Avalehele
Enefit Green pakub head investeerimisvõimalust taastuvenergiasse

Enefit Green pakub head investeerimisvõimalust taastuvenergiasse

Enefit Green on Eesti Energia omandis olev taastuvenergia tootmisettevõte, mille elektrivõimsus tuulest, päikesest ja jäätmete/biomassiga toidetavatest koostootmisjaamadest on 0,5 GW. Potentsiaalne tootmisvõimsus koos mere peale rajatavate tuuleparkidega ületab 3 GW.

Oma prognoosides kaalusime kõik potentsiaalselt elluviidavad projektid riski/tõenäosuskordajaga läbi ning seetõttu ootame ettevõttelt järgmiseks kolmeks aastaks umbes 600 miljoni euro eest investeeringuid ja rohkem kui 800 miljoni euro eest investeeringuid aastateks 2021-2025 kokku. Meie ootuste kohaselt kasvab ettevõtte laenukoormus 2025. aasta lõpuks rohkem kui 350 miljonile eurole, mille tulemusena netovõla ja kulumieelse ärikasumi EBITDA suhe (netovõlg/EBITDA) kasvaks 2021. aasta oodatavalt 0,6-kordselt tasemelt 4,4-kordseks.

Lähiaja investeeringute tulemusena on oodata silmnähtavat EBITDA kasvu alates 2024. aastast

Meie ootuste kohaselt kasvab alates 2024. aastast investeeringute tulemusena ettevõtte EBITDA jõudsalt, kuna kapitali- ja lubademahukatest tootmisvõimsuse tõstmise projektidest saavad tulu tootvad varad. Juba opereeritavate varade poolt toodetav tulu on üsna hästi mõõdetav tänu fikseeritud hinnakomponentidele. Pikas perspektiivis eeldame saavutatavaks turuhinnaks 50 eurot MW kohta, samal ajal kui praeguse turu juures on risk, et hind on kallim.

IPO-järgse hinnaralli tõttu alustame ettevõtte katmist Neutraalse investeerimissoovitusega

Alustame Enefit Green katmist 4,2-eurose aktsia hinnasihiga, mille juures kaupleb ettevõte 12,5-kordse eeldatava 2022. aasta ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi EBITDA (EV/EBITDA) suhtarvu juures ning 23-kordse hinna ja kasumi (P/E) suhtarvu juures. Seoses tootmisvõimsust tõstvate projektide järk-järgulise valmimise ja sellega seotud EBITDA kasvuga ootame eeltoodud suhtarvude alanemist alates 2024. aastast. Meie hinnangul annab 4,2-eurone hinnasiht hea tasakaalu oluliselt kallimate Lääne-Euroopa võrreldavate taastuvenergia ettevõtete ja odavamate üldise turu suhtarvude vahel.

Kuna analüüsi väljaandmise hetkel oli aktsia hind IPO-järgselt rallinud peaaegu 4 euroni, mis jättis hinnasihini tõusmiseks vaid piiratud kasvuruumi, andsime aktsiale Neutraalse investeerimissoovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 10.12.2021 kell 09:54 ning mis avaldati 10.12.2021 kell 09:55. See ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.