Avalehele
Aktsiaturg: alustasime Tallinna Sadama aktsia katmist

Aktsiaturg: alustasime Tallinna Sadama aktsia katmist

Tallinna Sadam opereerib neljas eri segmendis, millest igal on oma majanduslik keskkond ja oma väljavaated. Suurima tulu ja kulumieelse kasumi (EBITDA) toovad Tallinna ja Helsingi vahelised reisijad, kelle arv on 20 aastaga kasvanud 9 miljoni reisijani aastas. Muuga ja Paldiski Lõunasadama vedelkütuste mahud on tugevalt langenud, kuid kasvud kaubavedude muudes alamsegmentides suudavad naftatransiidi langust tasakaalustada. Laevandusäri on tagatud pikaajaliste lepingutega Eesti riigilt, mis tagavad küll stabiilse ja ennustatava rahavoo, kuid lahjendavad grupi marginaale.

Ootame Tallinna Sadamalt stabiilseid rahavooge ja kasumit

Ootame Tallinna Sadama reisijate arvu aeglast tõusu, sest Tallinna, Helsingi ja Stockholmi rahvastik kasvab, reisihinnad on tarbijatele üha jõukohasemad ning Tallinna külaliste seas kasvab kaugemalt, peamiselt Aasiast tulnud turistide osakaal. 2018. aastal ootame Tallinna Sadama kaubavedude langust 3% võrra, 2019. aastal ootame kaubavedude stabiliseerumist ning alates aastast 2020, kui meie ootuste järgi vedelkütuste osakaal on piisavalt väike, et jääb muude kaubaliikide kasvule alla, ootame kaubavedude kasvu 3% võrra. Alates 2019. aastast ootame Tallinna Sadamalt iga-aastaselt ligi 70 miljoni euro suurust kulumieelset kasumit ja 40 miljoni euro suurust puhaskasumit.

Alustame Tallinn Sadama katmist Ostusoovituse ja hinnasihiga 2.2 eurot

Meie 2.2 eurose hinnasihi juures oleks Tallinna Sadama oodatav dividenditootlus ligi 5.5%. See põhineb meie ootusel, et aastate 2018-2020 puhaskasumist maksab Tallinna Sadam dividende aktsia kohta 12 eurosenti aastas. Ootame 2019. aasta kasumiks 14.8 eurosenti aktsia kohta, mille juures hinna/kasumi suhe P/E oleks 13.4x, ja kulumieelseks kasumiks 69 miljonit eurot, mille juures Tallinna Sadama ettevõtte väärtuse/kulumieelse kasumi suhe EV/EBITDA oleks 10x. Meie hinnangul oleksid toodud suhtarvud 2.2 eurose hinna juures Tallinna Sadamale õiglased, arvestades ettevõtte aeglast kasvu ja kõrgeid dividende. Kuna Tallinna Sadama turuhind jätab meie hinnasihini kasvuruumi, alustame Tallinna Sadama katmist Osta soovitusega.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega, mille leiad siit.