Avalehele
Baltic Horizoni tulemused olid ootuspärased

Baltic Horizoni tulemused olid ootuspärased

Baltic Horizoni neljanda kvartali puhas renditulu kasvas eelmise kvartaliga võrreldes 0,2 miljoni euro võrra, 4,5 miljoni euroni. Rentnikele esitati edasi 76,5% kogu renditegevuse kuludest, ehk 20 protsendipunkti võrra rohkem kui eelmisel kvartalil.

Eelmise kvartaliga võrreldes suurenes nii Läti kaubanduskeskuse Galerija Centrs kui ka Upmalas Biroji bürookompleksi panus puhtasse renditulusse 0,1 miljoni euro võrra, mis tasakaalustas CC Plaza väiksemat panust (-0,1 miljonit eurot võrreldes eelmise kvartaliga). Puhas renditulu jäi meie ootustele alla vaid 0,1 miljoni euroga.

Kinnisvara ümberhindlusest tulenev kahjum vähendas kasumlikkust

Kuigi puhas renditulu on järkjärgult kasvanud, vähenesid renditulud peale haldus- ja ärikulusid eelmise kvartaliga võrreldes 0,1 miljoni euro võrra, 3,5 miljoni euroni. Negatiivselt mõjutasid eelkõige hüppeliselt kasvanud konsultatsioonikulud – hindamine, audit, õigusabikulud, raamatupidamine, konsultatsioon jm. Lisaks vähendas kasumlikkust kinnisvarainvesteeringute ümberhindamisest tulenev kahjum 3,5 miljonit eurot, mille tulemusena kujunes perioodi puhaskahjumiks 2,2 miljonit, mis oli ühtlasi lähedal meie ootustele. Ümberhindluse kahjumit arvestamata oli perioodi puhaskasum 1,9 miljonit eurot (samal tasemel eelmise kvartaliga), peegeldades muutusi rendituludes peale haldus- ja ärikulusid.

Langetasime taas prognoositavaid tulemusi

Domus Pro kompleksi müügist tulenevalt vähendasime 2023. aasta oodatavat puhast renditulu ning renditulusid peale haldus- ja ärikulusid 9-10% võrra, vastavalt 17,3 miljoni ja 14,8 miljoni euroni. Ootame eelmisele aastale sarnaseid tulemusi, kuna Domus Pro müüki tasakaalustavad rendihindade indekseerimine ja Meraki täitumuse järkjärguline suurenemine.

Vähendasime ka 2023. aasta oodatavat puhaskasumit ligi 38% võrra, 5,3 miljoni euroni, millele lisanduvad 1,6 miljoni euro suurune oodatav kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum ja märgatavalt suurenevad intressikulud. Madalamate ootuste tõttu vähendasime 2022. aasta kasumist tehtavat dividendide väljamakse ootust 0,05 eurole osaku kohta (varasem ootus 0,052 eurot) ja 2023. aasta dividendiootust samuti 0,05 eurole (varasemalt 0,065 eurot).

Selle tulemusena vähendasime osaku hinnasihti 0,85 eurolt 0,70 eurole ning kordasime Neutraalset investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 23.02.2023 kell 10:58 ning mis avaldati 23.02.2023 kell 10:58, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.