Avalehele
Balti börsi kiirülevaade: 4. kvartal

Balti börsi kiirülevaade: 4. kvartal

Tänaseks on kõik Balti börsil kauplevad ettevõtted avaldanud möödunud aasta neljanda kvartali tulemused. Swedbanki aktsiaanalüüsi juht Andrej Rodionov annab kiirülevaate möödunud aastal toimunust ja investoreid eesootavatest sündmustest, mis võivad lähiajal oluliselt mõjutada ka börsiettevõtete majandustulemusi.

Hoolimata oodatust parematest arengutest energiaturgudel ja euroala majanduses, on Baltikumis siiski tõenäoliselt ees ootamas majanduslangus. Majandus on Eestis ja Lätis kahanenud alates 2022. aasta keskpaigast ning neljandas kvartalis langes ka Leedus. Inflatsioon küll taandub, kuid kahju on tehtud – mullune keskmine hindade kasv viiendiku võrra on vähendanud ostujõudu ja pärsib tänavu sisenõudlust. Nõrgem globaalne nõudlus ja võimalik madalam konkurentsivõime viivad tõenäoliselt tuule meie ekspordi purjedest, selgitab ka 24. jaanuaril tutvustatud Swedbanki majandusprognoos.

Analüüsitavad ettevõtted positiivsete majandustulemustega

2022. aastal kasvas Swedbanki poolt kaetavate ettevõtete mediaankäive 27,9% võrra peamiselt tänu kõrgele hinnakasvule kõigis sektorites. Kui pankasid mitte arvestada oli sama näitaja 24,3%. See on märkimisväärne kasvutempo kiirenemine, sest aasta varem oli sama näitaja 11,3% ja 2020. aastal langes 10,2%. Suure tõenäosusega ei ole selline kasv jätkusuutlik. 2023. aastal on meie oodatav mediaankäibe kasv vaid ligi 3%, peegeldades regiooni majanduslanguse tagajärgi.

Veelgi tähtsam on see, et Swedbanki kaetavate börsiettevõtete puhaskasumi mediaankasv oli 2022. aastal 38,3%. 2021. aastal oli börsiettevõtete puhaskasumi mediaankasv 50,6% ja 2020. aastal kahanes 35,8%. 2023. aastal ootame, et puhaskasumi mediaan muutub vähe, kuna ettevõtted, keda on tabanud “kolmiklöök” (kapitalikulukuse, tööjõukulude ning energiahindade järsk kasv), hakkavad efektiivsuse tõstmisele üha enam tähelepanu pöörama. Kokkuvõttes langeb meie hinnangul omakapitali tootlus ROE 2022. aasta 15%-lt 11%-ni 2023. aastal, mis on ühtlasi alla kümne aasta keskmise näitaja, mis on 12%.

Ettevõtete väljavaated head, kuid kapitali hind on kasvanud

Vaatamata nõrgematele makroprognoosidele, ootame pankadelt endiselt tugevat omakapitali tootlust, mida toetavad laenuportfellide kõrgemad intressimäärad ning mõõdukas laenumahtude kasv.

Samuti usume, et energiatootjate Enefit Greeni ja Ignitise omakapitali tootlus normaliseerub 2023. aastal sest elektrihinnad langevad jätkusuutlikumale tasemele. Ettevõtete omakapitalitootlus jääb endiselt arvestatavalt kõrgeks, kuid seda saab edaspidi väljendada ühekohalise numbriga. Omakapitalitootluse asemel on taastuvenergia mahtude kiire kasvatamise perioodil energiaettevõtete toimetuleku hindamiseks ilmselt sobilikum mõõdik EBITDA.

Pidades silmas püsivat nõudlust rõivaäris prognoosime Aprangale ja Novaturasele, mille puhul näeme kõrgemat oodatavat kasumit reisija kohta, 15-18 protsendilist omakapitali tootlust (ROE).

Üldisema kokkuvõttena juhime tähelepanu, et turul on märgata rangema kapitalidistsipliini naasmist, mis avaldub ligikaudu kahe protsendipunkti võrra suurenenud riskipreemiates meie koduturgudel. Peamiselt on selle taga Venemaa Ukrainale kallale tungimise tõttu pingestunud olukord Euroopas. Samuti ei saa eirata võlakirjade tootluse kasvu, mis pakub alternatiivi aktsiainvesteeringutele ja on keskpankade agressiivse rahapoliitika tagajärg.

Kokkuvõttes peavad ettevõtted leppima, et kapitali hind on Baltikumis tõusnud. Näiteks kasvas meie analüüsitavate börsiettevõtete keskmine omakapitali hind kuni ühe protsendipunkti võrra. See mõjutab ettevõtete õiglase väärtuse hindamist, sest omakapitali hind on rahavoogudele rakendatavate diskontomäära sisend. Meie sõnum investoritele on lihtne – olge valvsad ja valivad.

Mõtteainet leiate ka meie blogist, kust on kättesaadavad börsiettevõtete aktsiaanalüüside kokkuvõtted.

Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovituse või -nõustamisega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid, kui käesolevas lahtiütluses ei ole öeldud teisiti. Esitatud teabes konkreetsete emitentide kohta antud hinnangud põhinevad Swedbank Baltics AS poolt koostatud ja avaldatud kehtivatel investeerimisanalüüsidel (investeerimissoovitustel).