Avalehele
Ignitise kasumlikkus ületas meie ootuseid

Ignitise kasumlikkus ületas meie ootuseid

Esimeses kvartalis kasvas Ignitis Grupi kulumieelne ärikasum EBITDA 34,6% võrra, 149,9 miljoni euroni.

Kasvu taga on paremad tulemused reservvõimsuste segmendis, mis kasvasid võrreldes eelmise aastaga 23,7 miljoni euro võrra ning moodustasid kokku 28,6 miljonit eurot ja kliendilahenduste segmendis, kus kasv oli 10,6 miljonit eurot võrreldes mullusega ja kokku 0,9 miljonit eurot. Kui esimene lõikas kasu edukast hinnariski maandamisest, siis viimane taastus aastatagusest kahjumist, millele aitas kaasa maagaasi hinnalangus.

Korrigeeritud EBITDA ületas kokkuvõttes meie ootuseid 42,8% võrra. Vaatamata tugevale tulemusele jättis Ignitis oma 2023. aasta korrigeeritud kulumieelse ärikasumi EBITDA eesmärgi samaks, ehk vahemikku 430-480 miljonit eurot.

Tuleviku väljavaated

Ignitis tutvustas ettevõtte uuendatud strateegilist plaani 2023-2026 aastateks. Esiteks tõsteti pikaajalist taastuvenergia tootmisvõimsuste eesmärki 4 GW-lt 4-5 GW-ni 2030. aasta lõpuks, mis väljendab julgemaid ambitsioone, aga ka suuremaid võimalusi.

Aastatel 2023-2026 planeeritud põhivarainvesteeringute maht on 2,2-2,8 miljardit eurot, mis on ligikaudu 40% võrra kõrgem eelmisest eesmärgist. Eelkõige on selle taga jõulisem laienemine ning kasvanud hinnatasemed. (meie hinnangul 10-15%).

Kolmandaks tähendab 2026. aasta oodatav kulumieelne ärikasum EBITDA vahemikus 470-550 miljonit eurot 4%-list aastast kasvumäära võrreldes 2022. aasta erakordse tulemusega (469 miljonit eurot).

Tugev kapitali tootlus

Jätsime oma 2023. aasta EBITDA ootuse 430 miljonile eurole, mis osaliselt kajastab madalamat oodatavat 2023. aasta elektrihinda (langetasime selle 110 eurolt MWh kohta, 100 eurole MWh kohta). Pikaajalise oodatava elektrihinna jätsime 70 eurole MWh kohta. Samuti jätsime osade summa meetodil (SOP) analüüsitud aktsia hinnasihi 32 eurole, mille juures on Ignitise 2023. aasta oodatav ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi suhe (EV/EBITDA) 8,3-kordne ning aktsia hinna/raamatupidamisliku väärtuse suhe (P/B) 1,1-kordne.

Analüüsi koostamise hetke turuhinna juures on 2023. aasta oodatav dividenditootlus ligi 6% (ca 1,30 eurot aktsia kohta). Väidame, et meie hinnatud sisemine väärtus peegeldab õiglaselt ettevõtte tugevat kapitali tootlust (ligi 10%). Kordame aktsiale Osta investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 08.06.2023 kell 13:56 ning mis avaldati 08.06.2023 kell 13:56, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.