Avalehele
Baltic Horizoni tulemusi mõjutas Domus Pro kompleksi müük

Baltic Horizoni tulemusi mõjutas Domus Pro kompleksi müük

Baltic Horizoni puhas renditulu vähenes esimeses kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes 0,3 miljoni euro võrra, 4,2 miljoni euroni, mis vastas meie ootustele. Tulemust mõjutasid peamiselt kõikuvate energiahindade tõttu kasvanud kulud ja BH Domus Pro UAB müük, mille negatiivne mõju eelmise kvartaliga võrreldes on ligikaudu 0,1 miljonit eurot.

Fondi renditulud jäid peale haldus- ja ärikulusid 3,5 miljoni euro tasemele, millele aitas kaasa eelmise kvartaliga võrreldes ca 0,2 miljoni euro võrra madalamad konsultatsioonikulud. Eelmises kvartalis kasvasid konsultatsioonikulud hüppeliselt tõenäoliselt seoses Domus Pro müügiga.

Ees ootavad väljakutsed

Perioodi tegevustulemusi vähendas BH Domus Pro UAB müügist saadud kahjum summas 1,5 miljonit eurot (täpselt nii, nagu olime prognoosinud). Selle kahjumi tõttu oli kvartali puhaskasum nullilähedane, vastates meie ootustele. Müügist saadud kahjumit arvestamata vähenes perioodi puhaskasum eelmise kvartaliga võrreldes 0,3 miljoni euro võrra, ligi 1,5 miljoni euroni, mida mõjutasid peamiselt kõrgema EURIBORi tõttu (EURIBOR tõusis eelmise kvartaliga võrreldes 0,6 protsendipunkti võrra, 3,3%-ni) suurenenud intressikulud (eelmise kvartaliga võrreldes +0,2 miljonit eurot). Näeme kõrgemate intressimäärade ja suuremate rahastusega kaasnevate kulude negatiivset mõju kasumlikkusele jätkumas.

Karm, kuid tõenäoliselt õigustatud allahindlus

Jätsime oma 2023. aasta oodatava puhta renditulu ja renditulu peale haldus- ja ärikulusid samaks, vastavalt 17,2 miljonit eurot ja 14,8 miljonit eurot. Samas vähendasime 2023. aasta oodatavat puhaskasumit 35% võrra, 3,4 miljoni euroni, peegeldades emiteeritud võlakirjadega seotud intressikulude kasvu.

Tuntavalt vähenenud kasumlikkusega seoses langetasime 2023. aasta kasumist tehtavat dividendide väljamakse ootust 0,03 eurole osaku kohta (oli 0,05 eurot) ning 2024. aasta dividendiootust 0,04 eurole osaku kohta (oli 0,05 eurot). Selle tulemusena vähendasime fondiosaku hinnasihti 0,55 eurole (eelnev 0,7 eurot fondiosaku kohta), mis hindab 2023. aasta oodatava hinna/fondiosaku puhasväärtuse (P/NAV) suhtarvu 0,5-kordseks. Väidame, et karmi hinnangut õigustab 2023-2024. aastate oodatav omakapitali tootlus ROE, mis on vaid umbes 4-5%.

Kordame fondiosakule Neutraalset investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 15.05.2023 kell 14:30 ning mis avaldati 15.05.2023 kell 14:30, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.