Avalehele
Akola Grupp näitas kolmandas kvartalis oodatust paremaid tulemusi

Akola Grupp näitas kolmandas kvartalis oodatust paremaid tulemusi

Akola Grupi (endine Linas Agro) konsolideeritud müügitulu majandusaasta esimeses kvartalis (kalendri kolmas kvartal) vähenes mullusega võrreldes 28,8% võrra ehk 420 miljoni euroni. Teravilja- ja söödasegmendis langesid tulud eelmise aastaga võrreldes 40% võrra. Brutokasum vähenes samal ajal vaid 13,9% võrra, kuna toiduainete tootmisest tekkinud tulu kasvas aastaga 4,8 miljoni euro võrra, moodustades kogu brutokasumist ligi 32% (eelmisel aastal 10%). Kokkuvõttes langes konsolideeritud EBITDA aastaga 27,5% võrra ehk 30,5 miljoni euroni. Sellegipoolest ületas see meie ootuseid 52,1% ning seda peamiselt oodatust parema teraviljakaubanduse kasumlikkuse tõttu.

Teraviljakaubanduse tingimused paranevad

Vähenenud mahtudest tulenevalt langes teravilja- ja söödasegmendi brutokasum aastaga 8,6 miljoni euro võrra, 20,9 miljoni euroni. Siiski säilitas alamsegment oma brutomarginaali (koos teravilja ladustamisega) 37 euro juures tonni kohta (võrreldes meie prognoositud 9 euroga tonni kohta), mis tähendas tugevat 9,6%-list brutomarginaali.

Kasumlikkust toetas eelkõige parem marginaal teravilja ladustamisest (12 eurot tonni kohta ehk aastaga +25%), millele aitasid kaasa suurem nõudlus kuivatusteenuste järele ja väiksemad energiakulud. Näeme regioonis järkjärgulist teraviljakaubanduse tingimuste paranemist.

Andsime investeerimissoovituse „Osta“

Tõstsime 2023/2024. aasta EBITDA ja puhaskasumi ootust vastavalt 8,6% ja 3,1% võrra ehk 75 miljoni euroni ja 18,6 miljoni euroni. Kergitasime ka pikaajalist EBITDA ootust 3–4% ehk 80 miljoni euroni, mis on kooskõlas grupi pikaajalise sihtvahemikuga (70–90 miljonit eurot).

Pisut kõrgemate ootuste tõttu tõstsime oma diskonteeritud rahavoogude meetodil leitud aktsia hinnasihti 1,50 euroni (oli 1,40 eurot), mille kohaselt on 2023/2024. aasta oodatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhe 7,7-kordne ehk mõnevõrra madalam viimase 14 aasta korrigeeritud keskmisest (9 korda). Andsime aktsiale investeerimissoovituse „Osta“ (oli „Neutraalne“).

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 08.12.2023 kell 11:32 ning mis avaldati 08.12.2023 kell 11:32, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.