Avalehele
Aktsiate hoidmistunnistused – võimalused ja riskid käsikäes

Aktsiate hoidmistunnistused – võimalused ja riskid käsikäes

Kogemuste kasvades liiguvad investorid investeerimisportfelli ehitamiseks reeglina koduturust kaugemale, et laiendada valikut ja tasakaalustada portfelli riske. Finantsmaailma vabadus annab selleks lugematuid võimalusi, kuid seab ka piiranguid, miks ei saa näiteks osta aktsiaid otse Taiwani, Hong Kongi või mõnelt teiselt eksootiliselt börsilt. Siin tulevad appi hoidmistunnistused, kuid mis on aktsia ja hoidmistunnistuse erinevus?

Hoidmistunnistus (ingl k Depositary Receipt) on vahendaja poolt väljastatud väärtpaberitüüp, mis annab õiguse mõne konkreetse ettevõtte aktsiatele. Vahendaja on üldjuhul suurem finantsasutus, kes pakub investoritele nende koduturul ligipääsu ettevõtte aktsiatele, mis kauplevad välismaisel turul.

Kõige levinum on USA börsil kaubeldav välismaiste ettevõtete hoidmistunnistus ehk ADR, mis on lühend inglisekeelsest nimetusest „American Depositary Receipt“. Lühendi esimene täht viitab asukohale, kus instrumendiga kaubeldakse. Muudel turgudel kaupleva hoidmistunnistuse puhul kasutatakse sageli lühendit GDR ehk „Global Depositary Receipt“, aga näiteks Soome investoritel on koduturul võimalik kaubelda Eesti ettevõtte Tallinki hoidmistunnistusega ehk Tallink FDR-iga (Finnish Depositary Receipt).

Swedbanki klientide populaarseimad hoidmistunnistused

 • Alibaba Group Holdings ADR ja GDR: Hiina aktsia hoidmistunnistus, mis kaupleb USA ja Saksamaa börsil
  • Nio Inc ADR: Hiina aktsia hoidmistunnistus, mis kaupleb USA börsil
  • XPeng Inc ADR: Hiina aktsia hoidmistunnistus, mis kaupleb USA börsil

  Hoidmistunnistuse definitsioonist saab välja lugeda instrumendi ühe võludest: investoril on võimalus osa saada ettevõtetest, mille aktsiatesse ei pruugi olla võimalik otse investeerida. Hoidmistunnistuse kauplemine võib ka näiteks madalamate teenustasudega olla või ära võib jääda valuutavahetus juhul, kui ettevõte kaupleb ühes valuutas, aga investor teises. Näiteks Alibaba on Hiina ettevõte, mis kaupleb Hong Kongi börsil Hong Kongi dollarites, aga Eesti investor saab osta hoidmistunnistust Saksa turult eurodes. Ka dividendid makstakse hoidmistunnistuse omanikele üldjuhul välja hoidmistunnistuse valuutas.

  Hoidmistunnistuse võit seisnebki mugavuses ja võimalike valuutavahetustasude vältimises, kuid aktsiaga seotud valuutariski hoidmistunnistuse abil vältida ei saa. Kui Alibaba aktsia hind on Hong Kongi dollarites sama mis eile, aga euro ja Hong Kongi dollari vahetuskurss on muutunud, on Saksa turul kaupleva GDR-i hind samuti muutunud.

  Hoidmistunnistusega kaasnevad täiendavad riskid

  Iga investeering vajab investori tähelepanu, kuid hoidmistunnistuste puhul on see isegi olulisem, eriti kui aktsiate koduturuks on mõni eksootilisem börs. Näiteks Hiina ettevõtete USA börsil kauplevate hoidmistunnistuste omamine muutus kauplemisnimekirjast eemaldamise ohu tõttu investoritele riskantsemaks juba Donald Trumpi ametiajal, kui USA ja Hiina väärtpaberituru regulaatorid asusid vaidlema USA börsil kauplevate Hiina ettevõtete läbipaistvuse ja investorkaitse üle.

  Vahepeal räägiti kindlas kõneviisis, et kõik USA börsidel kauplevad Hiina ettevõtete hoidmistunnistused eemaldatakse vastavalt seadusele kauplemisnimekirjadest hiljemalt 2024. aastaks. Tänaseks on riigid saavutanud osaliselt vajalikke kokkuleppeid, mistõttu ei ole 2024. aastaks Hiina ettevõtete hoidmistunnistuste kauplemise lõpetamine enam kindel. Aga kindlust ei ole ka vastupidises.

