Avalehele
Apranga neljanda kvartali tulemused näitavad kiiret paranemist

Apranga neljanda kvartali tulemused näitavad kiiret paranemist

Apranga poodide müügitulu 2021. aasta neljandas kvartalis kasvas mullusega võrreldes 30% võrra, 57,6 miljoni euroni. Sellele aitas kaasa inimeste edasilükkunud nõudlus riiete järgi ning COVID piirangute kadumine (välja arvatud Lätis).

Apranga brutomarginaal paranes mullusega võrreldes 3,2 protsendipunkti võrra, 45,2%-le, samal ajal kui ettevõtte tegevuskulud kasvasid mullusega võrreldes 20,3% võrra, 21,7 miljoni euroni, jäädes siiski alla müügitulu kasvule. Selle tulemusena kasvas ettevõtte kulumieelne ärikasum EBITDA eelmise kvartaliga võrreldes kolmveerandi võrra, 10,4 miljoni euroni, ületades meie ootuseid ligikaudu 65% võrra, millele lisaks aitasid kaasa riigitoetused.

Ajalooliselt on Apranga oma eesmärke täitnud edukalt

2022. aastal plaanib Apranga avada või renoveerida 6-10 poodi ning teha netoinvesteeringuid 2-5 miljoni euro eest, mis jääb alla ettevõtte viimase 11 aasta keskmisele näitajale (ligikaudu 6 miljonit eurot aastas). Ettevõte plaanib oma müüki kasvatada 27% võrra, koos käibemaksuga kuni 290 miljoni euroni või meie arvutuste kohaselt ligikaudu 241 miljoni euroni ilma käibemaksuta.

Meie arvutuste kohaselt on Apranga alates 2011. aastast suutnud edukalt oma eesmärke täita. Kui COVID-19 poolt mõjutatud 2020. aasta välja arvata, on ettevõte ületanud oma eesmärke keskmiselt 1,7% võrra aastas, samal ajal kui kõige rohkem jäädi eesmärkide täitmisele alla 3,1%-ga.

Kordasime Osta investeerimissoovitust

Tõstsime 2022. aasta müügitulu ootuseid 10% võrra, 215 miljoni euroni, mis jääb siiski alla ettevõtte enda planeeritud 241 miljoni euro suurusele (ilma käibemaksuta) müügitulu eesmärgile. Samuti tõstsime 2022. aasta kulumieelse ärikasumi EBITDA ootust 6% võrra, 33,2 miljoni euroni, jäädes enam-vähem samale tasemele 2021. aasta samale näitajale (33,6 miljonit eurot).

Vaatamata mõnevõrra kõrgematele ootustele, jätsime oma diskonteeritud rahavoogude meetodil leitud aktsia hinnasihi 2,3 eurole, mille juures Apranga kaupleks 5-kordse 2022. aasta oodatava ettevõtte väärtuse / kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) kordaja juures, olles sama kordaja kuue aasta keskmine. Kordasime aktsiale Osta investeerimissoovitust, kuna usume, et Apranga on vastupidav ja alahinnatud ettevõte. Kuna analüüsi koostades ootasime 2021. aasta eest makstavateks dividendideks 15 senti aktsia kohta, siis arvutasime dividenditootluseks 8%.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 14.03.2022 kell 11:06 ning mis avaldati 14.03.2022 kell 11:06, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.