Avalehele
Enim lühikeseks müüdud aktsiad USAs

Enim lühikeseks müüdud aktsiad USAs

USA aktsiaturud on pärast oktoobrikuist mõõnaperioodi võtnud uuesti suuna üles ning seetõttu on vähenenud ka lühikeseks müüdavate aktsiate osakaal.

Lühikeseks müük (ingl. k short selling) on kauplemistehnika, kus panustatakse aktsiahinna langusele. Eesmärk on müüa kõrge ja osta madala hinnaga, mis võimaldab kasumit teenida ka langeval turul, kuigi riskid on seejuures suuremad. Tehniliselt näeb lühikeseks müük välja nii, et aktsiad laenatakse maaklerilt kokkuleppega need hiljem tagastada ning müüakse siis maha.

Kui aktsiate hinnad pärast väärtpaberite laenuks võtmist ja ära müümist langevad, siis aktsiate müügi ja tagasiostu hinnavahe on kasum. Kui aga aktsiahind peaks hoopis üles liikuma, võib lühikeseks müüja seista silmitsi piiramatu kahjumiga.

Lühikeseks müügi statistika (ingl k. short interest) näitab, kui suur osakaal ettevõtte börsil noteeritud aktsiatest on müüdud lühikeseks ning see omakorda peegeldab, mida arvavad investorid antud ettevõttest. Kõrge short interest võib tähendada, et investorid näevad aktsiale jätkuvalt langusruumi.

Tasub arvestada, et mida suurem on short interest, seda suurema tõenäosusega võib aktsia teha lühikeseks müüja jaoks ebasoodsaid liikumisi. See tähendab, et lühikeste positsioonide omanikud hakkavad aktsiaid tagasi ostma ning seega võimendavad aktsiahinna liikumist üles poole (ingl k. short squeeze). Viimaste aastate üks mõjukamaid sarnaseid juhtumeid toimus meemiaktsiatega (GameStop, Koss, AMC), kus lühikesi positsioone omanud suured riskifondid kaotasid miljardeid dollareid.

Investorteabe portaali Investopedia.com andmetel on väga kõrge näitaja, kui short interest on üle 20% käibel olevatest aktsiatest.

Käesolevat teavet ei tohi käsitleda investeerimissoovituse või -nõustamisena ega kutsena osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Välisvaluutas denomineeritud väärtpabereid mõjutab valuutakursside muutmise risk, mis võib vastavate väärtpaberite väärtust nii kasvatada kui kahandada.