  Investori vaatest on ikkagi tegemist olulise riskiga, sest kauplemisnimekirjast eemaldatud hoidmistunnistus muutub mittelikviidseks ning selle omal käel konverteerimine aktsiaks võib kaasa tuua lisakulusid, mis väikese investeeringu puhul ebamõistlikult palju tootlust vähendab või lausa kahjumi tingib. Lisaks kogu keerulise asjaajamisega kaasnev ajakulu, sest kui tegemist on eksootilisemate börsidega, siis suure tõenäosusega puudub kohalikel pankadel ligipääs neile börsidele ja konverteerimine ei pruugi alati võimalik olla – sellisel juhul võib investeering väärtusetuks muutuda. Olukorra muudab investorile keerulisemaks täpsete reeglite puudumine, kuidas kauplemisnimekirjast eemaldamise protsess samm-sammult läbi viiakse. Igal hoidmistunnistuse programmil on omad tingimused ja kauplemisnimekirjast eemaldamise teavitus ei pruugi hoidmistunnistuse omanikeni jõuda.

  Kuna Hiina hoidmistunnistused on börsilt eemaldamise ohu tõttu hetkel suurema mittelikviidseks väärtpaberiks muutumise riskiga, tuleks igal investoril oma investeeringute käekäiku väga hoolega jälgida. Kui see osutub liiga keeruliseks, siis tasub kaaluda hoidmistunnistuste müümist ja väiksema (likviidsus)riskiga väärtpaberitesse investeerimist või piirduda kodulähedasemate turgudega, mille puhul info kättesaadavus on parem.

  Kuigi eksootilisemate ettevõtete ja nende hoidmistunnistuste puhul võib ette tulla üllatusi, siis reeglina, kui otsustatakse hoidmistunnistuse programm lõpetada, eelneb sellele börsi kauplemisnimekirjast eemaldamine, misjärel tagastatakse investoritele aktsiate müügist saadud raha, millest arvutatakse maha seotud kulud. Teise võimalusena konverteeritakse hoidmistunnistus aktsiateks.

  Piisava reageerimisaja puhul on investoril võimalik ennetavalt hoidmistunnistused lihtsalt ära müüa, kuid esineb juhuseid, kui kauplemisnimekirjast eemaldamine toimub ootamatult. Lisaks ennetavale müügile või hoidmistunnistuse programmi lõpetamisele saab üldjuhul oma hoidmistunnistused konverteerida aktsiateks, kuid konverteerimise võimalikkust ja sellega kaasnevaid tasusid tuleb investoril enda maaklerilt uurida.

  Hoidmistunnistuse omaniku meelespea

  • Hoidmistunnistuse puhul peab iga investor teadma, et ei omata ettevõtte aktsiat, vaid õigust aktsiale läbi vahendaja. See tähendab investorile lisaks vahendaja krediidiriski – kui viimane peaks halvimal juhul pankrotistuma, võib investor rahast ilma jääda isegi kui hoidmistunnistuse alusvaraks olev ettevõte ise on alles ja toimiv.
  • Arvestama peab võimalike tasudega. Hoidmistunnistused võivad olla sponsoreeritud ettevõtte poolt, kes enamasti võtab programmiga seotud kulud enda kanda (aktsiate hoiustamine, tehingute tegemine, maksud, aruandlus). Osa hoidmistunnistusi aga on loodud ilma ettevõtte panuseta ja selle eest soovib vahendaja tasu, mille maksab investor. Enamasti on iga-aastane tasu mõni sent ühe hoidmistunnistuse kohta, kuid tasud siiski erinevad ja sõltuvad konkreetsest hoidmistunnistusest.
  • Võib esineda maksustamise erisusi. Kui ettevõte otsustab jagada dividendi, aga see maksustatakse nii riigis, kus aktsia kaupleb, kui riigis, kus kaupleb hoidmistunnistus, on hoidmistunnistuse omaniku saadav tulu väiksem.
  • Kuigi hoidmistunnistused annavad investoritele valikuvõimaluse, millisel turul ettevõttesse panustada, siis reeglina kipub hoidmistunnistuse likviidsus olema madalam kui aktsia põhiturul. Suurema koguse kauplemisel võib tehingu hind olla kehvem või tehingu sooritamine rohkem aega nõuda.
  • Üks hoidmistunnistus ei pruugi alati anda õigust ühele aktsiale. Näiteks üks XPeng ADR annab õiguse kahele aktsiale Hiina turul, aga Tallinki FDR annab õiguse täpselt samale kogusele Tallinki aktsiatele Tallinna börsil.
  • Kõik mitmel erineval börsil kauplevad sama ettevõtte nimega väärtpaberid ei ole hoidmistunnistused, mõned ettevõtted on aktsiaid noteerinud mitmel turul. Näiteks Tesla aktsiatega kaubeldakse USA börsil dollarites, aga Saksamaa börsil eurodes. Mõlemal juhul kaubeldakse ettevõtte aktsiatega, mitte hoidmistunnistustega.
  • Täpsed tingimused, tasud ja muu olulise info leiab hoidmistunnistuse prospektist.

  Käesolevat teavet ei tohi käsitleda investeerimissoovituse või -nõustamisena ega kutsena osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid.