Avalehele
Enefit Greeni neljanda kvartali tulemused vastasid ootustele

Enefit Greeni neljanda kvartali tulemused vastasid ootustele

Vaatamata aastases võrdluses suuremale toodetud (+42%) ja müüdud (+53%) elektri kogusele, vähenes Enefit Greeni EBITDA neljandas kvartalis aastaga 35,4% võrra ehk 29,6 miljoni euroni, kuid vastas siiski meie ootustele.

Toodangu puudujääk (ligi 170 GW) sundis taastuvenergiatootjat turult elektrit ostma, mis meie arvutuste kohaselt vähendas EBITDA-d ligi 19 miljoni euro võrra. Positiivse poole pealt hindame, et pikaajaliste elektrienergia müügilepingute (PPA) osakaal oma elektritoodangust vähenes 80 protsendilt teises ja kolmandas kvartalis umbes 66 protsendini neljandas kvartalis. Näeme selles lootusekiirt.

Rohkem paindlikkust

Lähtudes grupi 2024.–2028. aastate eeldatavast elektritoodangust ja sõlmitud lepingutest, arvutame et PPA osakaal omatoodangust väheneb ligi 60%-ni 2024. aastal, mis on ühtlasi ka kooskõlas ettevõtte pikaajalise eesmärgiga. Oluline on ka see, et Enefit Green tahab PPA-dele täienduseks kasutada muid tulustabiilsuse mehhanisme, näiteks kahepoolset hinnavahelepingut (CfD). See annab energiatootjale paindlikkuse oma toodangu ja PPA-dest tulenevate kohustuste sobitamisel ning aitab vähendada turult ostetava elektri osakaalu ning seeläbi ka kasumlikkust taastada.

Kordasime investeerimissoovitust „Osta“

Peegeldades meie kärbitud ootusi elektritoodangu suhtes ning biomassiäri müüki, vähendame 2024. aasta prognoositavat EBITDA-d 10% võrra ehk 130 miljoni euroni. Ka pikemaajalisi ootuseid kahandame ligikaudu samas suurusjärgus. Tagasihoidlikemate ootuste tõttu langetasime oma osade summa meetodil (SOTP) leitud aktsia hinnasihti 5,1 euroni (oli 5,5 eurot), mille kohaselt on Enefit Greeni 2024. aasta oodatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 13,6-kordne ning aktsia hinna ja raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhe 1,8-kordne. Kordasime aktsiale investeerimissoovitust „Osta“.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 08.03.2024 kell 11:14 ning mis avaldati 08.03.2024 kell 11:14, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.