Avalehele
Coop Pangalt kolmandas kvartalis soliidsed tulemused

Coop Pangalt kolmandas kvartalis soliidsed tulemused

Kolmandas kvartalis lisandus Coop Pangale 7300 uut arvelduskontoga klienti ning ettevõtte laenuportfell kasvas võrreldes eelmise kvartaliga 81,7 miljonit eurot. Lisaks vähenes Coop Panga finantseerimiskulu 0,1 protsendipunkti võrra ja tema laenuportfelli kvaliteet oli väga kõrge (riskikulu nullilähedane). Selle tulemusena kasvas Coop Panga puhaskasum võrreldes eelmise kvartaliga 1,2 miljoni euro võrra 4,3 miljoni euroni ja omakapitali tootlus ROE 16,2%-ni (2021. aasta 9 kuu ROE oli 13,2%). Coop Panga turuosa kasvas meie arvestuse järgi võrreldes eelmise kvartaliga 0,3 protsendipunkti võrra, ligi 4%-ni.

Kasvu toetav keskkond

Eesti Panga poolt avaldatud andmete kohaselt kasvas 2021. aasta esimese kaheksa kuuga laenuturg 4% võrra 21,5 miljardi euroni, seda nii ettevõtetele kui ka kodumajapidamistele antud laenude kasvu tõttu. Pangahoiuste maht kasvas augustis rekordilise 26,5 miljardi euro tasemele, mille tulemusena oli laenude ja pangadeposiitide suhe vaid 0,8-kordne. Rekordilised hoiused ja ka pensionivarade müük on hoogustanud finantseerimisturgu, mille tulemusena oleme arvamusel, et laenamise kasv jätkub, mille tõttu tõstsime järjekordselt oma ootusi.

Coop Panga aktsia on turul hinnatud täiuslikkuseni

Märkimisväärselt vähenenud riskikulu tõttu tõstsime 2021. aasta puhaskasumi ootusi 12% võrra, 15,1 miljonile eurole. Nii 2022. aasta kui ka sellest järgnevate aastate puhaskasumi ootusi oleme tõstnud ca 5% võrra ja seda peamiselt 3% kõrgema intressitulu ning ca 15% madalama riskikulu tõttu. Tänu kõrgematele ootustele tõstsime Coop Panga hinnasihi 2,8 eurolt 3,0 eurole, mis tähendab, et Coop Pank analüüsi väljaandmise hetkel kauples 2,4-kordse eeldatava 2021. aasta ning 2,2-kordse eeldatava 2022. aasta hinna/raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhtarvu juures. Kuna aktsia on meie ootuste põhjal turul hinnatud täiuslikkuseni, kordame oma Neutraalset investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 26.10.2021 kell 15.37 ning mis avaldati 26.10.2021 kell 15.37, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.