Avalehele
Apranga müügitulemused mõjutatud piirangutest

Apranga müügitulemused mõjutatud piirangutest

COVID-19 viiruse tõkestamiseks seatud piirangute tõttu langes märtsis Apranga brutokäive (koos kohalike käibemaksudega) eelmise aastaga võrreldes 51,3 protsenti 8,6 miljoni euroni. Kuna aasta esimese kahe kuu käive kasvas 15,9 protsenti, siis märts rikkus hästi alanud aasta ja meie arvutuste järgi langes esimese kvartali netokäive (ilma käibemaksuta) aastaga ligi 8 protsendi võrra 38 miljoni euroni. Kui poed peaksid suletud olema 1. juunini, siis ettevõtte arvutuste järgi võib aasta müük tulla eelmise prognoosiga võrreldes 30-35 protsenti madalam. Seega tuleks aastakäive Apranga poodidest 141-152 miljonit eurot.

Valmistudes halvimaks

Swedbanki märtsikuise majandusprognoosi järgi halvima stsenaariumi korral Baltikumi majandus kukuks 2020. aastal 9-11 protsenti ning 2021. aastal taastuks 2-3 protsenti. Toetudes makroanalüütikute prognoosile ja 2008/09 kogemusele, langetasime Apranga 2020. aasta käibeprognoosi 155 miljonile eurole. Samal ajal usume, et Apranga suudab langetada ärikulusid, st rendikulusid kärbitakse ligi 20 protsendi võrra ning sarnaselt eelmisele kriisile langetatakse ka palgakulusid.

Langetasime hinnasihi 1,4 eurole

Käibe- ja kuluootuste muudatuste tõttu langetasime kulumieelse ärikasumi ootust 41 protsendi võrra 18,7 miljoni euroni. Lisaks langetasime puhaskasumi ootust ligi 9 miljoni euro võrra 0,6 miljoni euroni, mis osaliselt peegeldab kõrgeid amortisatsioonikulusid. Alandatud rahavoogude ootuste tõttu langetasime Apranga hinnasihi 2,1 eurolt 1,4 eurole. Analüüsi väljastamise hetkel kauples Apranga aktsia 6,4-kordse ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi suhte juures (EV/EBITDA), mis on lähedal viimase üheksa aasta keskmisele. Jätsime muutmata Neutraalse investeerimissoovituse Aprangale.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 2.04.2020 kell 14:21 ning mis avaldati 2.04.2020 kell 14:22, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Vaata lisaks: