Avalehele
Apranga esimese kvartali EBITDA oli lähedal ootustele

Apranga esimese kvartali EBITDA oli lähedal ootustele

Apranga 2018. aasta esimese kvartali müüki mõjutas negatiivselt ootamatult külm ilm ja lihavõttepühade ajastus. Lisaks mõjutas brutokasumit suur allahindluste hulk ja üleminek uuele koostöömudelile Inditexiga. 2019. aasta esimeses kvartalis müük tõusis võrreldes eelmise aastaga 7,2% 41,1 miljoni euroni ja brutomarginaal taastus 0,5 protsendipunkti võrra 37,5%-ni. Võttes välja IFRS 16 mõju, kasvasid ärikulud 5,4% võrra ehk vähem kui müügi kasv. Brutomarginaali kasvu ja kulude aeglasema kasvu tõttu võrreldes müügiga tõusis kulumieelne ärikasum EBITDA järsult, kuid jäi meie ootustele alla 100 000 euro võrra.

Tähelepanu omakapitali tootlusel

Uue IFRS 16 standardi kohaldamine muudab paljud ajaloolised efektiivsusnäitajad võrreldamatuks uue standardiga kohaldatud näitajatega. Meie hinnangul omakapitali tootlus ROE jääb üheks vähem mõjutatud näitajaks ning jääb ajalooliste andmetega suhteliselt hästi võrreldavaks. Seetõttu võib ROE standardimuutuse tõttu saada tavalisest rohkem tähelepanu. Meie ootuste järgi langeb 2019. aasta omakapitali tootlus tõusvate kulude ja suurenenud konkurentsi tõttu 12,3% juurde ning jääb järgnevatel aastatel 13% lähedale.

Dividendide väljamakse püsib kõrgel

Meie hinnangul on Aprangal keeruline tõsta omakapitali tootlust 13%-st kõrgemale. Viimase üheksa aasta jooksul jaotas Apranga dividendidena ligi 80% oma puhaskasumist ning 2018. aasta kasumist maksis Apranga 13 eurosenti aktsia kohta ehk 95% puhaskasumist. Dividenditootlus 2018. aasta puhaskasumist oli ligi 7% ning meie hinnangul suudab Apranga teha sarnase kordajaga väljamakseid ka järgmise kolme aasta jooksul, kuid meie hinnangul jätab see omakapitali praegusele sarnasele tasemele. Säilitasime peale esimese kvartali tulemusi Aprangale Neutraalse soovituse ning hinnasihi 1.8 eurot aktsia kohta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis avaldati 30.04.2019 kell 18:04, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.