Avalehele
Aktsiaturg: Tallinna Vee III kvartali tulemustes suuri üllatusi ei olnud

Aktsiaturg: Tallinna Vee III kvartali tulemustes suuri üllatusi ei olnud

Tallinna Vee 2018, aasta kolmanda kvartali tulemused vastasid enam-vähem Swedbanki ootustele, käive ületas ootusi 4% ja kulumieelne ärikasum (EBITDA) ja puhaskasum jäid ootustele alla 2%. Ootustest kõrgema käibe põhjus oli ehitus- ja asfalteerimisteenus, mille tulud kasvasid aastaga 44%. Suhteliselt madala kasumimarginaaliga ehitustegevuse osakaalu tõus 11%-lt 15%-le kolmanda kvartali käibes oli üks peamisi põhjuseid EBITDA marginaali langemisel 59.2%-lt 53%-le. Lisaks kasvasid tööjõukulud 0.2 miljoni euro võrra, kuigi töötajate arv langes 1% võrra.

IV kvartal peaks mitmel rindel selgust tooma

2018. aasta neljandas kvartalis peaks lahenduse või edasimineku leidma mitmed Tallinna Vee protsessid. Esiteks peaks Konkurentsiamet määrama Tallinna Veele veetariifi. Teiseks peaks Rahvusvaheline Arbitraažikohus andma otsuse nelja aasta tagusele Tallinna Vee kaebusele Eesti Vabariigi vastu. Kolmandaks, Tallinna Halduskohus tegi novembris negatiivse otsuse Tallinna Vee kahju hüvitamise nõudes Konkurentsiameti vastu seoses vastuvõtmata veetariifidega aastateks 2013-2017. Lisaks otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus oktoobris mitte jätkata Tallinna Vee kaebuse menetlemist, mille ettevõte esitas mais 2018.

Neutraalne soovitus enne neljanda kvartali lahendusi

Me ei teinud oma ootustes suuri muutusi pärast kolmanda kvartali tulemusi. 2018. aastal ootame ettevõtte EBITDA-ks ligi 35 miljonit eurot, millest meie hinnangul piisab aastakasumist 1.0 eurot dividendiks aktsia kohta. 2019 aastakasumist ootame dividende 0.5 eurot aktsia kohta ning peale seda aastaseks dividendiks 0.6 eurot aktsia kohta. Kuigi 2018. aasta neljas kvartal võib viimaks tuua lahenduse üle seitsme aasta kestnud tariifivaidlusele, peame tõenäoliseks, et vaidlused kahjunõuete osas jätkuvad. Enne kui Konkurentsiamet teeb oma otsuse veetariifi osas ja Rahvusvaheline Arbitraažikohus teeb otsuse Tallinna Vee ja Eesti Vabariigi vaidluses, jätkame Tallinna Veele hinnasihiga 10.0 eurot ja Neutraalse soovitusega.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis avaldati 02.11.2018 kell 16.19, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.