Avalehele
Ignitis Grupil tugevad esimese kvartali tulemused

Ignitis Grupil tugevad esimese kvartali tulemused

Ignitis Grupi esimese kvartali kulumieelne ärikasum EBITDA kasvas aastaga 18,6% võrra 91,9 miljoni euroni, mis vastas meie ootustele. Tugeva kasvu taga oli hea tulemus Võrkude segmendis (tänu kasvanud reguleeritud varade mahule ja kõrgemate jaotatud koguste tõttu), rohelise tootmise segmendis (tänu kasvanud tootmisvõimsusele ja kõrgematele elektrihindadele) ning tänu langenud gaasihindadele soojusenergia segmendis (Ignitise raportites inglise keeles Flexible Generation). Ettevõte kordas oma eesmärki teenida kulumieelset ärikasumit vahemikus 300-310 miljonit eurot aastal 2021. Samuti teatas juhtkond, et on rahul oma 2024. aasta eesmärkidega.

Aktsia on alahinnatud

Usume, et investorid on Ignitise rohelise energia kasutusele võtmise jõupingutuste osas liialt skeptilised. Lihtsustatud netovara õiglase väärtuse meetodi kohaselt kaupleb ettevõte nagu ei lisaks Rohelise Energia segmendi (Green Generation) osakaal investoritele mingit lisandväärtust. Meie hinnangul on Rohelise Energia segmendi bilansiline väärtus ligikaudu 5,1 eurot aktsia kohta, mis ühtib ettevõtte bilansilise väärtuse (25 eurot aktsia kohta) ja turuhinna vahega.

Swedbankis on Balti aktsiatega kauplemine tasuta. USA ja Euroopa börsidel tehingutasud alates 9,90 eurost. Kuni 30 000-eurose portfelli hoidmine on tasuta. Tutvu uue ja soodsa hinnakirjaga.

Kordame aktsiale Osta investeerimissoovitust

Pärast esimese kvartali tulemusi jätame oma ootused suures järgus samaks. Ootame aastaks 2021 kulumieelseks ärikasumiks 310 miljonit eurot, mis ühtib juhtkonna antud ootusvahemiku kõrgema servaga. Hindame aktsia suhtarve 25-eurose hinnasihi juures mõistlikuks: meie hinnasihi juures on Ignitise 2021-2022 oodatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi suhe (EV/EBITDA) 9,3- ja 9,0- kordne, samas kui turuhinna juures on samad suhtarvud 7,1- ja 6,8-kordsed. Lisaks, praeguse aktsia hinna (analüüsi koostamise hetkel) juures on meie oodatav dividenditootlus 2020.-2022. aasta kasumitest ligi 6%. Jätkame investeerimissoovitusega Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 28.05.2021 kell 14:03 ning mis avaldati 28.05.2021 kell 14:04, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.