Avalehele
Enim lühikeseks müüdud aktsiad USAs

Enim lühikeseks müüdud aktsiad USAs

USA turud kauplevad aasta algusega võrreldes kõrgemal ning seetõttu on mõnevõrra vähenenud ka lühikeseks müüdud aktsiate osakaal.

Lühikeseks müük (ingl. k short selling) on kauplemistehnika, kus panustatakse aktsiahinna langusele. Eesmärgiks on müüa kõrgelt ja osta madalalt ning see võimaldab kasumit teenida ka langeval turul, kuigi riskid on seejuures suuremad. Tehniliselt näeks lühikeseks müük välja nii, et aktsiad laenatakse maaklerilt kokkuleppega need hiljem tagastada ning müüakse siis maha. Kui aktsiate hinnad pärast väärtpaberite laenuks võtmist ja ära müümist langevad, siis aktsiate müügi ja tagasiostu hinnavahe on kasum. Kui aga aktsiahind peaks hoopis üles liikuma, võib lühikeseks müüja seista silmitsi piiramatu kahjumiga.

Lühikeseks müügi statistika (ingl k. short interest) näitab kui suur osakaal ettevõtte börsil noteeritud aktsiatest on müüdud lühikeseks. Investoritele on short interest üheks indikaatoriks, et mida arvavad investorid antud ettevõttest. Kõrge short interest võib tähendada, et investorid näevad aktsiale jätkuvalt langusruumi.
Tuleks arvestada, et mida suurem on short interest, seda suurema tõenäosusega võib aktsia teha lühikeseks müüja jaoks ebasoodsaid liikumisi, mis tähendab, et lühikeste positsioonide omanikud hakkavad aktsiaid tagasi ostma ning seega võimendad aktsiahinna liikumist üles poole (ingl k. short squeeze). Viimaste aastate üks suurimaid selliseid nähtusi leidis aset meemiaktsiatega (GameStop, Koss, AMC), kus lühikesi positsioone omanud suured riskifondid kaotasid miljardeid dollareid.

Investorteabe portaali Investopedia.com andmetel on väga kõrge näitaja see, kui short interest on üle 20% käibel olevatest aktsiatest.

Andmed: Bloomberg (seisuga 15.05)

Käesolevat teavet ei tohi käsitleda investeerimissoovituse või -nõustamisena ega kutsena osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Välisvaluutas denomineeritud väärtpabereid mõjutab valuutakursside muutmise risk, mis võib vastavate väärtpaberite väärtust nii kasvatada kui kahandada.

Märksõnad: Aktsiaturg, Investeerimine