabekeskuse uuringud on näidanud, et finantskohustusi on peredel rohkem kui sääste ning sissetulekutooja kaotus võib asetada pere väga raskesse olukorda.

Uuringust selgus, et ligi 20% elanikkonnast ei teadnud, et lisaks varale päritakse ka laene ja muid finantskohustusi.

infograafika kohustuste pärimine

Selleks, et kaitsta oma lähedasi ootamatuste eest, on oluline teha selgeks, kellele ja mida me tulevikus pärandame ning kas pärijad saavad kohustuste ülevõtmisega hakkama.

Finantskohustustega inimestele soovitab Rahaasjade Teabekeskus mõelda elu- või laenukindlustuse tegemisele, mis haigestumise või surma korral aitab leevendada teiste pereliikmete õlule jäävaid kohustusi.

Testament ei ole teema, millega vaid vanemas eas tegeleda

Seadusega ettenähtud pärijate ringi või vara jaotust pärijate vahel saab soovi korral ise muuta tehes testamendi. Hetkel kasutab seda võimalust vaid viiendik kogu elanikkonnast. Kõige rohkem on testamente tehtud üle 75-aastaste inimeste seas ning kõige vähem 25-49-aastaste seas. Leibkondadest on kõige vähem testamente teinud alla 18-aastaste lastega pered.

infograafika testamendi olemasolu vanuse lõikes

Eelmise aasta statistika kohaselt suri Eestis 3153 inimest vanuses 25-64, enamus surmadest oli põhjustatud haigustest. See tähendab seda, et pärimisega seotud asjade selgekstegemine on asjakohane igas vanuses ja mõistlik on seda teha enne riskide ilmnemist elule ja tervisele.

Pärimise ja testamendiga seotud küsimustes saab küsida nõu notarite käest. Finantsvarade ja –kohustuste pärimise osas nõustavad oma kliente pangad.

 

Uuringu viis Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellimusel läbi Turu-uuringute AS selle aasta septembrist oktoobrini. Kokku küsitleti 836 elanikku vanuses üle 30 aasta.