Avalehele
Coop Pangal kolmandas kvartalis tugevad tulemused

Coop Pangal kolmandas kvartalis tugevad tulemused

Kolmandas kvartalis kasvas Coop Panga laenuportfell eelmise kvartaliga võrreldes tänu kiirele klientide juurdevoolule (+8 200 uut klienti) 6,8% võrra, 1,208 miljardi euroni, mis meie arvutuste kohaselt kasvatas Coop Panga turuosa 5%-ni.

Neto intressitulu kasvas eelmise kvartaliga võrreldes 1,1 miljoni euro võrra, 12,7 miljoni euroni ning riskikulu vähenes 0,5 miljoni euro võrra, mille tulemusena kasvas Coop Panga puhaskasum kolmandas kvartalis 5,7 miljoni euroni, ületades meie ootuseid 9% võrra. Coop Panga omakapitali tootlus ROE oli kolmandas kvartalis 19,1%, täites taas panga pikaajalise eesmärgi (>15%).

Coop Pank suudab täita oma pikaajalisi eesmärke

Eesti laenuturg püsis 2022. aasta esimesel 8 kuul tugevana. Samal ajal on makromajanduslik keskkond halvenemas, mis tõenäoliselt mõjutab lisaks kõigele muule ka laenuturgu. Sellegipoolest ületavad Euribori tõusuga kaasnevad positiivsed mõjud kahekordselt rahastamiskulude kasvu negatiivset mõju Coop Panga jaoks. Loobume oma varasemast stabiilsest netointressimarginaali ootusest ning ootame järgnevatel aastatel netointressimarginaali tõusu 0,2-0,3 protsendipunkti võrra, 3,7-3,8%-ni.

Turg alahindab Coop Panga aktsiat

Kolmanda kvartali tulemuste järel tõstsime Coop Panga 2022. aasta puhaskasumi ootust 5% võrra, 17,7 miljoni euroni, mille juures oleks panga omakapitali tootlus ROE 14,9%. Kasvuootused tulenevad eelkõige vähenenud riskikulust, milleks hindame nüüd 5 miljonit eurot (varasemalt 6,8 miljonit eurot). Pikaajalisi puhaskasumi ootusi tõstsime keskmiselt ligikaudu 4% võrra, mis peegeldab mõõdukat netointressimarginaali kasvu (0,2-0,3 protsendipunkti).

Jätsime Coop Panga aktsia sihthinna muutmata (2,8 eurot), mille juures kaupleks Coop Pank 2-kordse 2022. aasta eeldatava hinna/raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhtarvu juures. Suhtarvu väärtus peegeldab meie oodatavat pikaajalise omakapitali tootluse ROE paranemist 16%-ni ning aktsia raamatupidamisväärtuse 14%-list keskmist aastast kasvumäära aastatel 2022-2026.

Andsime aktsiale Neutraalse asemel Osta investeerimissoovituse, kuna usume, et analüüsi koostamise hetkel oli Coop Panga turuväärtus (2022. aasta oodatav aktsia hinna ja raamatupidamisliku väärtuse P/B suhe 1,6-kordne) alahinnatud.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 27.10.2022 kell 10:00 ning mis avaldati 27.10.2022 kell 10:00, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Aktsiaturg, Coop Pank, CPA1T