Avalehele
LHV Grupi kasum kasvas kolmanda kvartaliga 0,2 miljoni euro võrra

LHV Grupi kasum kasvas kolmanda kvartaliga 0,2 miljoni euro võrra

Tänu Danske portfelli ülevõtmiseks kogutavatele kallimatele deposiitidele kasvasid järsult LHV Grupi intressikulud ning vaatamata laenude mahu kasvule püsisid kolmandas kvartalis neto intressitulud 11,5 miljoni euro tasemel. Lisaks vähenesid LHV Varahalduse tasud, mistõttu grupi neto teenustasutulud kahanesid kvartaliga 0,2 miljoni euro võrra 6,4 miljoni euroni. Positiivse poole pealt vähenesid laenuprovisjonid peaaegu nullini, mille tulemusel puhaskasum kasvas teise kvartaliga võrreldes 0,2 miljoni euro võrra 7,3 miljoni euroni. See oli 2% rohkem, kui me ootasime. Omakapitali tootlus ROE oli kolmandas kvartalis 16,4%.

Danske portfelli ülevõtmise mõju

LHV uuendatud viie aasta plaan kajastab ka Danske Panga Eesti haru eralaenude portfelli ülevõtmist, mille tõttu varade mahu kasv kiireneb, kuid eeldab head varade kvaliteeti ja kõrgemaid teenustasutulusid. Lisanduvad teenustasutulud üle võetud klientidele pakutavatelt uutelt toodetelt peaksid korvama langevad varahaldustasud. Juhul kui viie aasta plaan täituks 100%-selt, siis oleks meie hinnangul LHV aktsia õiglane väärtus ligi 15 eurot.

Kasvavad tulevikuootused

Uuendasime peale kolmanda kvartali tulemusi ootuseid LHV Grupile. Kuna septembris emiteeritud aktsiate arv oli suurem kui me ootasime, siis tõstsime mudelites kapitali hulka ning sellest tulenevat laenumahtude kasvu. Kuna madalama riskiga eluasemelaenude osakaal LHV laenuportfellis kasvab, siis langetasime ka laenude riskikulusid. Peamiselt langevate varahaldustasude tõttu langetasime netoteenustasutulude ootuseid. 2019. aasta puhaskasumiks ootame 23,6 miljonit eurot (eelmine ootus 23,9 miljonit eurot), kuid 2020. aasta puhaskasumi ootust tõstsime 11% võrra 36,4 miljoni euroni. Kõrgemate ootuste tõttu tõstsime LHV Grupi aktsia hinnasihi 13,7 eurole (varem 12,9 eurot) ja säilitasime Osta soovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil ning mis avaldati 22.10.2019 kell 11:03, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Aktsiaturg, Investor, LHV Grupp