Avalehele
Enefit Green kahekordistas neljandas kvartalis puhaskasumi

Enefit Green kahekordistas neljandas kvartalis puhaskasumi

NordPool elektribörsi andmetel tõusis kolmandas kvartalis keskmine elektrihind Eestis 98 eurolt 142 eurole MWh eest (+45% võrreldes eelmise kvartaliga). Ootasime, et turuhinna tõusu mõju on väiksem kui see tegelikult oli, kuna suur osa grupi tuludest on fikseeritud hinnakomponendiga.

Tuuleenergia segmendi müügitulud ületasid meie ootuseid ligikaudu 11 miljoni euro võrra. 33%-line müügitulu kasv Koostootmise (CHP) segmendis samuti ületas meie ootuseid. Kui elektri- ja soojusenergia müük enam-vähem vastas meie ootustele, siis pelletite müük Lätis oli üle meie ootuste. Kõrgemate hindade tulemusena kasvas kulumieelne ärikasum EBITDA 22 miljoni euro võrra, 50 miljoni euroni.

Ootamas on suured investeeringud

Ettevõtte investeeringud kasvasid neljandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6 miljonilt eurolt 27 miljoni euroni. Kuus positiivse investeerimisotsuse (FID) saanud arendusprojekti vajavad 266 miljoni eurot investeeringuteks, mis jaotuks 2021-2023 aastate peale. Lisaks ootavad 2022. aastal investeerimisotsust veel kuus projekti. Seetõttu ootame 2022. ja 2023. aasta investeeringute mahuks ligi 250 miljonit eurot aasta kohta, mis tooks laenukapitali kaasamise varasemaks kui meie katmise alustamise raportis toodud oli.

Atraktiivne hind

Kuigi pika-ajaliseks regiooni oodatavaks elektrihinnaks jätsime 50 eurot MW kohta, tõstsime 2022. aasta oodatava hinna 70 eurole ning 2023. aasta oodatava hinna 60 eurole MW kohta. Koos lisanduvate mahuootustega tõstsime 2022. aasta oodatava müügitulu 149 miljonile eurole (oli 132 miljonit eurot) ning 2023. aasta oodatava müügitulu 152 miljonile eurole (oli 137 miljonit eurot). Selle tulemusena meie oodatav 2022.-2024. aasta kulumieelne ärikasum jääb 110 miljoni euro kanti, varasem ootus oli 90-95 miljonit eurot aasta kohta.

Kõrgemaid kasumiootuseid tasakaalustavad kõrgemad investeerimisvajaduste ootused, seetõttu tõstsime aktsia hinnasihi 4,2 eurolt 4,3 eurole. Meie uute ootuste kohaselt kauples Enerfit Green’i aktsia analüüsi väljaandmise hetkel 11-kordse eeldatava 2022. aasta ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarvu juures ning 16-kordse hinna/kasumi (P/E) suhtarvu juures, mille tõttu on Enefit Green’i aktsia meie hinnangul suhteliselt odav võrrelduna lähimate sama tööstusharu võrdlusgrupi ettevõtete hinna/kasumi (P/E) suhtarvudega.

Anname aktsiale Osta investeerimissoovituse (varasemalt Neutraalne).

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 03.03.2022 kell 14:58 ning mis avaldati 03.03.2022 kell 14:58, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.